Головна

Наука / Наукове визнання

Наукове визнання

Кафедра вищої математики і математичного моделювання

Бардачов Юрій Миколайович

д.т.н., професор;

почесні звання: заслужений діяч науки і техніки України; почесний доктор Харківського державного університету радіоелектроніки; почесний професор Херсонського державного аграрного університету, почесний запрошений професор Інституту бізнесу Нью-Порта (США)

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України»

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: головний редактор журналу «Вісник ХНТУ», член редколегії журналів «Проблеми інформаційних технологій», електронного наукового фахового видання «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д67.052.01 при Херсонському національному технічному університеті

Тулученко Галина Яківна

д.т.н., професор;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії збірнику наукових праць Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького «Сучасні проблеми моделювання»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради К 08.051.01 при Дніпропетровському національному університеті ім. О.Гончара

Кафедра дизайну

Чепелюк Олена Валеріївна

д.т.н., професор;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського національного університету технологій і дизайну; член Науково-технічної Ради ХНТУ

участь в роботі інших наукових організацій: член Наукової ради Міністерства освіти і науки України за фаховим напрямом «Технології будівництва, дизайн, архітектура»

Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій електроніки та інженерії

Новіков Олександр Олександрович

д.х.н., професор;

почесні звання: академік Академії прикладної радіоелектроніки України, Білорусії, Росії; член-кореспондент РАЕ; член Міжнародноїакадемії Natural History (Велика Британія)

нагороди міжнародних організацій: Сертифікат РАЕ 01356; Заслуженный деятель науки и образования России 2013; диплом РАЕ 01322 «Золотая кафедра России»

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: головний редактор електронного журналу «Биомедицинская инженерия и электроника»; член редколегії журналів «Вісник ХНТУ»; «Біомедична інженерія» Національного технічного університету України «КПІ»; «Independent Journal Management & Production» (Бразилія)

Кафедра інформатики і комп’ютерних технологій

Литвиненко Володимир Іванович

д.т.н., доцент;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: Informatics Control Measurement in Economy and Environment protection (Poland); регіонального міжвузівського збірника наукових праць - Системні технології. м. Дніпропетровськ

участь в роботі спеціалізованих вчених рад:

1. Д 35.052.14 у Національному університеті “Львівська політехніка”

2. К 41.052.08 в Одеському національному політехнічному університеті

Кафедра інформаційних технологій

Ходаков Віктор Єгорович

д.т.н., професор;

почесні звання: заслужений діяч науки і техніки України; дійсний член Української академії інформатики; дійсний член Академії ноосфери

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: головний редактор журналу «Проблеми інформаційних технологій», член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: голова спеціалізованої вченої ради Д 67.052.01 при Херсонському національному технічному університеті

Кафедра технічної кібернетики

Рудакова Ганна Володимирівна

д.т.н., професор

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 67.052.01 при Херсонському національному технічному університеті; член спеціалізованої вченої ради К 67.111.01 при Херсонській державній морський академії

Марасанов Володимир Васильович

д.т.н., професор;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Проблеми інформаційних технологій»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.01 при Херсонському національному технічному університеті

Сис В’ячеслав Борисович

д.т.н., професор;

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: заступник голови спеціалізованої вченої ради

Д 67.052.01 при Херсонському національному технічному університеті

Кафедра філософії, політології та українознавства

Семенченко Федір Григорович

д.політ.н., професор;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії електронного наукового фахового видання «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради К 38.053.01 при Чорноморському державному університеті імені Петра Могили

Сусоров Віктор Дмитрович

д.і.н., професор;

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України»

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 38.053.03 при Чорноморському державному університеті імені Петра Могили

Кафедра економіки і підприємництва

Шарко Маргарита Василівна

д.е.н., професор;

почесні звання: академік Академії економічних наук України

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: грамота Верховної Ради України

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редакційної комісії European Journal of Economics and Management Sciences, член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради К 67.052.05 при Херсонському національному технічному університеті

Соловйов Ігор Олександрович

д.е.н., професор;

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України», Почесна відзнака Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення», нагрудний знак Міністерства аграрної політики та продовольства «За вагомий внесок у розвиток освіти»

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Науковий вісник Білоцерківського національного аграрного університету»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради К 67.052.05 при Херсонському національному технічному університеті

Миколайчук Наталія Сергіївна

д.е.н., професор;

почесні звання: академік Академії економічних наук України; академік Української академії економічної кібернетики

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: Знак «Петро Могила»; нагрудний знак «Відмінник освіти України»

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: заступник головного редактора журналу «Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: заступник голови спеціалізованої вченої ради К 67.052.05 при Херсонському національному технічному університеті

Кафедра обліку і аудиту

Сарапіна Ольга Андріївна

д.е.н., професор;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції»; «Науковий вісник Херсонського державного університету». Серія «Економічні науки»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради К 67.052.05 при Херсонському національному технічному університеті

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Сідельникова Лариса Петрівна

д.е.н., доцент;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції»

участь в роботі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН: член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з питань макроекономіки, світового господарства і соціально-економічного розвитку

Коваленко Микола Андрійович

д.е.н., професор;

почесні звання: член-кореспондент Української академії економічної кібернетики

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналів «Вісник ХНТУ»; «Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції»; «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради К. 67.052.05 при Херсонському національному технічному університеті

