Кадрове забезпечення

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Завідувач кафедри інформатики і комп'ютерних наук

Литвиненко Володимир Іванович

доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

e-mail: lytvynenko.volodymyr@kntu.net.ua; immun56@gmail.com

Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи

Лур’є Ірина Анатоліївна

кандидат технічних наук, доцент

e-mail: lurye.iryna@kntu.net.ua

Заступник завідувача кафедри з наукової, та організаційно-виховної роботи

Корніловська Наталля Володимирівна

кандидат технічних наук, доцент

e-mail: kornilovska.natalya@kntu.net.ua

Карамушка Марина Володимирівна

кандидат технічних наук, доцент

e-mail: karamushka.maryna@kntu.net.ua

Вишемирська Світлана Вікторівна

кандидат технічних наук, доцент

e-mail: vyshemyrska.svitlana@kntu.net.ua

Вороненко Марія Олександрівна

кандидат технічних наук, доцент

e-mail: voronenko.mariya@kntu.net.ua

ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ

Алєксєєв Володимир Олексійович

завідувач навчальної лабораторії

e-mail: alyeksyeyev.volodymyr@kntu.net.ua

Богоявленська Світлана Миколаївна

старший лаборант

e-mail: bohoyavlenska.svitlana@kntu.net.ua