Інформаційний пакет ECTS

"Per aspera ad Astra"

Інформаційний пакет ЄКТС

ВСТУП

І. НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ІІ. ЗАГАЛЬНА ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ВСТУП

Офіційне визнання навчання та дипломів про вищу освіту є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.

Європейська кредитно-трансферна система (далі - ЄКТС) – це система, яка розроблена для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних закладах, та їхнього академічного визнання.

За своєю суттю ЄКТС не регулює змісту, структури або еквівалентності освітніх програм. Ці питання відносяться до питань якості і визначаються самими навчальними закладами. ЄКТС забезпечує прозорість і сприяє визнанню освіти.

ЄКТС базується на трьох ключових елементах: на інформації щодо освітніх програм та компетентностей студента, на взаємній угоді між навчальними закладами-партнерами і студентом та використанні кредитів ЄКТС з переліком оцінок з дисциплін, які характеризують виконану студентом як аудиторну, так і самостійну навчальну роботу.

Ці ключові елементи приводять в дію шляхом використання трьох основних документів: інформаційного пакету, договору (контракту) студента та вищого навчального закладу і переліку оцінок з дисциплін.

Інформаційний пакет містить інформацію про навчальний заклад, його навчальні структурні підрозділи (факультети, кафедри), організацію та структуру освітнього процесу в цілому, іншу корисну інформацію.

Перелік оцінок з дисциплін показує здобутки студента у спосіб, який є загальнозрозумілим і може легко сприйматися в різних навчальних закладах, для чого використовується таблиця переходу від оцінок за багатобальною шкалою до оцінок за національною шкалою та шкалою ЄКТС.

І. НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

A. Херсонський національний технічний університет

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 1. Юридична адреса, адреса електронної пошти, адреса Web-сайту

73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Бериславське шосе, 24

Електронна пошта: E-mail: kntu@kntu.net.ua ; adm@kntu.net.ua

Адреса офіційного сайту: http://www.kntu.net.ua

Юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності

 1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.05.2017 р. № 96-л «Про переоформлення ліцензій»
 2. Сертифікати акредитації всіх напрямів підготовки та спеціальностей.
 3. Статут ХНТУ.
 4. Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 212097 від 29.08.1997 року.
 5. Довідка АА № 598779 з єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) від 25.06.2012 року № 14997770024001078.
 6. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємств від 07.10.2016 року № 22289538 код ЄДРПОУ 05480298.

Адміністрація університету

 • Ректор — д.т.н., професор Бардачов Юрій Миколайович
 • Перший проректор —д.т.н., професор Розов Юрій Георгійович
 • Проректор з навчальної роботи – к.т.н., доцент Старун Наталя Валентинівна
 • Проректор з наукової роботи —д.е.н., професор Савіна Галина Григорівна
 • Проректор з адміністративно-господарської роботи - Юдін Ігор Олександрович

Б. Академічний календар

У 2017 році навчальній рік розпочинається 1 вересня.

Перший семестр триває 21 тиждень, із яких

7-й та 14-й тижні рубіжний контроль,

15-й та 16-й тижні — підсумковий семестровий контроль.

канікули тривають з 17 по 21 тиждень.

Другий семестр розпочинається 29 січня 2018 р. і триває 23 тижні, із яких

33-й та 41-й тижні рубіжний контроль,

42 – 44-й тижні — підсумковий семестровий контроль.

літні канікули розпочинаються 09 липня 2018 р.

Офіційні свята

1 січня (Новий рік)

7 січня (Різдво Христове)

8 березня (Міжнародний жіночий день)

8 квітня (Великдень (Пасха))

27 травня (Трійця)

1 і 2 травня (День Праці)

9 травня (Свято Перемоги)

28 червня (День Конституції)

24 серпня (День незалежності)

14 жовтня (День захисника України)

Графік навчального процесу на поточний рік кожної спеціальності затверджується Вченою радою університету перед початком навчального року.

Графіки навчального процесу ХНТУ

В. Координатори ЄКТС від університету

Координатором ЄКТС від університету є проректор з навчальної роботи

кандидат технічних наук, доцент Старун Наталя Валентинівна.

