Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»

Освітня програма «Швейне виробництво»

Згідно графіку навчального процесу здобувачі освіти IV курсу спеціальності «Технології легкої промисловості» освітньо-професійної програми «Швейне виробництво» проходили переддипломну практику на базовому підприємстві - ТОВ Швейна компанія «ВіД».

Майбутні техніки-технологи швейного виробництва набули професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час виготовлення швейних виробів, продемонстрували набуті загальні та фахові компетентності:

- вирішувати спеціалізовані завдання виготовлення форменого одягу із дотриманням вимог діючої нормативної документації;

- застосовувати навички роботи з сучасним обладнанням та програмним забезпеченням;

- здійснювати вибір методів обробки, пов’язаних з видами сучасних матеріалів;

- оцінювати робочі параметри обладнання; орієнтуватись у виборі техніко-економічних рішень, направлених на підвищення їх ресурсо- та енергоефективності.

Керівництво та колектив технікуму отримали Листи-подяки від роботодавців за підготовку висококваліфікованих, дисциплінованих та грамотних фахівців.

Ці подяки стали оцінкою рівня підготовленості студентів у процесі проходження переддипломної практики на виробництві.