Головна

About University / Новини університету / Участь представників ХНТУ у загальних зборах Українського товариства товарознавців і технологів

Участь представників ХНТУ у загальних зборах Українського товариства товарознавців і технологів

Представники ХНТУ взяли участь у загальних зборах Українського товариства товарознавців і технологів, яке відбулося в дистанційному режимі.

23 грудня 2020 року о 15:00 відбулося чергове засідання Правління та загальні збори Громадської організації «Українське товариство товарознавців і технологів» (ГО «УТТТ») у дистанційному режимі на платформі Zoom.

У конференції активну участь взяли співробітники кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації.

Українське товариство товарознавців і технологів (УТТТ) – громадська організація, зареєстрована у 2006 році з метою консолідації зусиль закладів освіти, науково-дослідних установ та бізнес-середовищ. Входить до складу Міжнародного товариства товарознавців і технологів IGWT. УТТТ ініціювало обговорення напрямів вирішення проблем в галузі товарознавчої освіти і науки, зумовлених недосконалістю Переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 2015 року. Створення спеціальності 076 з необґрунтованою некоректною назвою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», яка не відповідає Міжнародній стандартній кваліфікації освіти, призвело до «розмиття» фокусу спеціальності на І та ІІ рівнях підготовки та відсутності наукового підґрунтя (як наслідок – знищення наукового товарознавства) для підготовки здобувачів на ІІІ науковому рівні – PhD.

На засіданні, яке відбулося у дистанційному режимі на платформі Zoom, взяли участь майже 60 представників із 14 закладів вищої освіти: Херсонський національний технічний університет, Львівський торговельно-економічний університет, Полтавський університет економіки і торгівлі, Харківський державний університет харчових технологій, Університет імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро), Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний фармацевтичний університет (м. Харків), та інші. Всі виступаючі були одностайними у необхідності збереження та подальшого розвитку товарознавства в Україні.

Загальними зборами розглянуто питання та прийнято рішення про утворення нових осередків УТТТ та призначення їх керівників, зокрема утворено Херсонський осередок на базі Херсонського національного технічного університету (ХНТУ), голова осередку – Чурсіна Людмила Андріївна.