Контакти: (0552)32-69-06, Е-mаіІ: starun.natalya@kntu.net.ua

Г. Загальний опис

Коротка історична та загальна довідка про діяльність

Херсонського національного технічного університету

Історія ХНТУ розпочинається з 1959 р., з моменту відкриття в Херсоні навчально-консультаційного пункту Київського технологічного інституту легкої промисловості, для задоволення потреби в кадрах Херсонського бавовняного комбінату.

В 1960 році навчально-консультаційний пункт реорганізовано в Херсонський загально-технічний факультет цього ж інституту і розпочато підготовку інженерів текстильної і легкої промисловості.

У 1961 році факультет було передано Одеському технологічному інституту ім. М.В. Ломоносова.

В 1962 році перетворено в Херсонський філіал названого інституту (ХФОТІ). Незважаючи на статус філіалу, ХФОТІ вже до кінця 60-х років став дієздатним вищим навчальним закладом, у якому готували фахівців з семи спеціальностей текстильної промисловості, машинобудування, автоматизації виробничих процесів, економіки. При філіалі було відкрито текстильний вечірній технікум, аспірантуру, Підготовка інженерів здійснювалась на п’яти факультетах.

У грудні 1980 року на базі ХФОТІ було відкрито самостійний вищий навчальний заклад – Херсонський індустріальний інститут. Уже в ті роки інститут був осередком розвитку освіти й науки в Херсоні і області. В ньому працювали такі видатні вчені і організатори науки як текстильник Морін Ю.Ф., хімік Андросов В.Ф., економіст Стерлін Ю.А., машинобудівник Гостєв В.В. Заслужений працівник освіти України професор Крючковський В.В. і професор Лубяний В.З., Заслужений машинобудівник України Бондарєв Є.І. та інші.

Значний внесок у розвиток вітчизняної науки зробили і нині працюючі вчені ХНТУ. Серед них дійсний член Нью-Йоркської академії наук професор Кричмар С.Й., Лауреати Державної премії України з науки і техніки професор Сарібеков Г.С. і доцент Гнідець В.П., Заслужені діячі науки і техніки професор Бардачов Ю.М., професор Ходаков В.Є., професор Розов Ю.Г. та інші.

Статус університету надано у 1997 році на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 1997 року № 254.

На підставі Указу Президента України від 15.11.2004 №1403/2004 Херсонському державному технічному університету надано статус національного. Університет, заснований на загальнодержавній власності України, є автономним вищим навчальним закладом ІV рівня акредитації.

3 серпня 2006 року спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України № 594/333 базовим закладом Південного наукового центру НАН України і МОН України у Херсонській області призначено Херсонський національний технічний університет, а головою обласної Науково-координаційної ради (НКР) – ректора університету, д.т.н., професора Бардачова Юрія Миколайовича.

25 січня 2007 року наказом Міністерства освіти і науки України № 48 створено Раду ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Херсонської області Головою призначено ректора університету, д.т.н., професора Бардачова Юрія Миколайовича.

Відповідно до рішення ДАК від 21 червня 2005 року, протокол № 56 (наказ МОН України від 30.06.2005 року № 1858-Л) університет визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу IV рівня акредитації.

До структури університету входять 5 факультетів, 26 кафедр, з них 20 – випускових:

Факультет економіки.

Факультет кібернетики та системної інженерії.

Факультет інженерії та транспорту.

Факультет інтегрованих технологій.

Факультет міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу.

Аспірантура та докторантура.

Центр тестових технологій та довузівської підготовки.

Центр післядипломної освіти.

Економіко-технологічний технікум ХНТУ

Навчально-виховний процес забезпечують 341 науково-педагогічний працівник університету, з них 187 кандидатів наук, доцентів, 57 - докторів наук, професорів.

Університет провадить наукову діяльність, здійснює прикладні наукові дослідження, має наукові підрозділи, сприяє поширенню наукових знань та проводить культурно-просвітницьку діяльність.

Вченими університету засновано 10 наукових шкіл у галузях математики, хімії, прикладної механіки, легкої та текстильної промисловості, інформаційних технологій, економіки тощо.

