Головна

Scientific / Наукова робота студентів та аспірантів / Повідомлення та накази / Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2022/2023 навчальному році