Головна

Абітурієнту / Прийом на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра / Для вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста, за другою вищою та паралельною освітою / Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, зарахування на основі ОКР молодшого спеціаліста, за другою вищою та паралельною освітою

Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, зарахування на основі ОКР молодшого спеціаліста, за другою вищою та паралельною освітою

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування для вступників на навчання за денною та заочною формами навчання:

- для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на другий (третій) курс нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим строком навчання), за іншою спеціальністю (перехресний вступ) на перший або старші курси (у тому числі зі скороченим строком навчання);

- для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на основі раніше здобутого такого самого або вищого ступеня (рівня) вищої освіти (друга вища освіта) або для вступу на другий курс для осіб, які здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план (паралельна освіта), проводиться у такі строки:

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв та документів

13 липня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів

22 липня 2020 року

18.00

Строки проведення вступних іспитів (для осіб, які мають спеціальні умови участі у конкурсному відборі згідно розділу VIII цих Правил):

- для вступників на місця державного та регіонального замовлень (за графіком, що має бути надісланий до 15 березня для моніторингового огляду до Міністерства освіти і науки України)

01 липня - 12 липня

2020 року

(проводяться у кілька потоків)

- для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

13 липня - 22 липня 2

020 року

(проводяться у кілька потоків)

Строки проведення фахових вступних випробувань, вступних іспитів

23 липня – 30 липня 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників на навчання за державним замовленням

31 липня 2020 року

12.00

Виконання вимог до зарахування вступниками на навчання за державним замовленням

06 серпня 2020 року

18.00

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням

07 серпня 2020 року

12.00

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

07 серпня 2020 року

18.00

Виконання вимог до зарахування вступниками на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

13 серпня 2020 року

18.00

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

14 серпня 2020 року