В університеті працюють 3 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Апробація результатів наукових досліджень здійснюється у періодичних виданнях університету:

- «Вісник ХНТУ»

- «Проблеми інформаційних технологій»

- «Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції»

- «Биомедицинская инженерия и электроника»

- «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування» (електронне видання).

Сьогодні ХНТУ – сучасний освітній центр, який реалізує програми підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, а також виконує науково-дослідницькі роботи для підприємств, організацій та закладів галузей машинобудування, текстильної, харчової та легкої промисловості, технічної і економічної кібернетики, електроніки, менеджменту, економіки, комп’ютерних наук, комп’ютерної інженерії тощо.

Складовими позитивного іміджу ХНТУ є і впровадження новітніх технологій навчання. На основі використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій в університеті створена корпоративна комп'ютерна мережа, яка являє собою спеціалізований програмно-апаратний комплекс, призначений для запровадження дистанційного навчання. Запровадження комплексу програмних засобів з дистанційного навчання дозволяє організувати якісне навчання студентів навіть в тих регіонах, де мережева інфраструктура ще недостатньо розвинена. Сучасний, спеціалізований програмно-технічний комплекс ХНТУ дозволяє розробляти сучасні мультимедійні навчальні матеріали і дистанційні курси та доставляти їх студентам у зручному для них режимі.

В рейтинговій таблиці, в який ВНЗ України ранжирувані по індексу Гірша, ХНТУ має такі показники:

Рейтинг університетів «ТОП-200 Україна» (2013):

76 місце

Рейтинг університетів «Компас» (2013):

50 місце

Рейтинг університетів «Webometrics» (2017):

134 місце

Рейтинг університетів «ТОП-200 Україна» (2017):

82 місце

За показниками консолідованого рейтингу ВНЗ України у 2017 році (представлено біля 300 ВНЗ України), який базувався на національних і міжнародних рейтингах: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Webometrics», ХНТУ має такі показники:

Консолідований рейтинг вузів України

Назва ВНЗ

Місце в загальному рейтингу

ТОП-200 Україна

Webometrics

Scopus

Підсумковий бал

Херсонський національний технічний університет

125

82

134

-

Повний опис історії ХНТУ міститься на офіційному Веб-сайті університету за адресою: www.kntu.net.ua

Відповідно до ліцензії Херсонський національний технічний університет проводить підготовку фахівців з вищою освітою за відповідними рівнями:

Початковий рівень з присудженням освітньо-професійного ступеня «молодший спеціаліст» (Short cycle).

Код галузі

галузь знань

код спеціальності

найменування спеціальності

 
 

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

 

18

Виробництво та технології

182

Технологія легкої промисловості

 

Перший (бакалаврський) рівень з присудженням освітнього ступеня «бакалавр» (Bachelor, first cycle degree).

Код галузі

галузь знань

код спеціальності

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

1

2

3

4

5

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

Дизайн

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Філологія: германські мови та літератури (переклад включно)

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка підприємства

Економічна кібернетика

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

073

Менеджмент

Логістика

Менеджмент готельного і туристичного бізнесу

Управління персоналом та економіка праці

HR менеджмент на державних підприємствах

Управління та адміністрування в бізнесі

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

075

Маркетинг

Маркетинг

Рекламна діяльність PR

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство і торговельне підприємництво

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

Програмна інженерія

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

125

Кібербезпека

Кібербезпека

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

153

Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наноелектроніка

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічна технологія

163

Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Харчові технології та інженерія

182

Технології легкої промисловості

Технологія виробів легкої промисловості

Технологія та дизайн текстильних матеріалів

Технологія та дизайн тканин

Експертиза текстильних матеріалів та виробів

Художнє моделювання, конструювання та технологія швейних виробів

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

Туризм

27

Транспорт

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275.03Транспортні технології ( на автомобільному транспорті)

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

Другий (магістерский) рівень з присудженням освітнього ступеня «магістр» (Master’s, Second cycle of higher education).

