Інформація про журнал

Засновник: Херсонський національний технічний університет

Рік заснування: 1997

ISSN: 2078 – 4481

Свідоцтво

про державну

реєстрацію: серія КВ № 17371 – 6141 ПР від 17.12.2010 р.

Реєстрація

у ВАК України: Постанова № 1 – 05/3 від 30.03.2011 р.

Постанова № 1 – 05/4 від 22.04.2011 р.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 №820 журнал включений до Переліку наукових фахових видань України на наступні п'ять років.

Галузі науки: технічні

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська

Науковий журнал «Вісник Херсонського національного технічного університету», «Visnyk of Kherson National Technical University» є періодичним науковим виданням, призначеним для публікації новітніх високоякісних наукових статей за наступними науковими напрямами:

1. Фундаментальні науки

2. Інженерні науки

3. Технологія легкої та харчової промисловості

4. Інформаційні технології

5. Математичне моделювання фізичних і технологічних процесів і технічних систем

6. Прикладна геометрія та комп'ютерні технології

7. Електроніка і електротехніка

8. Економічні науки

9. Проблеми вищої школи

Видання орієнтоване на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також фахівців відповідних галузей промисловості.

Журнал включено до наукометричних баз, електронних бібліотек та репозитаріїв: РИНЦ (eLibrary),

Google Scholar, National Library of Ukraine (Vernadsky)

Attribution Non-Commercial No Derivatives (Ліцензія «Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних»)