Викладачі та співробітники ХНТУ

За багаторічну самовіддану працю, високі досягнення у професійній діяльності, значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, вагомий особистий внесок у вихованні студентської молоді і підготовки висококваліфікованих спеціалістів та активну громадянську позицію і громадську діяльність

 

Факультет економіки, бізнес-аналітики та підприємництва

 

Єремян Олена Михайлівна

к.е.н., доцент кафедри обліку, аудиту і оподаткування

Олійник Наталія Миколаївна

к.т.н., доцент кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки

 
 

Факультет інтегрованих технологій

 

Кузьміна Тетяна Олегівна

д.т.н. професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

Куник Олександра Миколаївна

к.т.н. доцент кафедри хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції

 
 

Факультет міжнародних економічних відносин, управління та бізнесу

 

Джерелюк Юлія Олександрівна

д.е.н., професор кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Радецька Світлана Валеріївна

к. пед.н., доцент, в.о. завідувача кафедри теорії та практики галузевого перекладу

Федорова Надія Євгенівна

к.е.н., ст. викладач кафедри зовнішньо економічної діяльності

 
 

Факультет інформаційних технологій та дизайну

 

Жарікова Марина Віталіївна

д.т.н., професор кафедри програмних засобів і технологій

Вороненко Марія Олександрівна

к.т.н., доцент кафедри інформатики і комп’ютерних наук

Григорова Анжела Анатоліївна

к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій

 
 

Факультет інженерії та транспорту

 

Поливода Оксана Валеріївна

к. т.н., доцент, доцент кафедри автоматизації, робототехніки і мехатроніки

Степанчиков Дмитро Михайлович

к.ф-м.н., доцент кафедри енергетики, електротехніки і фізики