Головна

Абітурієнту / Програми вступних випробувань до ХНТУ у 2018 році / Програми фахових вступних випробувань для здобуття ступеня МАГІСТР

Програми фахових вступних випробувань для здобуття ступеня МАГІСТР

Спеціальність 022 «Дизайн»:

Фахове вступне випробування (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 035 «Філологія»:

035.04 «Філологія: германські мови та літератури (переклад включно)»

Фахове вступне випробування (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 051 «Економіка»:

Фахове вступне випробування

«Економіка підприємства»(завантажити)

«Економічна кібернетика» (завантажити)

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»:

Фахове вступне випробування (завантажити)

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

Фахове вступне випробування

«Фінанси і кредит» (завантажити)

Додатковий іспит для спеціальностей: 051, 071, 072 (завантажити)

Спеціальність 073 «Менеджмент»:

Додатковий іспит (завантажити)

Фахове вступне випробування (завантажити)

«Менеджмент готельного і туристичного бізнесу»

«Логістика»

«Бізнес-адміністрування»

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 075 «Маркетинг»:

Фахове вступне випробування (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»:

Іспит з основ економіки (завантажити)

Іспит з основ держави і права (завантажити)

Вступна співбесіда за фахом (завантажити)

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

Фахове вступне випробування(завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»:

Фахове вступне випробування (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»:

Додатковий іспит (завантажити)

Фахове вступне випробування

«Управління проектами» (завантажити)

«Консолідована інформація» (завантажити)

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»:

Фахове вступне випробування (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»:

Фахове вступне випробування (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 131 «Прикладна механіка»:

Фахове вступне випробування (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 132 «Матеріалознавство»:

Фахове вступне випробування (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»:

Фахове вступне випробування (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»:

Фахове вступне випробування (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»:

Фахове вступне випробування (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»:

Фахове вступне випробування (завантажити)

Спеціальність 153 «Мікро- та наносистемна техніка»:

Фахове вступне випробування (завантажити)

Спеціальність 163 «Біомедична інженерія»:

Фахове вступне випробування (завантажити)

Додатковий іспит для спеціальностей: 152, 153, 163 (завантажити)

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»:

Фахове вступне випробування

«Текстильна хімія та опоряджувальні виробництва» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

«Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 181 «Харчові технології»:

Фахове вступне випробування

«Технології продуктів бродіння і виноробства» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

«Технології зберігання, консервування та переробка плодів і овочів» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»:

Фахове вступне випробування

«Технології та дизайн тканин» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

«Експертиза текстильних матеріалів та виробів» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

«Технології первинної обробки, стандартизація і сертифікація сировини та виробів легкої промисловості» (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Спеціальність 275 «Транспортні технології( на автомобільному транспорті)»:

Фахове вступне випробування (завантажити)

Додатковий іспит (завантажити)

Програми для вступного іспиту з іноземної мови

Англійська мова, Німецька мова,Французька мова (завантажити)