Склад вченої ради

Склад Вченої ради затверджено ректором ХНТУ

(Наказ № 436 від 8.12.2016 р.)

1.

Бардачов Юрій Миколайович

голова Вченої ради, ректор, д.т.н., професор

2.

Розов Юрій Георгійович

заступник голови Вченої ради, перший проректор, д.т.н., професор

3.

Субботіна Наталія Євгенівна

вчений секретар Вченої ради, к.т.н., доцент

4.

Баганов Євген Олександрович

завідувач кафедри енергетики, електротехніки і фізики, к.т.н., доцент

5.

Волкова Олена Володимирівна

декан факультету економіки, бізнес-аналітики та підприємництва, к.е.н., доцент

6.

Іванова Світлана Валентинівна

директор бібліотеки

7.

Коваленко Микола Андрійович

професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, д.е.н., професор

8.

Кругла Наталія Анатоліївна

декан факультету кібернетики та системної інженерії, к.і.н., доцент

9.

Куліш Ірина Миколаївна

завідувач аспірантури, к.т.н, доцент

10.

Литвиненко Володимир Іванович

завідувач кафедри інформатики і комп’ютерних наук, д.т.н., професор

11.

Лопушинський Іван Петрович

завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування, д.н. з держ.упр., професор

12.

Маломуж Тетяна Василівна

начальник відділу міжнародних зв'язків, к.т.н., доцент

13.

Миколайчук Наталія Сергіївна

директор Центру післядипломної освіти д.е.н., професор

14.

Новіков Олександр Олександрович

професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій електроніки та інженерії, д.х.н., професор

15.

Подвойська Оксана Володимирівна

завідувач кафедри іноземних мов, к.філол.н., доцент

16.

Прохорова Наталія Валеріївна

головний бухгалтер

17.

Радкевич Олена Миколаївна

начальник планово-фінансового відділу

18.

Расторгуєва Марія Йосипівна

декан факультету інтегрованих технологій і товарознавства, к.т.н., доцент

19.

Рудакова Ганна Володимирівна

завідувач кафедри технічної кібернетики, д.т.н., професор

20.

Рязанова Олена Юріївна

начальник навчального відділу, к.т.н., доцент

21.

Савіна Галина Григорівна

проректор з наукової роботи, д.е.н., професор

22.

Сарапіна Ольга Андріївна

завідувач кафедри обліку, аудиту і оподаткування, д.е.н., професор

23.

Сарібєкова Діана Георгіївна

завідувач кафедри хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції, д.т.н., професор

24.

Семенченко Федір Григорович

голова профкому співробітників, завідувач кафедри філософії, політології і права, д.політ.н., професор

25.

Сергєєва Неля Володимирівна

начальник навчально-методичного відділу

26.

Сєліверстов Ігор Анатолійович

декан факультету інженерії та транспорту, к.т.н., доцент

27.

Сідельникова Лариса Петрівна

завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, д.е.н, доцент

28.

Софієнко Альона Володимирівна

декан факультету міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу, к.е.н., доцент

29.

Сошко Олександр Іванович

завідувач кафедри інформаційних технологій в машинобудуванні та інженерного консалтингу, д.т.н., професор

30.

Старун Наталія Валентинівна

проректор з навчальної роботи, к.т.н., доцент

31.

Сусоров Віктор Дмитрович

завідувач кафедри історії України та української філології, д.і.н., професор

32.

Танська Марина Володимирівна

начальник відділу кадрів, к.т.н., доцент

33.

Тулученко Галина Яківна

професор кафедри вищої математики і математичного моделювання, д.т.н., професор

34.

Ходаков Віктор Єгорович

завідувач кафедри інформаційних технологій, д.т.н., професор

35.

Чепелюк Олена Валеріївна

завідувач кафедри дизайну, д.т.н., професор

36.

Чурсіна Людмила Андріївна

завідувач кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації, д.т.н., професор

37.

Шарко Маргарита Василівна

завідувач кафедри економіки і підприємництва, д.е.н., професор

38.

Шкалікова Любов Дмитрівна

директор Центру довузівської підготовки

39.

Шупік Катерина Іванівна

директор економіко–технологічного технікуму

40.

Юдін Ігор Олександрович

проректор з АГР

41.

Зощук Каріна Вікторівна

голова профспілки студентів і аспірантів

42.

Осадчук Вероніка Василівна

заступник голови профспілки студентів і аспірантів

43.

Смілєк Анастасія Сергіївна

голова студентської ради

44.

Шарф Аліса Юхимівна

заступник голови студентської ради