Код галузі

галузь знань

код спеціальності

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

1

2

3

4

5

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

Дизайн

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

035.04 Філологія: германські мови та літератури (переклад включно)

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка підприємства

Економічна кібернетика

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

073

Менеджмент

Логістика

Менеджмент готельного і туристичного бізнесу

Бізнес-адміністрування

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

075

Маркетинг

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Якість, стандартизація та сертифікація

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

Програмне забезпечення систем

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

Управління проектами

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

Технологія машинобудування

132

Матеріалознавство

Матеріали і техніка в транспортній галузі

133

Галузеве машинобудування

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Інформаційні вимірювальні системи

153

Мікро- та наносистемна техніка

Фізична та біомедична електроніка

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва

163

Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технології продуктів бродіння і виноробства

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

182

Технології легкої промисловості

Технології первинної обробки, стандартизація і сертифікація сировини та виробів легкої промисловості

Технології та дизайн тканин

Експертиза текстильних матеріалів та виробів

27

Транспорт

275

Транспортні технології ( на автомобільному транспорті)

275.03Транспортні технології ( на автомобільному транспорті)

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти з присудженням освітньо-наукового ступеня доктора філософії (Doctor of Philosophy, PhD, third cycle degree)

Код галузі

галузь знань

код спеціальності

Спеціальність

1

2

3

4

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

074

Публічне управління та адміністрування

075

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

10

Природничі науки

105

Прикладна фізика та наноматеріали

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

126

Інформаційні системи і технології

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

182

Технології легкої промисловості

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Науковий рівень з присудженням другого наукового ступеня доктор наук (Doctor of Sciences) за науковими програмами:

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

181 Харчові технології

182 Технологія легкої промисловості

Додатково університет проводить курси з поглибленого вивчення іноземної мови (англійської, німецької, французької). Перелік платних послуг університету.

Міжнародне співробітництво є одним з пріоритетів діяльності Херсонського національного технічного університету. В рамках міжнародної діяльності ХНТУ сприяє участі студентів в міжнародних програмах обміну та академічної мобільності, надає інформацію про міжнародні програми, конкурси та стипендії.

Крім існуючих і діючих Договорів з провідними університетами Німеччини, Франції, Польщі, Чехії, Болгарії, Швеції, Австрії, США, Білорусі, Казахстану було укладено Договори про співробітництво з Установою освіти «Барановицький державний університет» (Білорусь), Карагандинським державним індустріальним університетом (Казахстан), Поморською академією (Польща), Університетом Деусто, Більбао, (Іспанія), Гірничо-металургійною академією ім. Станіслава Сташица, Краків (Польща), Університетом прикладних наук Йоаннеум, Грац (Австрія), Асоціацією CPCU федерації FEFU (федерація обмінів Франція – Україна).

З метою підвищення ефективності наукової та науково-методичної роботи, якісного навчання, університет приймає участь у реалізації міжнародних освітніх проектів та програм. ХНТУ плідно працює за програмою Еразмус +. За результатами першого конкурсу 2015 року Програми за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти, університет братиме участь у впровадженні проекту 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP-GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in Ukraine (Університетсько-підприємницька кооперація в галузі ігрової індустрії України / GameHub).

В рамках багаторічної співпраці з Ізраїльським культурним центром при Посольстві Держави Ізраїль в Україні для студентів ХНТУ проводяться онлайн-лекції за участю провідних науковців університетів Ізраїлю.

Ведеться активна співпраця за діючими Договорами з вузами-партнерами в проведенні спільних наукових та науково-практичних конференцій: «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI’2015», «Конференція з математичного моделювання МКММ-2015», «Інформаційні технології в освіті та управлінні», «Створення наноматеріалів на основі лубоволокнистої сировини», «Україна – Польща – ЄС: розвиток бізнесу в умовах міжнародних інноваційних процесів», «Регіональні та глобальні виміри торгівлі» (Республіка Болгарія), викладачі університету приймали участь у роботі міжнародної щорічної конференції «Когнітивна лінгвістика», університет ім. Марії Складовської-Кюрі, м. Люблін (Польща), у інтернаціональному форумі «Opportunities of training and Internships at Univerties in Poland»

Університет плідно співпрацює з ВНЗ Литовської та Латвійської республік. У 2016 році підписано Договір про співпрацю з Балтійською Міжнародною академією (Латвія). Студенти університету беруть активну участь в роботі Молодіжного євроатлантичного форуму, у онлайн-вікторині на тему: «Європа» з метою поглиблення знань про Європу та Європейський Союз.

В рамках спільної роботи з Херсонським міським центром німецької культури філія центра «Partnerschaft» в день Європи студенти виконували волонтерську роботу в палатці представництва Німеччини.

Після візиту до університету французької делегації – представники асоціації CPCU федерації FEFU (федерація обмінів Франція – Україна) на чолі з президентом Філіпом Жене, була надана можливість студентам і викладачам університету проходити стажування у Франції, вивчати мову, поглиблювати спеціальні знання та здобувати практичні навички на європейському рівні.

Студенти та викладачі підвищували свій професійний досвід і набували знань проходячи стажування у провідних світових закладах: стажування в м. Люблін (Польша) університет ім. М. Складовської-Кюрі по стипендіальній програмі Кіркланда за спеціалізацією менеджмент організацій. Брали участь в освітній програмі підвищення кваліфікації державних службовців у сфері європейської інтеграції та державного управління (Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія) у 17-й Конференції Європейської Текстильної Мережі (м. Лейден, Південна Голландія, Нідерланди). Для підвищення рівня професійної та наукової діяльності проходили стажування в університеті Сіднея (Австралія), стажування в Університеті Деусто, Більбао, (Іспанія).

Викладачі кафедри інформатики та комп’ютерних наук були запрошені на лекційні заняття, відповідно проекту академічної мобільності в рамках програми Ерасмус+ для викладачів, до університету «Люблінська політехніка» (м. Люблін, Польща).

Студенти проходили літню практику в Німеччині, навчалися у школі англійської мови «Churchil House» (Велика Британія), проходили виробничу практику в Польщі, Азербайджані і Франції, мовну практику в США.

Д. Процедура допуску до навчання

Загальні положення щодо прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ХНТУ

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом, подають заяви тільки в електронній формі. Подання заяв в електронній формі на спеціальності, на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до вищих навчальних закладів, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів):

 • з трьох предметів для здобуття ступеня бакалавра. Один з цих предметів може встановлюватись на вибір вступника з переліку, запропонованого вищим навчальним закладом.

Обов’язковим конкурсним предметом є українська мова та і література.

До приймальної комісії вступник подає наступні документи:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Копії документів приймаються за наявності оригіналів.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Детальна інформація про умови прийому на навчання до Херсонського національного технічного університету, вартість навчання міститься у розділі «Абітурієнту». Телефон приймальної комісії – (0552) 51-64-69; (0552) 34-44-19.

ІІ. ЗАГАЛЬНА ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

А. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства

Підготовка іноземних громадян проводиться за всіма базовими акредитованими спеціальностями.

1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту»,«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

2. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, вступають до ХНТУ за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями):

а) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада і до 01 березня відповідно): для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

б) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі за результатами оцінювання/розгляду поданих згідно з Порядком організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, документів та співбесіди з визначених предметів та мови навчання.

ХНТУ здійснює обчислення балів/оцінок вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться співбесіда.

Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами співбесіди та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

Вимоги ХНТУ щодо відповідності вступників із числа іноземців умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти зазначаються у правилах прийому до ХНТУ та оприлюднюються на офіційному веб-сайті ХНТУ.

4. Іноземці, які вступають на навчання, зараховуються до ХНТУ на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

5. Строки прийому заяв, проведення співбесід, творчих конкурсів та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до ХНТУ, визначаються приймальною комісією.

6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до ХНТУ на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

7. Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, при вступі до ХНТУ користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до ХНТУ за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому до ХНТУ.

Вартість навчання для іноземних громадян на денну та заочну форму навчання за всіма напрямами підготовки (спеціальностями) та освітніми рівнями становить суму 1500 доларів США або у гривнях еквіваленту 1500 доларів США за рік за курсом Національного Банку України на дату укладання договору.

Б. Інформація про проїзд до університету

Приймальна комісія ХНТУ розташована за адресою: 730028, м. Херсон, вул. І. Кулика, 130, кабінет 103.

Адміністративний корпус розташований за адресою: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24, корпус І.

