Головна

Scientific / Наукова діяльність / Організації та ВНЗ України - партнери ХНТУ

Організації та ВНЗ України - партнери ХНТУ

№ п/п

Організація/Установа-партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін дії

Практичні результати від співробітництва

Ініціатор

1

2

3

4

5

6

1

ТОВ «ЦПК»

Підготовка та реалізація спільних заходів, проектів і програм

Меморандум про партнерство та співробітництво

25.08.2017-27.08.21

Організація і проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів; підготовка і реалізація спільних науково-дослідницьких проектів

Кафедра товарознавства, стандартизації і сертифікації

2

Національний орган стандартизації ДП «Укр НДНЦ»

Забезпечення високого рівня наукових та науково-методичних розробок, якості підготовки фахівців

Меморандум про спільну наукову, науково-технічну і освітню діяльність

З 22.07.2018 року

Розробка та реалізація спільних планів, заходів, проектів

Кафедра товарознавства, стандартизації і сертифікації

3

Національний університет харчових технологій

Підвищення якості освіти, укріплення всебічних зв’язків між університетами, інтеграція у світових освітній та науковий простір

Договір про співдружність 15.04.2019-31.12.2024

Організація і проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів; підготовка і реалізація спільних науко-дослідницьких проектів

Кафедра харчових технологій

Кафедра товарознавства, стандартизації і сертифікації

4

ХДЗ «Палада», м. Херсон

Підготовка та реалізація спільних заходів, проектів і програм

Меморандум про партнерство та співробітництво

27.12.2019- 28.12.2024

Організація і проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів; підготовка і реалізація спільних науково-дослідницьких проектів

Кафедра економіки, підприємництва та економічної безпеки

5

Луцький національний технічний університет

Об’єднання зусиль у вирішенні проблем і завдань освітньої діяльності

Договір про науково-педагогічне співробітництво

з 30.03.2020 р.

Організація і проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів; підготовка і реалізація спільних науко-дослідницьких проектів, стажування, рецензування наукових матеріалів

Кафедра товарознавства, стандартизації і сертифікації

6

Полтавський університет економіки і торгівлі

Науково-методична, організаційно-методична та інша співпраця сторін

Договір про партнерство і співпрацю

з 16.04.2020-16.04.2025

Організація і проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів; підготовка і реалізація спільних науко-дослідницьких проектів

Кафедра товарознавства, стандартизації і сертифікації

7

Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації

Забезпечення високого рівня наукових та науково-методичних розробок, якості підготовки фахівців

Меморандум про партнерство та співробітництво 17.09.2020-01.09.2025

Професійна підготовка студентів за замовленням підприємства, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ХНТУ, розробка нуково-методичного матеріалу, організація та проведення різних видів практик

Кафедра товарознавства, стандартизації і сертифікації

8

Національний природний парк «Нижньодніпровський»

Спільна діяльність в рамках науково-дослідницької, інформаційної, практичної діяльності

Угода про співпрацю 8.10.2020-9.10.2025

Розробка та реалізація спільних планів, заходів, проектів

Кафедра менеджменту, маркетингу і туризму

9

«Мурашина логістика», м. Дніпро

Спільна діяльність в рамках освітньої, інформаційної діяльності, підвищення кваліфікації наукових кадрів

Угода про співпрацю 26.11.2020-27.11.2025

Розробка та реалізація спільних планів, заходів, проектів

Кафедра менеджменту, маркетингу і туризму

10

ПП «Криниця», Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Інгулець

Наукове співробітництво

Договір ГД № 1/2020, 15.01.2020 р. по 30.06.2020 р.

