Зразки документів про вищу освіту

Державного зразку. Акредитовані освітньо-професійні програми:

 

Дипломи Херсонського національного технічного університету. Неакредитовані освітньо-професійні програми:

Додаток до диплома про вищу освіту (DIPLOMA SUPPLEMENT)