Головна

About University / Новини університету / Інформаційні повідомлення

Інформаційні повідомлення

Про організацію навчального процесу в ХНТУ на період карантину

Наказ Міністерства освіти і науки України № 62 від 20 березня 2020р. Про організацію навчального процесу в ХНТУ на період карантину

До уваги студентів, які навчаються за державним замовленням!

Відповідно до постанови КМУ України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Про затвердження порядку призначення і виплати стипендій», «Правил призначення академічних стипендій студентам ХНТУ» та отриманого обсягу стипендіального фонду, прийнято рішення стипендіальної комісії (протокол № 12 від 03.02.2020р.):

- академічні стипендії призначаються 45% студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням з врахуванням результатів успішності з кожної навчальної дисципліни зимової заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року згідно рейтингу успішності по факультетам та курсам;

- право на академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні мають 20% студентів кожного курсу відповідного факультету, які за всіма формами семестрового контролю (екзамени, заліки, захисти курсових робіт (проектів), практик) отримали підсумкову оцінку не менше 90.

Рейтинг по курсам відповідного факультету можна переглянути за посиланням.

ОГОЛОШЕННЯ. 30 серпня 2019 року о 1000 в аудиторії 319 (1) відбудеться об’єднане засідання Вченої ради та Конференції трудового колективу Херсонського національного технічного університету

Порядок денний:

1. Про результати вступної кампанії в університеті у 2019 році.

Доповідають: відповідальний секретар Приймальної комісії Расторгуєва М.Й., заступник відповідального секретаря Приймальної комісії Сергєєва Н.В.

Довідку та проект рішення готує: Приймальна комісія.

2. Про фінансове забезпечення освітнього процесу на 2019-2020 рр.

Доповідають: проректор з навчальної роботи Старун Н.В., начальник планово-фінансового відділу Радкевич О.М.

Довідку та проект рішення готує: планово-фінансовий відділ.

3. Про стан технічного забезпечення навчальних корпусів на початок нового навчального року 2019-2020.

Доповідає: проректор з АГР Юдін І.О.

Довідку та проект рішення готує: адміністративно-господарська частина.

4. Про підсумки 2018/2019 н.р. та основні завдання університету на 2019/2020 навчальний рік.

Доповідає: ректор університету Бардачов Ю.М.

Довідку та проект рішення готують: перший проректор Розов Ю.Г.

5. Різне.