Головна

About University

About University

Херсонський національний технічний університет (ХНТУ) – один з найкращих вищих навчальних закладів півдня України, історія якого бере свій початок з 1957 року. Це - вищий навчальний заклад IV рівня акредитації: сертифікат про акредитацію серія РД-IV № 222350 від 10.02.2010 з терміном дії до 1 липня 2015 року; ліцензія серія АЕ № 270188 від 02.07.2013р.

Ректор: Бардачов Юрій Миколайович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Постановою Кабінету Міністрів України № 254 на базі Херсонського індустріального інституту 24 березня 1997 року засновано Херсонський державний технічний університет. На підставі Указу Президента України № 1403/2004 від 15.11.2004 Херсонському державному технічному університету надано статус національного.

Освітньо-наукова структура ХНТУ охоплює довузівську, вузівську та післядипломну освіту.
Довузівська освіта: Центр довузівської підготовки (підготовчі курси, підготовче відділення), фізико-технічний ліцей (9-11 класи середньої школи).
Вузівська освіта: факультети машинобудування, технологій та дизайну, кібернетики, економіки, міжнародних економічних відносин; 6 регіональних факультетів (Армянськ, Ялта, Феодосія, Каховка, Генічеськ, Керч); економіко-технологічний технікум.
Післядипломна освіта: факультет підвищення кваліфікації і перепідготовки спеціалістів, аспірантура, докторантура. ХНТУ готує фахівців з 29 спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. Економіко-технологічний технікум готує молодших спеціалістів за чотирма спеціальностями.

За останні роки розпочато підготовку фахівців із спеціальностями: "Дизайн"; "Нетрадиційні джерела енергії"; "Переклад ".

  • В університеті функціонують дві Спеціалізованих вчених ради, які приймають до захисту дисертації з 3 спеціальностей. Видаються журнали: "Вестник ХНТУ", "Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы ", "Проблемы лёгкой и текстильной промышленности".
  • Інфраструктура університету включає такі основні об'єкти: комплекс навчально-лабораторних комплексів університету і економіко-технологічного технікуму; комплекси навчально-лабораторних корпусів регіональних підрозділів університету; філії кафедр на виробництві; студмістечко; спортивний комплекс; будинки для викладачів; студентська амбулаторія сімейного лікаря. У розпорядженні студентів бібліотека, 13 комп'ютерних класів, спеціалізовані лабораторії.