Країни-партнери

Діючі договора про міжнародне співробітництво

Країна-партнер
(за алфавітом)

Установа-партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін дії

Практичні результати від співробітництва

Білорусь

Барановичський державний університет

Розвиток двосторонньої співпраці у науково-дослідницькій, учбово-виховній та громадсько-культурній діяльності

Договір про двосторонню співпрацю

07.04.2018-07.04.2021

Організація і проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів; підготовка і реалізація спільних науко-дослідницьких проектів

Білорусь

Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації

Здійснення спільних проектів у галузі освіти, культури, просвітницької та іншої громадської діяльності

Договір про співпрацю

26.05.2016 – на невизначений строк

Обмін учбово-методичною літературою, діючими учбовими планами, програмами, взаємна публікація статей, участь викладачем, вчених та студентів у конференціях

Білорусь

Білоруський державний аграрний технічний університет

Розвиток та закріплення взаємовигідної співпраці у галузі освіти, науки та додаткової освіти дорослих

Договір про співпрацю

03.04.2018-03.04.2023

Обмін досвідом у сфері освітньої та науково-дослідницькій діяльності, прийняття на підвищення кваліфікації та стажування робітників, обмін публікаціями, виконання спільних проектів

Болгарія

Варненський економічний університет

Адаптація якісної системи освіти та науки до міжнародних стандартів

Договір про співпрацю, безстроковий

Проведення конференцій, організація міжнародних публікацій з наукових досліджень,

наукове стажування

Естонія

Талліннський університет прикладних наук

Координація спільних дій у рамках проекту Erasmus +

Угода про співпрацю

з 15.11.2019 р

Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів (QUARSU)

Ірландія

Національний університет Ірландії

Координація спільних дій у рамках проекту Erasmus +

Угода про співпрацю

з 15.11.2019 р

Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів (QUARSU)

Казахстан

Павлодарський державний педагогічний університет

Закріплення та розвиток співпраці у галузі освіти та наукових досліджень

Договір про співпрацю

04.02.2018-04.02.2023

Розробка і складання спільних освітніх програм, підвищення кваліфікації співробітників і науково-педагогічних кадрів, навчання магістрантів та докторантів, обмін досвідом

Казахстан

Некомерційне акціонерне товариство «Карагандинский индустриальный университет»

Спільне проведення заходів, спрямованих на розширення співпраці Сторін

Договір про співпрацю у науковій та освітній сферах

28.09.2020

безстроково

Обмін тематичною літературою, методичними посібниками, науковими публікаціями, підтримка обміну студентами, науково-педагогічними і науково-дослідницькими кадрами для участі у конференціях, семінарах, читання лекцій, підвищення кваліфікації, навчання

Киргизька республіка

Киргизький національний університет ім.. Жусула Баласагіна

Спільне проведення заходів, спрямованих на розширення співпраці Сторін

Договір про співпрацю у науковій та освітній сферах

2014-2019 рр.

Обмін тематичною літературою, методичними посібниками, науковими публікаціями, підтримка обміну студентами, науково-педагогічними і науково-дослідницькими кадрами для участі у конференціях, семінарах, читання лекцій, підвищення кваліфікації, навчання

Латвія

Балтійська Міжнародна академія

Співпраця у галузі освіти і науки

Договір про співпрацю

18.12.2015-безстроково

Розробка і публікація спільної учбової, наукової і методичної літератури, наукових монографій, обмін студентами, спеціалістами

Литва

Балтійська організація виробників та переробників луб’яних культур

Створення нових технологій первинної та глибокої переробки луб'яних культур

Договір про науково-технічну співпрацю,
27.03.14-27.03.19

з пролонгацією на 5 років

Дослідження наданих зразків луб'яних культур

Македонія

Міжнародний університет «Візіон»

Розширення наукових можливостей та знань у галузях

Угода по науково-освітянське співробітництво,
24.11.17-24.11.22

Обмін літературою, публікаціями та інформаційними матеріалами

Німеччина

Некомерційна організація «Aussiendler&Freundе e.V.»

Сучасні технології виробництва підприємств Німеччини

Угода про співпрацю,
16.11.17-16.11.18

безстроковий

Обмін матеріалами та науково-технічною інформацією

Польща

Краківська Академія ім. А. Фрича Моджевського

Обмін інформацією, досвідом та науковими кадрами

Договір про співпрацю, з 15.03.15 безстроковий

Участь у семінарах, конференціях, публікація статей

Польща

ТОВ «ЕКО Партнер»

Створення нових технологій первинної та глибокої переробки луб'яних культур

Договір про науково-технічну співпрацю,
28.03.14 – 31.12.19

безстроковий

Спільні дослідження з переробки льону олійного, участь у наукових заходах

Польща

ТОВ «MADEX»

Створення нових технологій первинної та глибокої переробки луб'яних культур

Договір про науково-технічну співпрацю,
28.03.14 – 31.12.19

безстроковий

Дослідження наданих зразків луб'яних культур

Польща

Поморська академія

Обмін науковими кадрами

Угода про співпрацю,
08.10.15-08.10.20

Проведення лекцій та короткострокових курсів протягом 1 семестру

Польща

Люблінська Політехніка

Зміцнення та розвиток наукових контактів на основі принципів партнерства та взаємної вигоди

Угода про співпрацю

безстроково

Проведення спільних досліджень з фундаментальних та прикладних проблем, обмін науковими працівниками з метою проведення досліджень, участь у наукових з’їздах

Польща

Університет Суспільних Наук

Координація спільних дій у наукових дослідженнях

Угода про співпрацю

безстроковий

Проведення науково-практичних конференцій, спільна розробка монографій, підручників, посібників

Польща

Яґеллонський університет

Координація спільних дій у рамках проекту Erasmus +

Угода про співпрацю

з 15.11.2019 р

Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів (QUARSU)

Польща

Варшавський економічний університет

Співпраця у рамках проекту Erasmus +

Угода про співпрацю

з 15.11.2019 р

Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів (QUARSU)

Португалія

Політехнічний інститут Коїмбра

Співпраця у рамках проекту Erasmus +

Угода про співпрацю

з 15.11.2019 р

Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів (QUARSU)