Головна

Structure / Divisions / Відділ з організації виховної роботи студентів

Відділ з організації виховної роботи студентів

Відділ з організації виховної роботи студентів керується законодавчими та нормативними актами України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, наказами та розпорядженнями Ректора університету, Статутом університету, Положенням про університет, наказами та розпорядженнями ректора університету та цим положенням.

Відділ здійснює свою діяльність у відповідності з планами роботи, які складаються на семестр.

Основними завданнями, що покладаються на відділ є:

1. Організація та здійснення виховної роботи зі студентами.

2. Здійснення контролю за виконанням актів і постанов вищих органів законодавчої та виконавчої влади, розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, наказів та розпоряджень Ректора університету, адміністрації університету, що стосується виховної роботи зі студентською молоддю.

3. Координація роботи кураторів щодо перспективного і поточного планування та проведення виховної роботи в академічних групах І курсу.

4. Забезпечення підготовки та проведення зборів кураторів, старост, студентського самоврядування університету.

У сфері організаційної роботи:

- організація дискусій та круглих столів з методичних, теоретичних та практичних питань виховної роботи;

- контроль та координація діяльності органів студентського самоврядування;

- контроль та координація організації інформаційно-виховних заходів в академічних групах кураторами;

У сфері виховної роботи:

- організація культурно-естетичних, профорієнтаційних та спортивно-оздоровчих акцій, координація роботи клубів за інтересами, гуртків, секцій;

- активізація навчальної діяльності студентів, їх участі в конференціях, олімпіадах, конкурсах, інтелектуальних іграх та розвагах;

- контроль, координація та направлення роботи кураторів академічних груп;

- координація та узгодження участі у загальноуніверситетських заходах;

- розробка базової та організація діючої системи студентського самоврядування;

У сфері методичної роботи:

- ознайомлення студентів з організаційно-розпорядчими документами Університету;

- надання інформаційно-методичного забезпечення процесу виховної роботи.

Формуючи соціальноактивну особистість виходили з того, що кожен студент повинен систематично залучатися до різних видів громадської діяльності, брати участь в роботі студентського самоврядування, різноманітних молодіжних організаціях, клубах за інтересами.

У своїй діяльності відділ з організації виховної роботи особливу увагу надає:

  • патріотичному вихованню, яке реалізовується через участь в наукових конференціях і Дня перемоги, загально університетських заходах;
  • фаховому вихованню, яке включає виховання студентів засобами навчальних дисциплін, проведення щотижневих громадсько-виховних годин, зустрічей з практиками, відомими науковцями;
  • загальній культурі та естетичному вихованню – через колективні перегляди театральних вистав, екскурсій до музеїв, виставок, відвідання концертів, організацію молодіжних вечірок та дискотек;
  • економічному і фізичному вихованню, що передбачає упорядкування територій, догляд за могилами колишнього керівного та професорсько-викладацького складу університету, організацію бесід з провідними медичними спеціалістами області та міста на теми здорового способу життя, профілактики СНІДу, наркоманії та алкоголізму;
  • розвитку студентського самоврядування – через координацію роботи органів студентського самоврядування та студентських рад гуртожитків.
  • Психологічній адаптації та супровіду освітнього процесу через психодіагностику, психопрофілактику та психологічне консультування.

У зв’язку із вдосконаленням організації навчально-виховного процесу в університеті, активно поєднується навчальний процес із виховними заходами, впроваджується пошук і приведення в дію нових форм впливу на студентів, відпрацьовуються нові методики та активізуються традиційні види діяльності, зберігаються досягнення минулого, що сприяє вихованню у студентів не лише професійних якостей, а й засвоєння загальнолюдських форм моралі.