Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою (бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста)