Карлюка Дмитро Олександрович

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва

Старанно виконує посадові обовязки, володіє ефективними методами і прийомами навчання і виховання. Багато уваги приділяє індивідуальній роботі зі студентами, сприяє становленню та розвитку їх здібностей.

Постійно вдосконалює методику викладання, застосовуючи на заняттях різні методи і форми навчання, творчо підходить до викладання економічних дисциплін. Має значні досягнення в навчально-методичній роботі, організацію та реалізацію інтерактивних методів навчання засобами LMS Moodle в ХНТУ. В результаті проведених навчань викладачами розміщені електронні навчальні курси на порталі ХНТУ в системі «Moolde», яке є програмним комплексом для покращення якості навчання студентів та організації дистанційного навчання за допомогою використання мережі Internet.

Упродовж 2009-2017 рр. входив до складу галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства», комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка підприємства та управління виробництвом». Щорічно здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів з підготовки робіт на Всеукраїнські конкурси студентських наукових та дипломних робіт.

Є членом оргкомітету з підготовки та проведення студентських науково-практичних конференцій.

Постійно бере участь у наукових конференціях, має публікації у провідних журналах та збірниках наукових праць.

Нагороджений грамотою управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації.