Головна

Scientific / Наукові школи

Наукові школи

В університеті склалися і працюють наукові школи за напрямками

«Модернізація механізмів державного управління в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції України», керівник доктор наук з державного управління, професор Лопушинський Іван Петрович, Заслужений працівник освіти України, Почесний громадянин міста Херсона (2019). Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації - Дослідження соціально-економічних та політичних процесів в Україні . Основний науковий напрямок - Суспільні науки / Публічне управління та адміністрування. Кваліфікаційний склад наукової школи - 6 докторів наук, 10 кандидатів наук, 15 аспірантів, здобувачів. Наукові досягнення школи: проведено дослідження в межах 2 наукових тем: №0120U103303 «Модернізація механізмів державного управління в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції України», № 0115U000862 «Механізми адаптації системи публічного управління в Україні відповідно до стандартів Європейського Союзу». Теоретичні, методологічні та експериментальні результати наукового доробку впроваджуються в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Надано експертну допомогу в підготовці близько 60 стратегій місцевого та регіонального розвитку. Надано експертну допомогу в підготовці близько 200 проєктів місцевого/регіонального розвитку. Проведено сертифіковану підготовку та перепідготовку і підвищення кваліфікації більше 3000 державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, громадських активістів. За останні 5 років опубліковано: 7 монографій, 238 статей у виданнях, рекомендованих МОН України, а також виданнях, які входять до науковометричних баз, науковою школою ініційовано проведення 5 наукових конференцій, зроблено 343 доповіді на наукових конференціях різного рівня, у тому числі міжнародні, закордонних.

 

«Розробка ресурсозберігаючих технологій одержання інноваційних виробів з льону й конопель та товарознавче оцінювання їх споживних властивостей», керівник доктор технічних наук, професор Кузьміна Тетяна Олегівна. Основний науковий напрямок - розробка ресурсозберігаючих технологій. Кваліфікаційний склад наукової школи – 2 доктори наук, 5 кандидатів наук, 10 аспірантів, здобувачів.

Розроблено технологію одержання комплексних ниток на основі волокон льону олійного та рекомендовано ланцюжок обладнання, апробований на ВАТ «Богуслав текстиль» . Розроблено конструкцію дезінтегратора в технології доочищення короткого лляного волокна. Результати теоретичних досліджень перевірено в наукових лабораторіях Інституту луб’яних культур НААНУ, м. Глухів Сумської обл. Розроблено технологічні схеми переробки луб’яних культур для одержання кручених виробів, нетканих, текстильних, текстильних та санітарно-гігієнічних матеріалів, які апробовано у виробничих умовах в Інституті луб’яних культур НААНУ, м. Глухів Сумської обл., ВАТ «Льонокомбінат Старосамбірський» та ВАТ «Коропський льонозавод». Розроблено інноваційну технологію первинної переробки волокон льону олійного, які використовуються на передових підприємствах України: Державному підприємстві дослідного господарства (ДПДГ) «Асканійське» НААН України с. Тавричанка Каховського р-ну Херсонської обл., ВАТ «Льонокомбінат Старосамбірський». Розроблено композити, армовані волокнами луб’яних культур та проведено виробничі випробування, які підтвердили ефективність виконаних наукових досліджень на ДП «Пластмас», ТОВ «ТД Пластмас-Прилуки», м. Прилуки Чернігівської обл. Розроблено інноваційну технологію одержання модифікованих лляних волокон для створення нових матеріалів. Виробничі випробування підтвердили ефективність виконаних наукових досліджень на ВАТ «Льонокомбінат Старосамбірський». Енергетичне використання відходів виробництва луб’яних культур. Виробничі випробування підтвердили ефективність виконаних наукових досліджень на ВАТ «Коропський льонозавод». Розроблено технологію виробництва целюлози та паперу з волокон луб’яних культур. Опубліковано 3 монографії, 20 посібників.

 

Розробка нових ресурсозберігаючих і екологічно-чистих технологій опорядження текстильних матеріалів (1988 р.). Засновник – доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в області науки і техніки (2001 р.) Сарібеков Георгій Савіч. Науковий керівник – доктор технічних наук, професор, лауреат Національної премії ім. Б. Патона (2021р.) Сарібєкова Юлія Георгіївна. Науковий напрям – Хімічна технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів. Розробка та впровадження інноваційних технологій підготовки, колорування та опорядження текстильних матеріалів із природних та синтетичних волокон і обладнання для обробки текстильних матеріалів. У 2017 році у ХНТУ під керівництвом д.т.н., професора Сарібєкової Ю.Г. створена проблемна науково-дослідна лабораторія з розробки ресурсозберігаючих інтенсифікованих високоефективних процесів та технологій для легкої, харчової, хімічної та косметичної промисловості. На базі проблемної науково-дослідної лабораторії створена науково-дослідна лабораторія випробувань властивостей та експертизи якості текстильних матеріалів та виробів з них, яка отримала свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 № 03-0004/2019 від 29.10.2019 р. У науково-дослідній лабораторії проводяться дослідження за пріоритетними тематичними напрямками наукової школи, у тому числі в рамках держбюджетних тем. Колектив наукової школи працює над запровадженням перспективних науково-дослідних робіт та приділяє значну увагу підготовці молодих науково-педагогічних кадрів. У творчому доробку керівника наукової школи Сарібєкової Ю.Г. понад 200 наукових і навчально-методичних праць, з яких 1 підручник, 9 монографій і 16 розділів у колективних монографіях, опублікованих офіційними мовами Європейського Союзу, 85 статей, у тому числі 21 стаття у виданнях, що входять до науково метричної бази «Scopus», та 11 патентів України. За роки існування наукової школи налагоджені тісні науково-виробничі зв’язки як з вітчизняними, так і закордонними підприємствами текстильної галузі: ПРАТ «ЧШК» (м. Черкаси); ВАТ «Текстерно» (м. Тернопіль); ПРАТ «Едельвіка» (м. Луцьк); ТОВ «Сумикамволь» (м. Суми); ТОВ «Т-Стиль» (м. Рівне); ПАТ ТФ «Роза» (м. Київ); ТОВ «Карат» (м. Хмельницький); ТОВ «Скандітекс» (м. Каховка); ТОВ «СКЛОВОЛОКНО» (м. Мерефа, Харківська обл.); ТОВ «Амалтея» (м. Херсон); компанія «Шамей» (КНР).

 

«Інтуїтивно-евристичне управління просторово-розподіленими системами в умовах невизначеності, небезпеки та ризику» (науковий керівник д.т.н., професор Шерстюк Володимир Григорович). Наукова школа організована в 2014 році. Виконуються фундаментальні та прикладні наукові дослідження в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Основні наукові напрямки – сценарно-прецедентне керування складними просторово-розподіленими системами; ризик-орієнтований аналіз даних моніторингу просторово-розподілених динамічних процесів, моделювання просторово-розподілених мульти-загроз та мульти-ризиків для об'єктів критичної інфраструктури. Кваліфікаційний склад наукової школи - 3 доктори наук, 10 кандидатів наук,14 аспірантів, здобувачів. . Найбільш вагомі результати за останні 5 років: Методи і алгоритми відтворення об'ємних просторових моделей швидкоплинних руйнівних процесів за допомогою дистанційного зондування групою безпілотних апаратів. Моделі просторово-розподілених мульти-загроз та мульти-ризиків для об'єктів критичної інфраструктури. Моделі і методи динамічного планування спільного руху безпілотних апаратів.Моделі, методи і алгоритми сценарно-прецедентного керування гетерогенними групами безпілотних апаратів. Опубліковано понад 380 статей, які відповідають тематиці наукової школи, 35 монографій, підручників, навчальних посібників. Отримано 7 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.