Відкрита Всеукраїнська інтернет-конференція

Вітаємо учасників VI Всеукраїнської інтернет-конференції 10-12 квітня 2023 року!

Науково-практична конференція є формою залучення студентів до науково-дослідної роботи, розширення їх наукового кругозору, набуття дослідницьких навичків та забезпечення високої якості фахової підготовки.

Конференція направлена на підтримку і розвиток наукової діяльності студентів і молодих учених вищих навчальних закладів, виявлення інтелектуальних і творчих здібностей студентів, формування у них зацікавленості до науково-дослідної роботи, уміння публічного виступу, вміння захищати свої наукові напрацювання і вирішувати практичні завдання.

Метою конференції є виявлення наукового і творчого потенціалу молоді, забезпечення трибуни для вільного обміну думками, стимулювання і підтримка наукової діяльності молоді, сприяння її успішному кар'єрному старту і професійному росту, підвищення ефективності самостійної роботи.

Завданнями конференції є:

- залучення студентів до пошуково-дослідної роботи та розв'язання проблем, які мають практичне значення для розвитку науки, культури, реального сектору економіки;

- формування у студентів навичок самостійної роботи з вивчення дисциплін, що не входять в навчальні плани та програми;

- підвищення якості підготовки фахівців шляхом творчого підходу до засвоєння студентами додаткового навчального матеріалу;

- стимулювання зацікавленості молоді до актуальних проблем сучасності;

- створення умов для реалізації інноваційного потенціалу молоді;

День Перший ТЕМА 1:

.

День Другий ТЕМА 2: