Головна

Вступнику / Інформація ВСТУПНИКУ

Інформація ВСТУПНИКУ

Прийом заяв і документів, передбачених розділом VI Правил прийому, співбесіди, вступні іспити, творчі конкурси, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс

для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми навчанняпроводиться у такі строки:

*Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти

державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється в декілька етапів. Реалізація завершального етапу здійснюється шляхом

переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.