Кафедра державного управління і місцевого самоврядування

Лопушинський Іван Петрович

д д.держ.упр., професор;

почесні звання: заслужений працівник освіти України, кавалер ордена «За заслуги»

Участь у редколегіях українських і міжнародних журналів: голова редколегії електронного наукового фахового видання «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування» (м. Херсон), член редколегій журналів: «Публічне урядування» (Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, м. Київ), «Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції» (м. Херсон), «Акмеологія в Україні: теорія і практика» (м. Київ), «Вісник Київського міжнародного університету» (серія «Проблеми міжнародних відносин»), збірник наукових праць «Становлення і розвиток української державності» Міжнародної академії управління персоналом (м. Київ), науково-методичний журнал «Наукові праці» (серія «Державне управління») Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв), «Гуманітарний вісник НУК» Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова (м. Миколаїв), «Публічне управління та митне адміністрування» Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро).

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 38.053.03 Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)

Половцев Олег Валентинович

д.держ.упр., професор;

участь у редколегіях українських і міжнародних журналів: заступник голови редколегії електронного наукового фахового видання «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування» (м. Херсон), член редколегії журналу «Публічне урядування» (Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, м. Київ)

Плющ Руслан Миколайович

д.держ.упр., доцент;

участь у редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії електронного наукового фахового видання «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування» (м. Херсон), член редколегії журналу «Публічне урядування» (Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, м. Київ)

Попович Наталя Григорівна

д.держ.упр., доцент;

участь у редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії електронного наукового фахового видання «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування» (м. Херсон)

Малахова Тетяна В'ячеславівна

д.держ.упр., доцент;

участь у редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії електронного наукового фахового видання «Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування» (м. Херсон), член редколегії журналу «Публічне урядування» (Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, м. Київ)

Кафедра зовнішньоекономічної діяльності

Фомішина Віра Миколаївна

д.е.н., професор;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

Наумова Лариса Миколаївна

д.е.н., професор;

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України»

Кафедра менеджменту та маркетингу

Савіна Галина Григорівна

д.е.н., професор;

почесні звання: академік Академії економічних наук України, академік Академії соціального управління України, заслужений діяч науки і техніки України

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України»

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: головний редактор журналу «Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції»; заступник головного редактора журналу «Вісник ХНТУ»; член редколегії науково-виробничого журналу «Бізнес-навігатор»; член редколегії журналу «Економісти» (Грузія)

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: голова спеціалізованої вченої ради К 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті; член спеціалізованої вченої ради Д.70.052.01 при Хмельницькому національному університеті

Шандова Наталія Вікторівна

д.е.н., професор;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: відповідальний секретар редакційної колегії журналу «Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради К 67.052.05 при Херсонському національному технічному університеті

Наумов Олександр Борисович

д.е.н., професор;

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради К 67.052.05 при Херсонському національному технічному університеті

Кафедра товарознавства, стандартизації та сертифікації

Чурсіна Людмила Андріївна

д.т.н., професор;

почесні звання: заслужений працівник освіти України

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України»

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті

Тіхосова Ганна Анатоліївна

д.т.н., професор;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті

Кузьміна Тетяна Олегівна

д.т.н., професор;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті; К 32.075.04 при Луцькому національному технічному університеті

Клевцов Костянтин Миколайович

д.т.н., професор;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті; К 67.111.01 при Херсонській державній морській академії

Кафедра харчових технологій

Валько Микола Іванович

д.т.н., професор;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті

Кафедра хімії і екології

Міщенко Ганна Володимирівна

д.т.н., професор;

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: знак «За наукові досягнення»; нагрудний знак «Відмінник освіти України»

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті

Кафедра хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції

Сарібєкова Діана Георгіївна

д.т.н., професор;

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: грамота МОН України

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті; Д 26.102.06 при Київському національному університеті технологій та дизайну

Повстяной Михайло Васильович

д.х.н., професор;

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України»; знак «За наукові досягнення»

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: член спеціалізованої вченої ради Д 41.219.02 при Фізико-хімічному інституті ім. О. В. Богатського НАН України; Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті

Сарібеков Георгій Савич

д.т.н., професор;

почесні звання: лауреат державної премії України в галузі науки і техніки

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: бронзова медаль «Нюрнберг-2002»; знак «За наукові досягнення»; нагрудний знак «Відмінник освіти України»; грамота Верховної Ради України

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналів «Вісник Київського національного університета технологій та дизайну»; «Вісник ХНТУ»; «Вісник Хмельницького національного університета»

участь в роботі спеціалізованих вчених рад: голова спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті

Кафедра транспортних систем і технічного сервісу

Розов Юрій Георгійович

д.т.н., професор;

почесні звання: заслужений діяч науки і техніки України

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України»

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

Костогриз Олександр Петрович

д.т.н., професор;

нагороди вітчизняних і міжнародних організацій: нагрудний знак «Відмінник освіти України»

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»

Кафедра систем технології та менеджменту виробництва

Сошко Олександр Іванович

д.т.н., професор;

участь в редколегіях українських і міжнародних журналів: член редколегії журналу «Вісник ХНТУ»