Головна

Абітурієнту / Програми вступних випробувань до ХНТУ / Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста або для здобуття другої вищої освіти

Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста або для здобуття другої вищої освіти

Програми вступних випробувань при вступі на І курс (зі скороченим терміном навчання) або ІІ (ІІІ) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавр.

Програми фахових вступних випробувань зі спеціальностей:

Спеціальність 022 «Дизайн»:

Освітньо-професійні програми: «Дизайн»; «Графічний дизайн»; «Дизайн одягу(взуття)»; «Дизайн середовища» (завантажити)

Спеціальність 051 «Економіка»:

Освітньо-професійна програма: «Економіка підприємства і бізнес аналітика» (завантажити)

Освітньо-професійна програма: «Економічна безпека» (завантажити)

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»:

Освітньо-професійна програма: «Облік і оподаткування» (завантажити)

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

Освітньо-професійна програма: «Фінанси і кредит» (завантажити)

Освітньо-професійна програма: «Державна податкова та митна справа» (завантажити)

Спеціальність 073 «Менеджмент»:

Освітньо-професійна програма: «Менеджмент готельного і туристичного бізнесу» (завантажити)

Освітньо-професійна програма: «Менеджмент підприємницької діяльності» (завантажити)

Освітньо-професійна програма: «Логістика» (завантажити)

Освітньо-професійна програма: «Бізнес-адміністрування» (завантажити)

Освітньо-професійна програма: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (завантажити)

Спеціальність 075 «Маркетинг»:

Освітньо-професійна програма: «Маркетинг»(завантажити)

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

Освітньо-професійна програма: «Товарознавство і торговельне підприємництво» (завантажити)

Освітньо-професійна програма: «Оптова, роздрібна та Інтернет-торгівля» (завантажити)

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»:

Освітньо-професійна програма: «Програмна інженерія» (завантажити)

Освітньо-професійна програма: «Програмне забезпечення систем» (завантажити)

Освітньо-професійна програма: «Програмування смарт- пристроїв та вбудованих» (завантажити)

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»:

Освітньо-професійна програма:«Комп’ютерні науки» (завантажити)

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»:

Освітньо-професійна програма: «Комп’ютерна інженерія» (завантажити)

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»:

Освітньо-професійна програма: «Інформаційні системи та технології в економіці, менеджменті та управлінні проектами» (завантажити)

Спеціальність 131 «Прикладна механіка»:

Освітньо-професійна програма:«Прикладна механіка» (завантажити)

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»:

Освітньо-професійна програма: «Технічний сервіс у побутовому обслуговуванні та інженерний дизайн» (завантажити)

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»:

Освітньо-професійна програма: «Електротехніка та електротехнології» (завантажити)

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»:

Освітньо-професійні програми:«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» ( завантажити)

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»:

Освітньо-професійна програма: «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» (завантажити)

Спеціальність 181 «Харчові технології»:

Освітньо-професійна програма: «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» (завантажити)

Освітньо-професійна програма: «Харчові технології та інженерія» (завантажити)

Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»:

Освітньо-професійні програми: «Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів», «Експертиза текстильних матеріалів та виробів» (завантажити)

Освітньо-професійна програма: «Стандартизація та сертифікація виробів» (завантажити )

Спеціальність 242 «Туризм»:

Освітньо-професійна програма: «Готельно - ресторанний сервіс» (завантажити)

Спеціальність 274 «Автомобільний транспорт»:

Освітньо-професійна програма: «Автомобільний транспорт» (завантажити)

Спеціальність 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»:

Спеціалізація 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» (завантажити)

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»:

Освітньо-професійна програма: «Публічне управління та адміністрування» (завантажити)

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»:

Освітньо-професійна програма: «Міжнародний бізнес» (завантажити)