Головна

Абітурієнту / Прийом на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра / Для вступників на основі ПЗСО / Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання на основі ПЗСО

Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання на основі ПЗСО

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.

Прийом заяв і документів, передбачених розділом VI цих Правил, співбесіди, вступні іспити, творчі конкурси, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра проводиться у такі строки:

Етапи вступної кампанії

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня 2020 року

Початок прийому заяв і документів

13 липня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів (для осіб, які мають спеціальні умови участі у конкурсному відборі згідно розділу VIII цих Правил), творчих конкурсів

16 липня 2020 року

о 18.00

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами ЗНО, іспитів (для осіб, які мають спеціальні умови участі у конкурсному відборі згідно розділу VIII цих Правил), творчих конкурсів, складених з 01 по 12 липня

22 липня 2020 року

о 18.00

Строки проведення вступних іспитів (для осіб, які мають спеціальні умови участі у конкурсному відборі згідно розділу VIII цих Правил), творчих конкурсів:

- для вступників на місця державного та регіонального замовлень (за графіком, що має бути надісланий до 15 березня для моніторингового огляду до Міністерства освіти і науки України);

01 липня - 12 липня 2020 року

(проводяться у кілька потоків)

- для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

13 липня - 22 липня 2020 року

(проводяться у кілька потоків)

Початок прийому заяв і документів для участі у вступних іспитах (для осіб, які мають спеціальні умови участі у конкурсному відборі згідно розділу VIII цих Правил) та творчих конкурсах на місця державного та регіонального замовлення

17 червня 2020 року

Закінчення прийому заяв і документів для участі у вступних іспитах (для осіб, які мають спеціальні умови участі у конкурсному відборі згідно розділу VIII цих Правил) та творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення

06 липня 2020 року

Строки проведення співбесіди

16 липня – 18 липня 2020 року

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)

20 липня 2020 року

12.00

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення особами, які вступають за результатами співбесіди та за квотою-2 (включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення)

22 липня 2020 року

до 10.00

Зарахування за державним замовленням осіб, які вступають за результатами співбесіди та за квотою-2

22 липня 2020 року

15.00

Виключення заяв зарахованих осіб, які вступають за результатами співбесіди та за квотою-2, на інші місця державного замовлення

22 липня 2020 року

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)

27 липня 2020 року

до 12.00

Виконання вимог до зарахування особами, які вступають на місця державного замовлення або регіонального замовлення на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3)

31 липня 2020 року

до 18.00

Зарахування за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) осіб, які вступають на місця державного замовлення або регіонального замовлення на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3)

01 серпня 2020 року

12.00

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції

01 серпня 2020 року

12.00

Виконання вимог до зарахування особами, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

06 серпня 2020 року

до 18.00

Надання копій документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для переведення на вакантні місця державного замовлення

не пізніше

06 серпня 2020 року

Зарахування осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

07 серпня 2020 року

12.00

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

08 серпня 2020 року

Дозарахування на вакантні місця ліцензованого обсягу на навчання на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Не пізніше

30 вересня 2020 року

(за необхідністю)