Головна

Абітурієнту / Прийом на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра / Для вступників на основі ПЗСО / Перелік спеціальностей та конкурсних предметів, творчих конкурсів для вступу на основі ПЗСО для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Перелік спеціальностей та конкурсних предметів, творчих конкурсів для вступу на основі ПЗСО для здобуття освітнього ступеня бакалавра

ПЕРЕЛІК
конкурсних предметів, творчих конкурсів та їх ваговий коефіцієнт для вступу на навчання
для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції,
а також на небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальність

Спеціалізація

(освітня програма)

Перелік конкурсних предметів

та творчих конкурсів

Вага предметів сертифікату ЗНО

Вага документу про повну загальну середню освіту

Вага балу

за успішне закінчення підготовчого відділення ХНТУ згідно додатка № 2

Мінімальна
кількість

балів для допуску

до участі в конкурсі

Код

Назва

Для відкритих (бюджетних) та фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій (прийом на місце державного або регіонального замовлення або за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Для небюджетних конкурсних пропозицій (прийом виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Факультет економіки, бізнес-аналітики та підприємництва

051

Економіка

Економіка підприємства і бізнес-аналітика

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

 

100

2. Математика

2. Математика

0,4

   

100

3. Іноземна мова* або географія

3. Історія України або фізика

0,25

   

100

Економічна безпека

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

 

100

2. Математика

2. Історія України

0,4

   

100

3. Іноземна мова* або географія

3. Фізика або біологія

0,25

   

100

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

 

100

2. Математика

2. Історія України

0,4

   

100

3. Іноземна мова* або географія

3. Математика або географія

0,25

   

100

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Державна податкова та

митна справа

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

 

100

2. Математика

2. Історія України

0,4

   

100

3. Іноземна мова* або географія

3. Математика або іноземна мова*

0,25

   

100

Факультет інтегрованих технологій

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство і торговельне підприємництво

Оптова, роздрібна та Інтернет - торгівля

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

 

100

2. Математика

2. Історія України

0,4

   

100

3. Іноземна мова* або географія

3. Географія або біологія

0,25

   

100

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Історія України

0,4

   

100

3. Фізика або хімія або біологія

3. Біологія або географія

0,2

   

100

181

Харчові технології

Харчові технології

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Історія України

0,4

   

100

3. Хімія або біологія

3. Хімія або біологія

0,2

   

100

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Історія України

0,4

   

100

3. Хімія або біологія

3. Біологія або географія

0,2

   

100

182

Технології легкої промисловості

Експертиза текстильних матеріалів та виробів

Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Історія України

0,4

   

100

3. Фізика або хімія або біологія

3. Біологія або географія

0,2

   

100

Стандартизація та сертифікація виробів

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Історія України

0,4

   

100

3. Фізика або хімія або біологія

3. Географія або біологія

0,2

   

100

Факультет інформаційних технологій та дизайну

022

Дизайн

022.01 Графічний дизайн

022.02 Дизайн одягу (взуття)

022.03 Дизайн середовища

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,2

0,1

 

100

2. Історія України або фізика

2. Історія України або математика

0,2

   

100

3. Творчий конкурс: рисунок, живопис, композиція

3. Творчий конкурс: рисунок, живопис, композиція

0,5

   

124

121

Інженерія програмного забезпечення

Програмна інженерія

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

 

100

2. Математика

2. Іноземна мова*

0,4

   

100

3. Фізика або іноземна мова*

3. Історія України або математика

0,25

   

100

Програмне забезпечення систем

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

 

100

2. Математика

2. Математика

0,4

   

100

3. Фізика або іноземна мова*

3. Іноземна мова* або історія України

0,25

   

100

Програмування смарт-пристроїв та вбудованих систем

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

 

100

2. Математика

2. Іноземна мова*

0,4

   

100

3. Фізика або іноземна мова*

3. Фізика або математика

0,25

   

100

122

Комп'ютерні науки

Комп’ютерні науки

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

 

100

2. Математика

2. Історія України

0,4

   

100

3. Фізика або іноземна мова*

3. Географія або іноземна мова*

0,25

   

100

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

 

100

2. Математика

2. Історія України

0,4

   

100

3. Фізика або іноземна мова*

3. Географія або іноземна мова*

0,25

   

100

125

Кібербезпека

Кібербезпека

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

 

100

2. Математика

2. Історія України

0,4

   

100

3. Фізика або іноземна мова*

3. Географія або іноземна мова*

0,25

   

100

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології в економіці, менеджменті та управлінні проектами

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

 

100

2. Математика

2. Історія України

0,4

   

100

3. Фізика або іноземна мова*

3. Географія або іноземна мова*

0,25

   

100

Факультет інженерії та транспорту

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Історія України

0,4

   

100

3. Фізика або іноземна мова*

3. Іноземна мова* або географія

0,2

   

100

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

Технічний сервіс у побутовому обслуговуванні та інженерний дизайн

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Історія України

0,4

   

100

3. Фізика або іноземна мова*

3. Іноземна мова* або біологія

0,2

   

100

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехніка та електротехнології

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Історія України

0,4

   

100

3. Фізика або іноземна мова*

3. Іноземна мова* або географія

0,2

   

100

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Історія України

0,4

   

100

3. Фізика або іноземна мова*

3. Математика або іноземна мова*

0,2

   

100

Автоматизовані робототехнічні системи та мехатроніка

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Історія України

0,4

   

100

3. Фізика або іноземна мова*

3. Географія або іноземна мова*

0,2

   

100

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Історія України

0,4

   

100

3. Фізика або іноземна мова*

3. Математика або іноземна мова*

0,2

   

100

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

0,05

100

2. Математика

2. Історія України

0,4

   

100

3. Фізика або іноземна мова*

3. Іноземна мова* або географія

0,2

   

100

Факультет міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу

035

Філологія

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

 

100

2. Іноземна мова*

2. Математика

0,4

   

100

3. Історія України або географія

3. Історія України або географія

0,25

   

100

073

Менеджмент

Бізнес-адміністрування

Логістика

Менеджмент готельного і туристичного бізнесу

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент підприємницької діяльності

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

 

100

2. Математика

2. Історія України

0,4

   

100

3. Іноземна мова* або географія

3. Іноземна мова* або географія

0,25

   

100

075

Маркетинг

Маркетинг

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

 

100

2. Математика

2. Історія України

0,4

   

100

3. Іноземна мова* або географія

3. Іноземна мова* або географія

0,25

   

100

242

Туризм

Готельно-ресторанний сервіс

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

 

100

2. Іноземна мова*

2. Історія України

0,4

   

100

3. Географія або математика

3. Іноземна мова* або географія

0,25

   

100

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

 

100

2. Математика

2. Історія України

0,4

   

100

3. Іноземна мова* або історія України

3. Іноземна мова* або математика

0,25

   

100

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

1. Українська мова та література

1. Українська мова та література

0,25

0,1

 

100

2. Іноземна мова*

2. Історія України

0,4

   

100

3. Географія або математика

3. Іноземна мова* або математика

0,25

   

100

* – Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)