Головна

Structure / Підготовче відділення

Підготовче відділення

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

Ліцензія АЕ № 636826 МОНУ від 19.06.2015

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ – складова і невід’ємна частина історії Херсонського національного технічного університету. Це важлива ланка між середньою і вищою освітою, яка не тільки заповнює прогалини в базових знаннях майбутніх абітурієнтів, а ще й проводить значну роботу з профорієнтації та адаптації слухачів до навчання в умовах ЗВО.

 

ШАНОВНІ ДЕСЯТИКЛАСНИКИ Й ОДИНАДЦЯТИКЛАСНИКИ ШКІЛ МІСТА Й ОБЛАСТІ 2019-2020 н.р.,

А ТАКОЖ ВИПУСКНИКИ ПОПЕРЕДНІХ РОКІВ

У Вас є реальна можливість підвищити власний рівень підготовки і досягти високої результативності при здачі зовнішнього незалежного оцінювання, яке є запорукою успіху при подальшому вступові до Херсонського національного технічного університету та інших вищих навчальних закладів. Це навчання в Підготовчому відділенні, досвід роботи якого охоплює 29 років і базується на фундаментальній, якісній, поглибленій системі отримання й узагальнення знань, орієнтованій на вимоги факультетів вищого навчального закладу з використанням кадрового і матеріального потенціалу університету.

Будучи слухачами Підготовчого відділення Херсонського національного технічного університету, Ви зможете об’єктивно визначити для себе власний рівень підготовки, заповнити прогалини у знаннях, звикнути до методики багатоваріантних контрольних і залікових тестових робіт, адаптованих до сертифікаційних робіт на ЗНО, зрештою, налаштуватися на певну спеціальність.

Індивідуально-диференційований підхід і комплексна психолого-навчальна підготовка в Центрі ХНТУ допоможе Вам усвідомити як цілі, так і результати власної діяльності, впевнено почувати себе на зовнішньому незалежному оцінюванні і показати результативність на достатньому й високому рівнях.

Основні форми підготовки:

- вечірня форма навчання

- денна форма навчання

- заочна форма навчання (дистанційна форма навчання)

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

При вступі до ХНТУ на будь-яку спеціальність інженерно-технічного напрямку слухачам Підготовчого відділення підготовки за результатами підсумкової атестації ДОДАЄТЬСЯ до 10 БАЛІВ.

Грунтовна підготовка, що забезпечує випускникам Підготовчого відділення успішне проходження ЗНО, та додаткові бали, надані за результатами атестації в Підготовчому відділенні, дозволять Вам використати можливість навчання на БЮДЖЕТНІЙ ОСНОВІ в ХЕРСОНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ.

За детальною інформацією звертайтеся за адресою:

73008, м. Херсон, вул. Миру, 40

Телефон: (0552)32-69-67

 
 

Підготовче відділення надає

підготовку з таких дисциплін:

 • української мови та літератури
 • математики
 • англійської мови
 • історії
 • фізики
 • хімії
 • біології
 • географія
 • творчий конкурс (рисунок, композиція, живопис)

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

При вступі до ХНТУ на будь-яку спеціальність інженерно-технічного напрямку слухачам Підготовчого відділення за результатами підсумкової атестації в ДОДАЄТЬСЯ до 10 БАЛІВ.

Грунтовна підготовка, що забезпечує випускникам Підготовчого відділення успішне проходження ЗНО, та додаткові бали, надані за результатами атестації в Підготовчому відділенні, дозволять Вам використати можливість навчання на БЮДЖЕТНІЙ ОСНОВІ в ХНТУ.

 

ФОРМИ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ:

 • вечірня;
 • денна (щосуботи);
 • заочна (дистанційна).

Довідки за адресою:

73008, м. Херсон, вул. Миру, 40

Телефон: (0552)51-86-45, 32-69-67

сайт: www.kntu.net.ua

 
 

У Вас є реальна остання можливість підвищити власний рівень підготовки і досягти високої результативності при здачі зовнішнього незалежного оцінювання, яке є запорукою успіху при подальшому вступові до Херсонського національного технічного університету та інших вищих навчальних закладів .

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

ХЕРСОНСЬК ОГО НАЦІОНАЛЬН ОГО ТЕХНІЧН ОГО УНІВЕРСИТЕТ У

ЗАПРОШУЄ УЧНІВ 11 КЛАСІВ, КОЛЕДЖІВ, ТЕХНІКУМІВ

та молодь із повною загальною середньою освітою

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Англійська мова
 • Історія
 • Фізика
 • хімія
 • біологія
 • географія
 • творчий конкурс (рисунок, композиція, живопис)

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Остання можливість с лухачам Підготовчого відділення,

по закінченні навчання в Підготовчому відділенні за результатами підсумкової атестації отримати до 1 0 балів

при зарахуванні їх на інженерно-технічні напрями навчання в ХНТУ.

Довідки за адресою: 73008, м . Херсон, вул. Миру , 40

Телефон : (0552) 51-86-45, 32-69-67

сайт: http://www.kntu.net.ua

 

Про майбутнє ваших дітей варто потурбуватися уже зараз!