Головна

About University / Вчена рада / План роботи Вченої ради

План роботи Вченої ради

Міністерство освіти і науки України

Херсонський національний технічний університет

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні

Вченої ради ХНТУ

(Протокол № 1 від “29” серпня 2017 р.)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ХНТУ

______________ Ю.М. Бардачов

“___” _________________ 2017 р.

ПЛАН

засідань Вченої ради ХНТУ на 2017/2018 навчальний рік

Дата

Порядок денний

Доповідає

Довідку готують

29.08.17

№ 1

 1. Про підсумки 2016/2017 н.р. та основні завдання університету на 2017/2018 навчальний рік.

 1. Про результати

вступної кампанії в університеті у 2017 році.

 1. Про підсумки господарської діяльності університету у 2016-2017 н.р. та план роботи на 2017-2018 н.р.

 1. Різне.

Ректор університету Бардачов Ю.М.

Перший проректор Розов Ю.Г.

Проректор з АГР Юдін І.О.

Перший проректор
Розов Ю.Г.,
проректор з наукової роботи Савіна Г.Г., проректор з навчальної роботи Старун Н.В.

Відповідальний

секретар

приймальної комісії

Расторгуєва М.Й., заступник секретаря приймальної комісії

Сергєєва Н.В.

Адміністративно-господарська частина.

.

17.10.17

№ 2

 1. Про підготовку до осінньо-зимового періоду та забезпечення раціональної організації навчального процесу у цей період.

 1. Про підсумки ліцензування та акредитації спеціальностей у 2016-2017 н.р. та завдання на 2017-2018 н.р.

 1. Про організацію та проведення навчальної, виробничої та переддипломної практики студентів у 2017-2018 н.р.

 1. Про підсумки прийому до аспірантури у 2017 році та затвердження тем дисертаційних робіт.

 1. Про стан охорони праці та пожежної безпеки у ХНТУ та заходи щодо їх покращення.

 1. Різне.

Проректор з АГР Юдін І.О.,
проректор з навчальної роботи Старун Н.В.

Перший проректор університету
Розов Ю.Г.,
начальник навчально-методичного відділу Сергєєва Н.В.

проректор з навчальної роботи Старун Н.В.

Завідувач аспірантурою
Куліш І.М.

Проректор з АГР Юдін І.О.,
начальник відділу охорони праці Клименко В.Л.

Адміністративно-господарська частина,

навчальний відділ.

навчально-методичний відділ.

навчальний відділ.

Відділ аспірантури і докторантури.

Відділ охорони праці.

05.12.17

№ 3

 1. Про підготовку університету до вступної кампанії та затвердження Правил прийому до Херсонського національного технічного університету на 2018 рік.

 1. Про затвердження звітів докторантів.

 1. Стан забезпечення якості підготовки фахівців та розвитку наукових досліджень на факультеті кібернетики та системної інженерії за результатами попереднього та поточного навчальних років.

 1. Вдосконалення форм освітньо-виховної та організаційної роботи органів студентського самоврядування університету та шляхи підвищення ефективності співпраці адміністрації університету та органів студентського самоврядування.

 1. Різне.

Перший проректор Розов Ю.Г.

Завідувач аспірантурою
Куліш І.М.

Декан факультету кібернетики та системної інженерії
Кругла Н.А.

Начальник відділу з організації виховної роботи студентів Данилова Л.В., голова студентської ради Зощук К.В.

Приймальна комісія.

Відділ аспірантури і докторантури.

Деканат кібернетики та системної інженерії.

відділ з організації виховної роботи студентів, студентська рада.

26.12.17

№ 4

 1. Про результати рейтингового оцінювання якості роботи професорсько-викладацького складу університету у 2016-2017 н.р.

 1. Стан забезпечення якості підготовки фахівців та розвитку наукових досліджень на факультеті інженерії та транспорту за результатами попереднього та поточного навчальних років.

 1. Про внутрішню систему забезпечення якості освіти та результати ректорських контрольних робіт.

 1. Звіти про роботу спеціалізованих вчених рад університету.

 1. Різне.

Перший проректор Розов Ю.Г

Декан факультету інженерії та транспорту
Сєліверстов І.А.

Начальник навчально-методичного відділу Сергєєва Н.В.

Голови спеціалізованих вчених рад

Відділ науково-технічної інформації, відділ інформаційного забезпечення, навчальний відділ, навчально-методичний відділ.

Деканат факультету інженерії та транспорту.

Навчальний відділ, навчально-методичний відділ.

Вчені секретарі спеціалізованих вчених рад університету.

06.03.18

№ 5

 1. Затвердження фінансового звіту університету за 2017 рік та кошторису доходів і видатків на 2018 рік.

 1. Про виконання кошторису органу студентського самоврядування ХНТУ за 2017 рік та затвердження кошторису на 2018 рік.

 1. Про результати зимової екзаменаційної сесії та організацію навчального процесу у весняному семестрі.

 1. Різне.

головний бухгалтер ХНТУ Прохорова Н.В., начальник планово-фінансового відділу Радкевич О.М.

Голова студентської ради Зощук К.В.

Проректор з навчальної роботи

Старун Н.В.

головний бухгалтер ХНТУ Прохорова Н.В., начальник планово-фінансового відділу Радкевич О.М.

Студентська рада.

Навчальний відділ,

декани факультетів.

24.04.18

№ 6

 1. Про виховну роботу в університеті: стан і шляхи її удосконалення.

 1. Стан забезпечення якості підготовки фахівців та розвитку наукових досліджень на факультеті інтегрованих технологій за результатами попереднього та поточного навчальних років.

 1. Різне.

Начальник відділу з організації виховної роботи студентів Данилова Л.В.

Декан факультету інтегрованих технологій
Расторгуєва М.Й.

Декани факультетів, відділ з організації виховної роботи студентів.

Деканат факультету інтегрованих технологій.

29.05.18

№ 7

 1. Про підсумки наукової роботи університету за 2017 рік та основні напрями і завдання наукової діяльності на 2018 рік.

 1. Обрання за конкурсом деканів факультетів, завідувачів та професорів кафедр.

 1. Різне.

Проректор з наукової роботи Савіна Г.Г.

Вчений секретар Субботіна Н.Є.

Навчально-науковий відділ, відділ науково-технічної інформації.

Відділ кадрів.

26.06.18

№ 8

 1. Про підсумки навчальної та навчально-методичної роботи університету в 2017-2018 навчальному році.

 1. Про підсумки господарської діяльності університету у 2016-2017 н.р. та план роботи на 2017-2018 н.р.

 1. Про підсумки роботи Вченої ради в 2016-2017 н.р. та виконання рішень, які прийняті на попередніх засіданнях Вченої ради університету.

 1. Обрання за конкурсом деканів факультетів, завідувачів, професорів та доцентів кафедр.

 1. Різне.

Перший проректор
Розов Ю.Г., проректор з навчальної роботи Старун Н.В.

Проректор з АГР Юдін І.О.

Вчений секретар Субботіна Н.Є.

Вчений секретар Субботіна Н.Є.

Начальник навчального відділу Рязанова О.Ю., начальник навчально-методичного відділу Сергєєва Н.В.

Адміністративно-господарська частина.

Вчена рада.

Відділ кадрів.

Примітка:

У разі необхідності проводити позапланові (позачергові) засідання Вченої ради для вирішення (розгляду) актуальних питань.

Вчений секретар Вченої ради Н.Є. Субботіна

Погоджено:

Перший проректор

__________________ Ю.Г. Розов

Проректор з навчальної роботи

__________________ Н.В. Старун