Склад вченої ради

Склад Вченої ради затверджено ректором ХНТУ

(Наказ № 436 від 8.12.2016 р.)

1.

Бардачов Юрій Миколайович

голова Вченої ради, ректор, д.т.н., професор

2.

Розов Юрій Георгійович

заступник голови Вченої ради, перший проректор, д.т.н., професор

3.

Субботіна Наталія Євгенівна

вчений секретар, к.т.н., доцент

4.

Аппазов Едуард Сеярович

доцент кафедри транспортних технологій, к.т.н., доцент

5.

Баганов Євген Олександрович

в.о. завідувача кафедри енергетики, електротехніки і фізики, к.т.н., доцент

6.

Белец Жанна Аркадіївна

головний бухгалтер

7.

Валько Микола Іванович

декан факультету інтегрованих технологій і товарознавства, д.т.н, професор

8.

Іванова Світлана Валентинівна

в.о. директора бібліотеки

9.

Коваленко Микола Андрійович

завідувач кафедри фінансів і кредиту, д.е.н., професор

10.

Куліш Ірина Миколаївна

завідувач аспірантури, доцент кафедри хімічних технологій, експертизи та безпеки харчових продуктів, к.т.н, доцент

11.

Кругла Наталія Анатоліївна

декан факультету кібернетики та системної інженерії, к.і.н., доцент

12.

Литвиненко Володимир Іванович

завідувач кафедри інформатики і комп’ютерних наук, д.т.н., професор

13.

Лопушинський Іван Петрович

завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування, д.н. з держ.упр., професор

14.

Маломуж Тетяна Василівна

начальник відділу міжнародних зв'язків, доцент кафедри вищої математики і математичного моделювання, к.т.н., доцент

15.

Миколайчук Наталія Сергіївна

директор Центру післядипломної освіти

16.

Новіков Олександр Олександрович

завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій електроніки та інженерії, д.х.н., професор

17.

Подвойська Оксана Володимирівна

в.о. завідувача кафедри іноземних мов, к.філол.н., доцент

18.

Пустова Наталя Олексіївна

В.о. декана факультету міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу, к.е.н., доцент

19.

Радкевич Олена Миколаївна

начальник планово-фінансового відділу, старший викладач кафедри економіки і підприємництва

20.

Расторгуєва Марина Йосипівна

доцент кафедри експертизи, технології і дизайну текстилю, к.т.н., доцент

21.

Рудакова Ганна Володимирівна

в.о. завідувача кафедри технічної кібернетики, д.т.н., професор

22.

Рязанова Олена Юріївна

начальник навчального відділу, доцент кафедри експертизи, технології і дизайну текстилю, к.т.н., доцент

23.

Савіна Галина Григорівна

проректор з наукової роботи, д.е.н., професор

24.

Сарапіна Ольга Андріївна

завідувач кафедри обліку і аудиту, д.е.н., професор

25.

Сарібеков Діана Георгіївна

завідувач кафедри хімічних технологій та біохімічного синтезу, д.т.н., професор

26.

Семенченко Федір Григорович

голова профкому співробітників, завідувач кафедри філософії, політології і права, д.політ.н., професор

27.

Сєліверстов Ігор Анатолійович

декан факультету машинобудування, к.т.н., доцент

28.

Сідельникова Лариса Петрівна

в.о. завідувача кафедри податкової та бюджетної політики, к.е.н, доцент

29.

Соколова Надія Андріївна

завідувач кафедри економічної кібернетики та управління проектами, д.т.н., професор

30.

Софієнко Альона Володимирівна

декан факультету економіки, к.е.н., доцент

31.

Сошко Олександр Іванович

завідувач кафедри інформаційних технологій в машинобудуванні та інженерного консалтингу, д.т.н., професор

32.

Старун Наталія Валентинівна

проректор з навчальної роботи, к.т.н., доцент

33.

Сусоров Віктор Дмитрович

завідувач кафедри історії України та української філології, д.і.н., професор

34.

Танська Марина Володимирівна

начальник відділу кадрів, к.т.н., доцент

35.

Тулученко Галина Яківна

професор кафедри вищої математики і математичного моделювання, д.т.н., професор

36.

Ходаков Віктор Єгорович

завідувач кафедри інформаційних технологій, д.т.н., професор

37.

Чепелюк Олена Валеріївна

завідувач кафедри дизайну, д.т.н., професор

38.

Чурсіна Людмила Андріївна

завідувач кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації, д.т.н., професор

39.

Шарко Маргарита Василівна

завідувач кафедри економіки і підприємництва, д.е.к., професор

40.

Шкалікова Любов Дмитрівна

директор Центру довузівської підготовки

41.

Шупік Катерина Іванівна

директор економіко–технологічного технікуму

42.

Юдін Ігор Олександрович

проректор з АГР

43.

Павлович Анна Олександрівна

голова профспілки студентів і аспірантів

44.

Тополюк Олександра Сергіївна

заступник голови профспілки студентів і аспірантів

45.

Ткаченко Роман Олександрович

голова студентської ради

46.

Корєєва Альбіна Вікторівна

заступник голови студентської ради