До Херсонського національного технічного університету можна дістатися:

- за допомогою тролейбусів - № 8, №12;

- за допомогою маршрутних таксі - № 7, 8, 14, 17, 26, 35, 47, 49;

- від Автовокзалу за допомогою тролейбуса №12 або маршрутним таксі - № 14, 26;

- від Залізничного вокзалу за допомогою маршрутних таксі - № 35.

В. Вартість проживання

Вартість проживання у гуртожитку становить від 388 грн. до 392 грн. на місяць у залежності від ступеня комфорту в гуртожитку. До послуг студентів їдальня та буфети в кожному навчальному корпусі.

Г. Забезпечення житлом

Всі корпуси університету мають буфети, загальною чисельністю на 200 посадкових місць.

ХНТУ має 3 гуртожитки, розташовані компактно в парковій зоні університету. Гуртожитки мають дво-, три- та чотиримісні кімнати. В гуртожитках є все необхідне для проживання та навчання в університеті, а саме: кімнати для підготовки до занять, кухні, пральні з автоматичними пральними машинами, спортивні зали, душові кімнати, які працюють постійно і мають гарячу та холодну воду. Студенти, які мешкають в гуртожитках, забезпечуються постільною білизною. А також студенти мають вільний доступ до мережі Internet. Кожний гуртожиток має: спортивну кімнату, кімнату для прання та прасування білизни, кухні, душеві, кімнату для зберігання речей, спортивний майданчик, кімнату відпочинку та творчості.

Усі студенти сільської місцевості та мешканці інших міст забезпечені гуртожитком.

Д. Здоров’я і страхування

На території студмістечка функціонує студентська поліклініка амбулаторію сімейного лікаря, яка працює у взаємодії з поліклінікою Херсонської міської клінічної лікарні ім. А.С. Лучанського. Амбулаторія обладнана сучасною медичною технікою. Постійно надається невідкладна і перша медична допомога, проводиться профілактичний огляд. Сімейні лікарі проводять лікування гострих та хронічних захворювань, проводять диспансерний огляд студентів з хронічними захворюваннями.

Е. Умови для навчання

Навчальний процес здійснюється у лекційних аудиторіях, лекційних мультимедійних аудиторіях, аудиторіях для семінарських та практичних занять, аудиторіях для лабораторних занять, лінгафонних кабінетах для вивчення іноземних мов. Навчання студентів проводиться з використанням ІТ-технологій у спеціалізованих комп’ютерних лабораторіях, що мають вихід до мережі Інтернет.

У навчальному процесі задіяний також Музей історії ХНТУ. Музей університету став центром вивчення, збереження, популяризації історичної та культурної спадщини ХНТУ. Джерельна база музею, що нараховує понад 2000 одиниць, широко використовується для підготовки і проведення міжнародних і республіканських конференцій. При музеї працює рада музею і група студентів-екскурсоводів.

1. Науково – технічна бібліотека ХНТУ є інтелектуальним центром науки, сприяє підвищенню інтелектуального i морального потенціалу користувачів, гуманізації всіх соціальних процесів, формуванню наукового світогляду i підвищенню культурного рівня кожного читача. Наша бібліотека є сучасною, книжковий фонд якої становить майже 362 000 примірників та складається як з традиційного фонду (на паперових носіях), так і з фонду електронних видань, доступ до мережевих ресурсів користувачі отримують за допомогою WI–FI у читальному залі.

Бібліотека пропонує багатогалузевий, змістовний за повнотою й видовою структурою фонд:

 • фонд наукової літератури – майже 40 тис. прим.;
 • фонд технічної літератури – більше 120 тис. прим.;
 • фонд навчальної літератури – понад 206 тис. прим.;
 • фонд періодичних видань та електронних видань – понад 35 тис. прим.;
 • патентний фонд – 1,5 млн. прим. Описів винаходів до патентів;
 • фонд неопублікованих документів – понад 1,3 тис. прим. (кандидатські та докторські дисертації, автореферати до дисертацій).

Окрасою фонду є раритетні видання науково – технічного напрямку початку ХХ ст., загальна кількість яких складає 497 примірників.

