Головна

Наука / Рада молодих вчених ХНТУ

Рада молодих вчених ХНТУ

Рада молодих вчених ХНТУ є добровільним, самоврядним об'єднанням наукової молоді та колегіальним, дорадчим і представницьким органом, створеним з метою сприяння рішенню наукових проблем та захисту соціальних інтересів молодих вчених і спеціалістів.

Рада молодих учених поєднує:

кандидатів наук, аспірантів, здобувачів, наукових співробітників, асистентів, спеціалістів, старших лаборантів ХНТУ, які не досягли віку 35 років

докторів наук і докторантів, які не досягли віку 40 років

які успішно займаються науково-дослідною роботою.

Головною метоюдіяльності Ради є здійснення науково-дослідної та науково-практичної діяльності шляхом залучення молодих науковців на добровільних засадах до колективної науково-дослідної та організаційної роботи, сприяння, активізація та підтримка професійного становлення, творчого зростання, накопичення досвіду, максимального використання наукового потенціалу молоді ХНТУ.

Основними принципами діяльності Ради є: верховенство наукової творчості та конкурсності; органічний зв’язок навчання, професійної діяльності та науково-дослідної роботи; активна життєва позиція; рівноправність усіх членів, самоврядування та гласність у роботі.

Основні задачі Ради молодих вчених:

- пошук та підтримка талановитих дослідників серед молодих вчених, надання їм всебічної допомоги;

- підтримувати наукову наступність, зберігати наукові школи і напрямки ХНТУ;

- сприяти науково-дослідній роботі молодих учених ;

- вести інформаційну підтримку наукової молоді шляхом пошуку і розповсюдження даних про фонди і грантову підтримку молодих учених;

- організація та проведення наукових конференцій, конкурсів, семінарів, симпозіумів, круглих столів, ле­кцій тощо;

- сприяти участі молодих вчених в розробці і реалізації проектів, що можуть бути запропоновані підприємствами та організаціями;

- сприяти поширенню (впровадженню) результатів наукових досліджень молодих учених і спеціалістів. Проводити аналіз можливості виконання замовлень і договірних робіт в різних організаційно-правових формах;

- запровадження організаційно-просвітницької діяльності;

- співпраця з іншими установами, підприємствами та організаціями незалежно від форми власності та форми господарювання, в тому числі з іноземними, або їх представництвами чи підрозділами;

- висувати кандидатури на здобуття премій, грантів, стипендій;

- представляти інтереси молодих учених і спеціалістів в державних органах, обласних, наукових, громадських об’єднаннях та інших організаціях.

Склад Ради

Голова ради молодих вчених

- к.е.н., викладач-стажист кафедри податкової та бюджетної політики

Набока Тетяна Сергіївна

e-mail: dedi85@yandex.ru

тел: 326-684

ауд. 307 (1)

Заступник голови ради молодих вчених

- к.т.н., науковий співробітник
науково-дослідного сектору

Семешко Ольга Яківна

e-mail: solgaya@gmail.com

тел: 326-968

ауд. 111 (1)

Секретар ради молодих вчених

- к.е.н., асистент кафедри менеджменту та
маркетингу

Жосан Ганна Володимирівна

e-mail: enn89@ukr.net

тел: 326-947

ауд. 320 (1)

Члени РМВ:

факультет кібернетики

- к.т.н., доц. каф. інформаційних технологій

Ляшенко Олена Миколаївна

e-mail: lunaways@mail.ru

тел: 326-976, 326-936

ауд. 318 (1)

факультет економіки

- асистент каф. фінанси і кредит

Мацієвич Тетяна Олександрівна

e-mail: tabars@mail.ru

тел: 326-985

ауд. 313 (1)

факультет технологій і дизайну

- к.т.н., старший викладач каф. товарознавства, стандартизації та сертифікації

Горач Ольга Олексіївна

e-mail: gorach.olga@kntu.net.ua

тел: 326-981

ауд. 109 (3)

факультет машинобудування

- старший викладач каф. інформаційних
технологій в машинобудуванні та інженерний консалтинг

Сімінченко Ігор Павлович

e-mail: igor@kntu.net.ua

тел: 518-643

ауд. 302 (2)

факультет машинобудування

- к.т.н., старший викладач каф. інформаційних технологій в машинобудуванні та інженерний консалтинг

Подольський Михайло Ігорович

e-mail: ladamaster@mail.ru

тел: 518-643

ауд. 302 (2)

факультет міжнародних економічних відносин

- асистент каф. менеджменту та маркетингу Кальніцька Ольга Вікторівна

e-mail: o.v.kalnitskaya@ukr.net

тел: 326-947

ауд. 320 (1)