Управління персоналом та економіка праці

«До кожного підбирати ключик - в цьому мистецтво управляти людьми»

(Бальтасар Грасіян, іспанський мислитель)

 

Управління персоналом - це цілеспрямована діяльність керівного складу організації, що спрямована на розробку концепції, стратегій кадрової політики і методів управління людськими ресурсами. Це системний, планомірно організований вплив через систему взаємопов'язаних, організаційно економічних і соціальних заходів, спрямованих на створення умов нормального розвитку й використання потенціалу робочої сили на рівні підприємства.

Планування, формування, перерозподіл і раціональне використання людських ресурсів є основним змістом управління персоналом.

Сучасна спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» відкриває нові перспективи працевлаштування, є престижною та дефіцитною. Пояснюється це тим, що попит на таких фахівців щороку зростає, адже ефективна діяльність будь-якої організації багато в чому залежить від налагодженої роботи команди співробітників, яку покликаний забезпечити спеціаліст з управління персоналом.

Потреба у фахівцях з управління персоналом зростає з кожним роком, а тому можливість працевлаштування випускників на українських підприємствах не викликає сумніву.

 
 

Переваги та перспективи навчання за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці»:

 • Використання оригінальних новітніх методів навчання у вигляді тренінгів, дискусій, ділових ігор, командної роботи, аналізу проблемних ситуацій, вирішення кейсів, презентацій, ігрових імітаційних технологій, тощо;
 • Високий професіоналізм і креативність професорсько-викладацького складу, що використовує зарубіжний досвід викладання;
 • Можливість проходження практики в кращих компаніях України і за кордоном (Великобританія, Португалія, Швеція, Польща та ін. в межах міжнародного проекту TEMPUS);
 • Наявність в університеті відділу кар'єри для подальшого працевлаштування випускників;
 • Сучасна матеріально-технічна база (наявність сучасної локальної мережі бібліотеки, комп'ютерних та лінгофонних класів, спортивних залів, вільного доступу до мережі INTERNET.
 

Посади фахівців:

 • Менеджер (управитель) з персоналу;
 • Менеджер по пенсійному страхуванню;
 • Економіст - статистик;
 • Економіст з планування;
 • Економіст з праці;
 • Фахівці з галузі праці та зайнятості;
 • Фахівець організатор соціально-побутового обслуговування;
 • Фахівець з найму робочої сили;
 • Помічник керівника підприємства (установи, організації);
 • Інспектор з соціальної допомоги;
 • Організатор діловодства
 • Інші.
 

Для якісної підготовки конкурентоспроможних та ефективних фахівців кафедра «Менеджменту та маркетингу» співпрацює з потенційними роботодавцями, закордонними підприємствами та учбовими закладами.

Співпраця здійснюється за такими напрямками:

 • надання студентам місця для проходження практики та стажування;
 • проведення майстер-класів, круглих столів, зустрічей, виїзних конференцій, тощо;
 • проведення лекцій відомими фахівцями у галузі маркетингу;
 • офіційне працевлаштування.
 

Вимоги до вступу:

Бакалавр (форма навчання: денна/заочна)

 • атестат про середню освіту
 • сертифікати ЗНО:

«Українська мова та література»;

«Математика»;

«Іноземна мова» або «Історія України».

Термін навчання

 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
 
 • Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодшого спеціаліста» за будь-якими спеціальностями мають можливість вступу на ІІ-ІІІ курс для здобуття освітнього ступеня «бакалавр».
 • Одержавши диплом бакалавра Ви маєте можливість продовжити навчання у магістратурі за спеціалізаціями «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Бізнес - адміністрування»
 • Після закінчення освітньої програми магістра є можливість продовжити освітню підготовку в аспірантурі з наступним захистом та присвоєнням ступеня доктора філософії з менеджменту, та докторантурі з наступним захистом та присвоєнням ступеня доктора економічних наук.
 

Бажаємо Вам правильного вибору майбутньої професії та чекаємо Вас на навчання за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці» !!!

 

Чекаємо на Вас за адресою:

73008, м. Херсон, Бериславське шосе 24,
Кафедра менеджменту та маркетингу - аудиторія 320 (перший корпус)
Телефон для довідок:

8(0552) 32-69-47

E-mail: meng-market@kntu.net.ua