Фонд НТБ ХНТУ комплектується літературою з питань історії та сучасного розвитку легкої промисловості, машинобудування, комп’ютерної техніки, мов програмування, бухгалтерського обліку і аудиту, менеджменту, фінансів, економічної кібернетики, біоелектроніки, нанотехнологій тощо, виданнями з технічних, економічних, гуманітарних наук, художніми творами, періодичними виданнями, навчальною та навчально-методичною літературою з усіх дисциплін, що вивчаються в університеті.

До послуг читачів система карткових каталогів та картотек (довідково-пошуковий апарат):

- алфавітний каталог та АПП;

- систематичний каталог;каталог періодичних видань;

- систематична картотека статей;

- картотека наукових публікацій викладачів ХНТУ;

- картотека дисертацій та авторефератів до дисертацій;

- ряд допоміжних предметних картотек;

- картотека електронних видань; картотека раритетних видань.

Бібліотека обслуговує студентів, аспірантів, викладачів та співробітників університету.

Для користувачів безкоштовно:

- навчальна, наукова та художня література;

- книжкові виставки, презентації та бібліографічні огляди;

- віртуальні (електронні) виставки книг.

2. Матеріально-технічна база

Протягом багатьох років розвитку матеріально-технічної бази університету приділялась особлива увага. Сьогодні в розпорядженні університету є комплекс з семи навчально-лабораторних корпусів площею 50993,7 м2, студентське містечко з соціально-культурною сферою, розраховане більш, ніж на 1200 мешканців, комплекс громадського харчування та спортивна база (спортивні зали та кімнати, стадіони, футбольні, баскетбольні та волейбольні майданчики, ангар для спортивних човнів).

Матеріально-технічна база в цілому забезпечує існуючий обсяг підготовки молодих фахівців.

Для розвитку спортивно-масової роботи університет має:

1. Спортивний комплекс зі стадіоном, ігровими майданчиками для міні-футболу, баскетболу та волейболу загальною площею – 16000 м2.

2. Спортивну залу: 567 м2

3. Спортивні кімнати у гуртожитках № 1, 2 площею 134 м2.

4. Спортивний майданчик студентського містечка – 2 000 м2.

5. Лабораторію водних видів спорту зі своїм стадіоном, волейбольним і баскетбольним майданчиками, ангаром для утримання спортивних човнів тощо.

Приміщення лабораторії водних видів спорту використовуються для оздоровлення і відпочинку співробітників і студентів університету.

У головному навчальному корпусі розташований студентський клуб і актова зала на понад 500 посадкових місць.

Е. Інша практична інформація

Практика студентів університету проводиться на базах практики - підприємствах, організаціях, установах будь-яких форм власності, або у структурних підрозділах ХНТУ, науково-технічний та організаційний рівень яких відповідає вимогам програм практики. Перелік баз практики визначається випусковою кафедрою відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та на основі аналізу виробничих і економічних можливостей підприємств (організацій, установ). Кожен студент згідно укладених договорів, листів-замовлень забезпечений місцем практики. Організація проходження практики студентів відіграє велику роль у подальшому працевлаштуванні випускників. На практиці виявляються організаторські здібності, ділові якості, знання за фахом. Багато випускників університету одержують запрошення на роботу від тих підприємств, організацій, де вони проходили практику.

ХНТУ має договори про співпрацю більше ніж з 30 провідними підприємствами південного регіону і країни. З 2016р., згідно укладеного меморандуму, розпочата спільна робота з ДК Укроборонпром.

Працевлаштуваннявипускників університету проводиться відповідно до заявок підприємств і організацій, а також шляхом пошуку майбутніх робочих місць на етапі проходження випускниками виробничої і переддипломної практик. В університеті створений відділ та працює громадська рада з організації проведення практики та сприяння працевлаштуванню випускників та студентів. Протягом багатьох років більш ніж 90% випускників, які навчалися за державним замовленням, отримали місце призначення на посади, що визначені освітньо-кваліфікаційними характеристиками.

Керуючись Законом України «Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді в Україні» укладено меморандум між ХНТУ і Херсонським обласним центром зайнятості, управлінням освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації щодо партнерства та співробітництва в частині забезпечення сприяння вторинної зайнятості студентської молоді.

