Головна

Structure / Divisions / Навчальний відділ

Навчальний відділ

Навчальний відділ є основним провідним підрозділом ХНТУ, який здійснює організацію, планування, управління і контроль навчально-виховного процесу. Він являє собою самостійний структурний підрозділ, який організовує і реалізує свою діяльність від імені і за дорученням ректорату.

У своїй повсякденній діяльності навчальний відділ керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», відповідними постановами Кабінету Міністрів, наказами та іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом ХНТУ, «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», положеннями Національної Доктрини розвитку освіти, освітньо-професійними програмами, рішеннями Вченої Ради університету, Законом України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010р. №2297-VI, Положенням про захист персональних даних у Херсонському національному технічному університеті, наказами ректора, робочими навчальними планами, встановленими стандартами вищої освіти.

Навчальний відділ підпорядкований проректору з навчальної роботи.

Керівництво навчальним відділом здійснює начальник відділу, який призначається і звільняється зі своєї посади ректором університету у відповідності з чинним законодавством.

У своїй діяльності навчальний відділ звітує перед ректоратом та проректором з навчальної роботи.

E-mail: uchebny@kntu.net.ua