Головна

Scientific / Аспірантура та докторантура ХНТУ

Аспірантура та докторантура ХНТУ

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ - Куліш Ірина Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент

Тимченко Світлана Леонідівна - фахівець

Орлова Олена Сергіївна - інспектор

Відділ створено в 1990 році з метою підготовки науково - педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації для підвищення наукового потенціалу закладу вищої освіти.

Головні цілі і завдання відділу:

  • організація якісної підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі;
  • забезпечення кафедр університету науково-педагогічними і науковими кадрами вищої кваліфікації.

Контакти:

Адреса: 73008, м. Херсон, вул. Бериславське шосе, 24, І корпус, ауд. 300а
Телефони: (0552) 32-69-16

Email: aspirantura@kntu.net.ua

Для аспірантів 1 та 2 курсів денної форми навчання:

З 07.12.2020 р. по 13.12.2020 р. - заліковий тиждень

З 14.12.2020 р. по 20.12.2020 р. - екзаменаційний тиждень

З 21.12.2020 р. по 30.12.2020 р. - атестаційні тижні

Для аспірантів 1 та 2 курсів заочної та вечірньої форм навчання:

З 14.12.2020 р. по 20.12.2020 р. - заліково-екзаменаційний тиждень

З 21.12.2020 р. по 30.12.2020 р. - атестаційні тижні

Для аспірантів 3 та 4 курсів всіх форм навчання:

З 21.12.2020 р. по 30.12.2020 р. - атестаційні тижні

ОГОЛОШЕННЯ

ІНФОРМАЦІЯ

для гарантів освітньо-наукових програм, наукових керівників,

здобувачів наукового ступеня доктор філософії

Набула чинності постанова КМУ № 979 від 21.10.2020 року "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167" - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/979-2020-%D0%BF#Text

Внесено низку суттєвих змін до Порядку проведення експерименту з присудження ступеню доктора філософії, а саме:

- експеримент продовжено до 30 червня 2021 року;

- здобувачі, які закінчили аспірантуру мають право захистити дисертацію протягом шести місяців після відрахування з аспірантури (особливо актуально для здобувачів 2016 року вступу - залишилось лише п'ять місяців!);

- до публікації у виданнях держав ЄС та ОЕСР прирівняна публікація у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України категорії "А" або закордонних WoS або Scopus виданнях;

- якщо у ЗВО, де відбулась підготовка здобувача не має можливості провести попередню експертизу, то заклади вищої освіти вирішують це питання між собою шляхом листування (без звертання до МОН);

- пропозиції щодо кандидатур рецензентів подає до Вченої ради університету структурний підрозділ, де буде проведено попередню експертизу дисертації;

- пропозиції зі складу разової спеціалізованої вченої ради (голова+рецензенти+опоненти) надає структурний підрозділ, де проводилася попередня експертиза дисертації;

- захист можна проводити з використанням засобів відео зв’язку;

- таємне голосування при проведенні захисту з використанням засобів відео зв’язку має проходити за допомогою програмного забезпечення, що забезпечує анонімність та ідентифікацію всіх учасників голосування;

- дисертацію в друкованому вигляді до Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського везти не потрібно.

Звіти, які необхідно здати аспірантам:

Документи, які необхідно заповнити аспірантам 1 курсу 2020 року вступу:

АНКЕТА.doc 68.50 kB

Згоду, Договір, Анкету, Картку надати до відділу аспірантури до 15 вересня 2020 року

Витяг затвердження теми, Індивідуальний план аспіранта, навчальний план аспіранта надати до відділу аспірантури до 30 вересня 2020 року