Головна

Scientific / Науково-технічна рада / Склад науково-технічної ради

Склад науково-технічної ради

Склад науково-технічної ради затверджено ректором ХНТУ

(Наказ № 291 від 02.10.2018 р.)

1

Савіна Галина Григорівна

Голова науково-технічної ради, проректор з наукової роботи, д.е.н., професор

2

Тулученко Галина Яківна

Вчений секретар науково-технічної ради, завідувач кафедри вищої математики і математичного моделювання, д.т.н., професор

3

Прудська Наталія Михайлівна

Секретар, провідний інженер науково-дослідного сектору

4

Литвиненко Володимир Іванович

Завідувач кафедри інформатики і комп’ютерних наук, д.т.н., професор

5

Рудакова Ганна Володимирівна

Завідувач кафедри технічної кібернетики, д.т.н., професор

6

Шарко Маргарита Василівна

Професор кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки, д.е.н., професор

7

НовіковОлександр Олександрович

Професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій електроніки та інженерії, д.х.н., професор

8

Сідельникова Лариса Петрівна –

В.о. завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування, д.е.н., доцент

9

Шерстюк Володимир Григорович

В.о. завідувача кафедри програмних засобів і технологій, д.т.н., професор

10

Дмитрієв Дмитро Олексійович

В.о. завідувача кафедри транспортних систем і технічного сервісу, д.т.н., доцент

11

Сарібєкова Юлія Георгіївна

Головний науковий співробітник науково-дослідного сектору, д.т.н., професор

12

Райко Галина Олександрівна

В.о. завідувача кафедри інформаційних технологій, к.т.н., доцент

13

Баганов Євген Олександрович

В.о. завідувача кафедри енергетики, електротехніки і фізики, к.т.н., доцент

14

Закора Оксана Василівна

В.о. завідувача кафедри експертизи, технології і дизайну текстилю, к.т.н., доцент

15

Сєліверстов Ігор Анатолійович

Декан факультету інженерії та транспорту, к.т.н., доцент

16

Стоянова Ольга Вікторівна

Доцент кафедри харчових технологій, к.т.н., доцент

17

Путінцева Світлана Вікторівна

Доцент кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації, к.т.н.

18

Семешко Ольга Яківна

Старший науковий співробітник науково-дослідного сектору, к.т.н.

19

Новосьолова Олена Сергіївна

Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, голова ради молодих вчених, к.е.н.

20

Куліш Ірина Миколаївна

Завідувач аспірантури, к.т.н.

21

Соболева Людмила Олексіївна

Начальник науково-дослідного сектору

22

Дяченко Лариса Миколаївна

Начальник навчально-наукового відділу