Менеджмент підприємницької діяльності

Фахівець з менеджменту підприємницької діяльності – це професійний керівник, який має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку і прийняття управлінських рішень, займається широким колом питань.

«Менеджмент підприємницької діяльності» надає знання та вміння майбутнім фахівцям для можливості відкрити свій бізнес, запровадити власну стратегію роз­вит­ку, забезпечити високу конкуренто­спро­можність та комерційний успіх.

Фахівці з менеджменту підприємницької діяльності готуються до професійної управлінської роботи на підприємствах сфери бізнесу у лінійних та функціональних підрозділах, на посадах, що вимагають вищої управлінської освіти.

 

Посади фахівців:

 • Керівники підприємств, установ та організацій
 • Завідувачі підприємств роздрібної торгівлі
 • Керівники виробничих підрозділів на транспорті, у складському господарстві та зв’язку
 • Менеджери у торгівлі транспортними засобами
 • Менеджери з постачання
 • Менеджери із збуту
 • Менеджери із зв’язків з громадськістю (PR)
 • Менеджери із зовнішньоекономічної діяльності
 • Менеджери з реклами
 • Начальники виробничих дільниць у промисловості
 • Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів
 • Директор малої фірми
 • Начальник відділу соціального розвитку
 • Фахівець підрозділів в комерційному обслуговуванні, в оптовій, біржовій і роздрібній торгівлі, фондових біржах
 • Керуючий агентством (страховим, нерухомості, рекламним)
 • Керівники апарата місцевих органів державної влади
 • Та інші..
 

Для якісної підготовки конкурентоспроможних та ефективних фахівців кафедра «Менеджменту та маркетингу» співпрацює з потенційними роботодавцями, закордонними підприємствами та учбовими закладами.

Співпраця здійснюється за такими напрямками:

 • надання студентам місця для проходження практики та стажування;
 • проведення майстер-класів, круглих столів, зустрічей, виїзних конференцій, тощо;
 • проведення лекцій відомими фахівцями;
 • офіційне працевлаштування.
 
 • Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодшого спеціаліста» за будь-якими спеціальностями мають можливість вступу на ІІ-ІІІ курс для здобуття освітнього ступеня «бакалавр».
 • Одержавши диплом бакалавра Ви маєте можливість продовжити навчання у магістратурі за спеціалізаціями «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Бізнес - адміністрування».
 • Після закінчення освітньої програми магістра є можливість продовжити освітню підготовку в аспірантурі з наступним захистом та присвоєнням ступеня доктора філософії з менеджменту, та докторантурі з наступним захистом та присвоєнням ступеня доктора економічних наук.
 

Вимоги до вступу:

Бакалавр (форма навчання: денна/заочна)

 • атестат про середню освіту
 • сертифікати ЗНО:

«Українська мова та література»;

«Математика»;

«Іноземна мова» або «Історія України».

Магістр (форма навчання: денна/заочна)

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • документ, що посвідчує особу та громадянство;
 • військовий квиток або приписне свідоцтво.

Термін навчання

 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
 • магістр – 1 рік 5 місяців
 

УВАГА!!!

Диплом магістра (спеціаліста) з «Менеджменту організацій і адміністрування» за профілем підготовки "Менеджмент підприємницької діяльності" можливо отримати при наявності диплома бакалавра з інших спеціальностей!

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, освітнього ступеня магістр з

«Менеджменту організацій і адміністрування»

Спеціальності ОС бакалавра

Вступне випробування

Термін навчання

1

Економічна теорія

Фахове випробування, іспит з іноземної мови

1 рік 5 місяців

2

Економічна кібернетика

3

Міжнародна економіка

4

Економіка підприємства

5

Управління персоналом

та економіка праці

6

Прикладна статистика

7

Маркетинг

8

Фінанси і кредит

9

Облік і аудит

10

Товарознавство і торговельне підприємництво

11

Менеджмент

12

Інші спеціальності

Додаткове вступне випробування; Фаховий іспит;

Іноземна мова.

1 рік 5 місяців

 

Ми чекаємо саме тебе!!

 

Чекаємо на Вас за адресою:

73008, м. Херсон, Бериславське шосе 24,
Кафедра менеджменту та маркетингу аудиторія 320 (перший корпус)

Телефон для довідок:

8(0552) 32-69-47

E-mail: meng-market@kntu.net.ua