Визначення економічної ефективності технологій переробки стебел соломи технічних конопель різних строків збирання

Кафедра товарознавства, стандартизації і сертифікації

11

Черкаський державний технологічний університет

Партнерські стосунки в освітній та науковій діяльності

Договір про співробітництво

01.02.2021 -02.02.2026

Організація і проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів; підтримка обміну студентами, ПВС, організація видання спільних збірників наукових праць

Кафедра Дизайну

12

Миколаївський національний аграрний університет

Освітньо-наукова діяльність

Договір від 03.02.2021 р.

Обмін інформацією, проведення спільних НТ заходів, академічна мобільність, стажування

Кафедра обліку і аудиту

13

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Науково-методична, організаційно-методична та інша співпраця сторін

Договір про партнерство і співпрацю

17.03.2021-17.03.2026

Організація і проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів; підготовка і реалізація спільних науко-дослідницьких проектів

Кафедра товарознавства, стандартизації і сертифікації

14

Херсонська торгово-промислова палата

Забезпечення високого рівня наукових та науково-методичних розробок, якості підготовки фахівців

Меморандум про партнерство та співпрацю з 08.06.2021

Професійна підготовка студентів за замовленням підприємства, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ХНТУ, розробка науково-методичного матеріалу, організація та проведення різних видів практик

Кафедра товарознавства, стандартизації і сертифікації

15

Львівський торгово-економічний університет

Науково-методична, організаційно-методична та інша співпраця сторін

Договір про партнерство і співпрацю

Організація і проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів; підготовка і реалізація спільних науко-дослідницьких проектів

Кафедра товарознавства, стандартизації і сертифікації

16

ВАТ «Український інститут автобусо-тролейбусобудування», м. Львів

Освітньо-наукова діяльність

Угода про співпрацю

04.12.2019-31.12.2021 р.

Виконання науково-дослідних робіт

Кафедра зовнішньоекономічної діяльності

17

Херсонський державний університет

Освітньо-наукова діяльність

Договір від 24.02.2021 р.

Виконання науково-дослідних робіт

Кафедра хімії, екології та безпеки життєдіяльності

18

Державний університет «Одеська політехніка»

Освітньо-наукова діяльність

Договір від 20.05.2021 р.

Проведення спільних конференцій

Кафедра товарознавства, стандартизації і сертифікації

19

Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)

Освітньо-наукова діяльність

Договір від 15 травня 2021

Виконання науково-дослідних робіт, проведення спільних конференцій

Кафедра державного управління та місцевого самоврядування

20

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Освітньо-наукова діяльність

Договір про співробітництво

2021-2025 н.р.

Спільні наукові проєкти, організація спільних наукових заходів, науково-дослідні роботи

Херсонський національний технічний університет

21

Одеський національний економічний університет

Освітньо-наукова діяльність

Угода про співпрацю

2021-2026 н.р.

Спільні наукові проєкти, організація спільних наукових заходів, науково-дослідні роботи

Кафедра економіки, підприємництва та економічної безпеки

22

Херсонська обласна державна адміністрація

ПАТ "ЧУМАК"

Науково-практичне співробітництво

Меморандум про співробітництво

22.07.2021 р.

Спільні форуми, семінари, інноваційні наукові проєкти, популяризація Херсонського регіону

Херсонський національний технічний університет

23

Міжнародна фундація науковців та освітян

Освітньо-наукова діяльність

Договір

22.03.2021 р.

Участь у міжнародних наукових проєктах, трансфер технологій, проведення міжнаролдних конференцій, вебінарів, круглих столів

Кафедра державного управління та місцевого самоврядування

24

Торгово-промислова палата

Освітньо-наукова діяльність

Меморандум

15.09.2021

Проведення науково-дослідних робіт за замовленням підприємства, спільні науково-технічні заходи

Кафедра товарознавства, стандартизації і сертифікації

25

Департамент міського господарства Херсонської міської ради

Виконання науково-дослідної роботи

Договір №148 від 23.07.2021

Обстеження пасажиропотоків на міських автобусних і тролейбусних маршрутах загального користування м.Херсон

Кафедра транспортних систем і технічного сервісу

26

ПрАТ Херсонський хлібокомбінат

Освітньо-наукова діяльність

Меморандум про партнерство та співробітництво від 09.08.2021

Професійна підготовка студентів, підвищення кваліфікації НПП, залучення фахівців підприємства до викладацької діяльності, експертна оцінка якості ОП, реалізація спільних проєктів

Кафедра інформаційних технологій

27

Луцький національний технічний університет

Науково-дослідна робота

Договір про співпрацю, 2021 р.

Національна кредитна мобільність

Кафедра товарознавства, стандартизації і сертифікації

28

Комунальний ВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти"

Освітньо-наукова діяльність

Договір про методично-наукову співпрацю з 2018 р. безстроково

Розробка та реалізація заходів щодо удосконалення, розробки та планування нових освітніх технологій

Кафедра автоматизації, робототехніки та мехатроніки

29

ВМГО "АЙСЕК в Україні" у м.Кропивницький

Організація студентських стажувань

Меморандум про партнерство та співпрацю

27.10.2021 р.

Професійні оплачувані стажування

ХНТУ

30

Комунальний ВНЗ "Вінницька академія безперервної освіти"

Освітньо-наукова діяльність

Договір про співпрацю, 01.11.2021р.

Стажування фахівців, розробка та реалізація інноваційних проєктів.

Кафедра державного управління і місцевого самоврядування

31

Голопристанська міська рада

Освітньо-наукова діяльність

Меморандум про партнерство та співробітництво, 17.11.2021р.

Організація спільних семінарів, різних видів практик і підготовки кваліфікаційних робіт студентів. Організація цільової підготовки фахівців. Розвиток інфраструктури партнерства.

Кафедра державного управління і місцевого самоврядування

32

ТОВ "Сучасні пивні технології"

Освітньо-наукова діяльність

Договір про співпрацю

20.09.2021 - 20.09.2024 рр.

Підвищення кваліфікації, стажування, спільна організація науково-практичних конференцій, семінарів, тощо, сумісне проведення науково-дослідних робіт, проведення лекцій, семінарів

Кафедра хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції

33

Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці

Освітньо-наукова діяльність

Меморандум про співпрацю, 10.04.2023 р.

Організація співпраці між Сторонами через мобілізацію ресурсів, об'єднання зусиль, заохочення кращої практики та координація діяльності щодо здійснення просвітницької діяльності, популяризації знань, виховання покоління обізнаних громадян, здатних жити у відкритому громадянському суспільстві демократичної правової Української держави; розвиток комунікативних навичок та виховання толерантності, створення механізмів співробітництва для сприяння здійсненню заходів щодо забезпечення якості освіти фахівців за спеціальностями, за якими здійснюється їхня підготовка, тощо.

 

34

Національний університет «Запорізька політехніка»

Освітньо-наукова діяльність

Договір про співпрацю, вересень 2023 р.

Встановлення взаємовідносин, що будуються на основі розвитку різних форм співпраці в галузі підвищення рівня професійної підготовки фахівців у соціально-гуманітарній та економічній сферах

 

35

Асоціація Азово-Чорноморських університетів України

Освітньо-наукова діяльність

Меморандум про співпрацю, жовтень 2023 р.

Стратегічні напрями розвитку міжнародного партнерства задля імплементації передового європейського досвіду з вдосконалення освітнього середовища та наукової діяльності, так і тактичні кроки щодо налагодження горизонтальних зв’язків між науковцями партнерських університетів.

 

36

Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Д.Моторного

Освітньо-наукова діяльність

Договір про співпрацю, 23.11. 2023 р.

Співпраця в науковій, освітній та міжнародній діяльності.Публікації результатів наукової роботи у фахових виданнях один одного, залучення до участі у науково-практичних конференціях, стажування науково-педагогічних працівників, внутрішня академічна мобільність, залучення в якості партнерів в різних проєктах та грантах тощо.