Головна

Абітурієнту / Прийом на перший курс для здобуття ступеня бакалавр в 2019 році / Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання на основі ПЗСО

Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання на основі ПЗСО

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною, заочною формами навчання реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня 2019 року.

Прийом заяв і документів у паперовій або електронній формі, творчі конкурси, вступні випробування (співбесіда), конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми навчання для здобуття ступеня бакалавр проводиться у такі строки:

Етапи вступної кампанії

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня 2019 року

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів

16 липня 2019 року

о 18.00

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки за результатами ЗНО

22 липня 2019 року

о 18.00

Строки проведення творчих конкурсів:

 

- для вступників на місця державного та регіонального замовлення;

01 липня - 10 липня 2019 року

(проводяться у кілька сесій)

- для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

11 липня - 22 липня 2019 року

(проводяться у кілька сесій)

Строки проведення вступних іспитів

17 липня – 22 липня 2019 року

Строки проведення співбесіди

17 липня – 19 липня 2019 року

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2

20 липня 2019 року

12.00

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення особами, які вступають за результатами співбесіди та за квотою-2

22 липня 2019 року

до 10.00

Зарахування за державним замовленням осіб, які вступають за результатами співбесіди та за квотою-2

22 липня 2019 року

15.00

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням.

26 липня 2019 року

до 18.00

Виконання вимог до зарахування особами, які вступають на місця державного замовлення на основі результатів ЗНО, вступних іспитів та творчих конкурсів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3)

31 липня 2019 року

до 18.00

Зарахування за державним або регіональним замовленням осіб, які вступають на місця державного замовлення на основі результатів ЗНО, вступних іспитів та творчих конкурсів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3)

01 серпня 2019 року

12.00

Оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

01 серпня 2019 року

12.00

Виконання вимог до зарахування особами, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

06 серпня 2019 року

до 18.00

Зарахування осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

07 серпня 2019 року

12.00

Надання копій документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для переведення на вакантні місця державного замовлення

не пізніше

07 серпня 2019 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

09 серпня 2019 року

Дозарахування на вакантні місця ліцензованого обсягу на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Не пізніше

30 вересня 2019 року

(за необхідністю)