Є. Позапрограмна діяльність і дозвілля

Студентське самоврядування— це форма управління, за якої студенти на рівні академічної групи, факультету, гуртожитку, курсу, спеціальності, студентського містечка, іншого структурного підрозділу ХНТУ мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління. Головна мета діяльності органів студентського самоврядування полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави.

Студентське самоврядування представляє інтереси всіх студентів університету незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статті, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; сприяє сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків; захист їхніх законних прав та інтересів; надання можливості гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку;

Органами студентського самоврядування є:

- Студентська рада ХНТУ

- Профком студентів та аспірантів ХНТУ

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, статутом ХНТУ та положенням про студентське самоврядування ХНТУ і не залежать від політичних партій та релігійних організацій.

Важлива роль у формуванні естетичної та музичної культури студентської молоді належить студентському клубу ХНТУ. Дбайливо зберігаючи творчу спадщину та традиції художньої самодіяльності ХНТУ, студентський клуб ХНТУ продовжує працювати та розвиватися.

При студентському клубі існують різні гуртки, студії, колективи:

- вокальний ансамбль «Весняночка»;

- театральна студія «Муза»;

- хореографічна студія «Смайл»;

- студентський театр мод;

- клуб командно-психологічної гри «Мафія»;

- клуб волонтерів «Милосердя»;

- клуб екскурсоводів при музеї ХНТУ;

- художня студія «Образотворче мистецтво» та «Арт текстиль»;

- гурток «Представницька група»;

- команда КВН;

- клуб командно-рольової гри по системі «Pathfinder»

Студентський клуб утворює основу суспільно-культурного життя університету. Переслідуючи головну мету – всю роботу художньої самодіяльності направити на розвиток творчих здібностей, задоволення потреб та інтересів студентів, формування в них високих естетичних смаків та любові до мистецтва, розвитку почуття прекрасного стали традиційними щорічні заходи:

- фестиваль художньої творчості «Віват, студент ХНТУ»;

- святкові концерти;

- дні кафедр;

- дні спеціальностей;

- виставки творчих робіт студентів;

- кулінарні ярмарки;

а також:

- флешмоби;

- волонтерські акції;

- велопробіги;

- стипендіальні програми;

- студентські конференції;

- брейн – ринги;

- арт-пікніки;

- тренінги.

Умови для занять спортом та дозвілля

Вагоме місце в університеті займає пропаганда здорового способу життя серед студентської молоді, організація фізичного виховання, різного роду спортивних занять та змагань яке здійснює кафедра фізичного виховання.

Для проведення занять, підвищення спортивної майстерності студентів університет має спортивну базу, стадіон з футбольним полем, 8 ігрових майданчиків для занять міні-футболом, баскетболом, ручним м’ячем, волейболом. У кожному гуртожитку є спортивна зала, обладнана тренажерами. На лівобережжі Дніпра є водна станція з трьома елінгами, спортивними майданчиками. На стадіоні і біля гуртожитків обладнано два гімнастичні містечка, а також майданчик для міні футболу.

Кваліфіковані тренери-викладачі сприяють набуттю студентами належних фізичних форм, залученню до занять у спортивних секціях в поза навчальний час із 8 видів спорту. Особливою популярністю серед студентів користуються секції з волейболу, баскетболу, футболу, настільного тенісу, шахів, легкої та важкої атлетики.

Збірні команди університету по різним видам спорту щорічно приймають участь у обласних змаганнях серед студентів та в інших міських та обласних турнірах.

Щорічно в університеті проводиться близько 20 змагань серед студентів і працівників університету. Кафедра фізичного виховання та спортивний клуб допомагає в організації та проведенні: туристично-спортивних змагань та зльотів студентської молоді міста Херсона для популяризації спортивного туризму. Третій рік поспіль в університеті проводяться змагання «Богатирські ігри», які планується проводити як змагання між всіма вищими навчальними закладами міста. Для кращого ознайомлення студентів-першокурсників з розташуванням студмістечка проводяться змагання з квесту.

Детальну інформацію щодо умов для занять фізичним вихованням та спортом в університеті можна отримати за адресою 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24, корпус 1, ауд. 110, Тел.: +38 (0552) 32-69-26; e-mail: kaffizvocpxnty@ukr.net .