Головна

Наука / Рада молодих вчених ХНТУ

Рада молодих вчених ХНТУ

Рада молодих вчених ХНТУ є добровільним, самоврядним об'єднанням наукової молоді та колегіальним, дорадчим і представницьким органом, створеним з метою сприяння рішенню наукових проблем та захисту соціальних інтересів молодих вчених і спеціалістів.

Рада молодих учених поєднує:

кандидатів наук, аспірантів, здобувачів, наукових співробітників, асистентів, спеціалістів, старших лаборантів ХНТУ, які не досягли віку 35 років

докторів наук і докторантів, які не досягли віку 40 років

які успішно займаються науково-дослідною роботою.

Головною метоюдіяльності Ради є здійснення науково-дослідної та науково-практичної діяльності шляхом залучення молодих науковців на добровільних засадах до колективної науково-дослідної та організаційної роботи, сприяння, активізація та підтримка професійного становлення, творчого зростання, накопичення досвіду, максимального використання наукового потенціалу молоді ХНТУ.

Основними принципами діяльності Ради є: верховенство наукової творчості та конкурсності; органічний зв’язок навчання, професійної діяльності та науково-дослідної роботи; активна життєва позиція; рівноправність усіх членів, самоврядування та гласність у роботі.

Основні задачі Ради молодих вчених:

- пошук та підтримка талановитих дослідників серед молодих вчених, надання їм всебічної допомоги;

- підтримувати наукову наступність, зберігати наукові школи і напрямки ХНТУ;

- сприяти науково-дослідній роботі молодих учених ;

- вести інформаційну підтримку наукової молоді шляхом пошуку і розповсюдження даних про фонди і грантову підтримку молодих учених;

- організація та проведення наукових конференцій, конкурсів, семінарів, симпозіумів, круглих столів, ле­кцій тощо;

- сприяти участі молодих вчених в розробці і реалізації проектів, що можуть бути запропоновані підприємствами та організаціями;

- сприяти поширенню (впровадженню) результатів наукових досліджень молодих учених і спеціалістів. Проводити аналіз можливості виконання замовлень і договірних робіт в різних організаційно-правових формах;

- запровадження організаційно-просвітницької діяльності;

- співпраця з іншими установами, підприємствами та організаціями незалежно від форми власності та форми господарювання, в тому числі з іноземними, або їх представництвами чи підрозділами;

- висувати кандидатури на здобуття премій, грантів, стипендій;

- представляти інтереси молодих учених і спеціалістів в державних органах, обласних, наукових, громадських об’єднаннях та інших організаціях.

Склад Ради

Голова ради молодих вчених

- к.е.н., ст. викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Новосьолова Олена Сергіївна

e-mail:

тел: роб. 326-684,

ауд. 315 (1)

Заступник голови ради молодих вчених

- к.т.н., науковий співробітник
науково-дослідного сектору

Семешко Ольга Яківна

e-mail:

тел: роб. 326-968,

ауд. 111 (1)

Члени РМВ:

факультет кібернетики та системної інженерії

- к.т.н., доц. інформаційно-вимірювальних технологій, електроніки та інженерії

Новіков Всеволод Олександрович

e-mail: Novikov.Vsevolod@kntu.net.ua

тел: роб. 326-944,

ауд. 318 (1)

факультет інтегрованих технологій

- к.т.н., ст. викладач каф. хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції

Куник Олександра Миколаївна

e-mail: ximtabs@kntu.net.ua

тел: роб. 326-949

ауд. 111 (1)

факультет інженерії та транспорту

- к.т.н., ст. викладач каф. систем технологій та менеджменту виробництва

Подольський Михайло Ігорович

e-mail:

тел: роб. 518-712

ауд. 302 (2)

факультет міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу

- асистент каф. зовнішньо-економічної діяльності

Федорова Надія Євгенівна

e-mail: kafedrazed@kntu.net.ua

тел: роб. 326-942,

ауд. 401, 404 (1)