Головна

Наука / Спеціалізовані вчені ради / Спеціалізована вчена рада Д 67.052.05

Спеціалізована вчена рада Д 67.052.05

ПОЛІЩУК ІРИНА ІГОРІВНА

Здобувач наукового ступеня: ПОЛІЩУК ІРИНА ІГОРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»

Відгук_1.pdf 594,33 kB
Відгук_2.pdf 522,29 kB
Відгук_3.pdf 721,07 kB

БРЄЄВА ЄВГЕНІЯ МИКОЛАЇВНА

Здобувач наукового ступеня: Брєєва Євгенія Миколаївна

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ»

 
Відгук_2.pdf 809,74 kB
 

ГУСАРІНА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Здобувач наукового ступеня: ГУСАРІНА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДИНАМІЧНИХ ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»

ОТЛИВАНСЬКА ГАЛИНА АРТУРІВНА

Здобувач наукового ступеня: ОТЛИВАНСЬКА ГАЛИНА АРТУРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА»

ВІДГУК_1.pdf 754,44 kB
ВІДГУК_2.pdf 872,13 kB
ВІДГУК_3.pdf 807,14 kB

ДЕЙНЕГА ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА

Здобувач наукового ступеня: ДЕЙНЕГА ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА»

Вiдгук_1.pdf 671,67 kB
Вiдгук_2.pdf 795,12 kB
Вiдгук_3.pdf 736,72 kB

ДЖЕРЕЛЮК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Здобувач наукового ступеня: ДЖЕРЕЛЮК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «СИСТЕМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ»

ВІДГУК_1.PDF 978,41 kB
ВІДГУК_2.pdf 871,37 kB

ЛАЗЕБНИК МАКСИМ РОМАНОВИЧ

Здобувач наукового ступеня: ЛАЗЕБНИК МАКСИМ РОМАНОВИЧ

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА»

Відгук_1.PDF 788,92 kB
Відгук_2.PDF 827,84 kB

ТЮХТЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ»

Відгук_1.pdf 562,41 kB
Відгук_2.PDF 679,65 kB
Відгук_3.pdf 694,53 kB

ФЕДОРОВА НАДІЯ ЄВГЕНІВНА

Здобувач наукового ступеня: ФЕДОРОВА НАДІЯ ЄВГЕНІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «АДАПТАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ ДО СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВ»

Відгук_1.pdf 845,85 kB
Відгук_2.pdf 798,14 kB

ПРИНЬКО МАР’ЯНА СЕРГІЇВНА

Здобувач наукового ступеня: ПРИНЬКО МАР’ЯНА СЕРГІЇВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ НА ЗАСАДАХ ВЗАЄМОДІЇ З НЕПРИБУТКОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ»

ВІДГУК_1.PDF 640,83 kB
ВІДГУК_2.PDF 413,23 kB

ЮРЧЕНКО АЛІНА ЮРІЇВНА

Здобувач наукового ступеня: ЮРЧЕНКО АЛІНА ЮРІЇВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БОРОШНОМЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ»

ВІДГУК_1.PDF 716,05 kB
ВІДГУК_2.PDF 588,12 kB

ЖИТЧЕНКО ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА

Здобувач наукового ступеня: ЖИТЧЕНКО ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА»

ВІДГУК_1.PDF 816,55 kB
ВІДГУК_2.PDF 825,72 kB

БАБІНА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Здобувач наукового ступеня: БАБІНА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Шифр спеціальності:
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ В КОНТЕКСТІ РЕЗУЛЬТУЮЧОГО ЛІДЕРСТВА»

ВІДГУК_1.PDF 631,67 kB
ВІДГУК_2.pdf 649,50 kB

БОЧКАРЬОВ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Здобувач наукового ступеня: БОЧКАРЬОВ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ»

ВІДГУК_1.pdf 884,15 kB
ВІДГУК_2.pdf 733,43 kB

ГАЦАН ВІЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Здобувач наукового ступеня: ГАЦАН ВІЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ»

Відгук_1.pdf 720,75 kB