Головна

Про університет / Новини університету

Новини університету

4 Гру

4 грудня 2019 року на засіданні науково-технічної ради Херсонського національного технічного університету під головуванням доктора економічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, проректора з наукової роботи Савіної Галини Григорівни відбулося слухання звітів керівників наукових робіт молодих вчених, які фінансуються МОН України за рахунок загального фонду державного бюджету.

4 Гру

Рефoрмa вищoї освіти, демoкрaтизaцiя суспiльних вiднoсин у крaїнi суттєвo рoзширили студентське сaмoврядувaння, дaли змoгу мaсoвo зaлучати мoлoде покоління дo упрaвлiння студентським життям у зaклaдах oсвiти. Нaдaння студентськiй мoлoдi сaмoстiйнoстi, пiдвищення її вiдпoвiдальнoстi зa якiсть нaвчaльнo-вихoвнoгo процесу є oзнaкoю демoкрaтизaцiї нaвчaльних зaклaдiв.

4 Гру

Відповідно до Угоди між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти Китайської Народної Республіки про співробітництво в галузі освіти від 05.12.2017, Уряд Китайської Народної Республіки надає 45 стипендій для українських громадян на 2020/2021 навчальний рік. Навчання проходитиме на рівнях: бакалавр, магістр, аспірант та стажер (мовне стажування).

3 Гру

28 листопада 2019 року в рамках роботи наукового гуртка майбутніх економістів-міжнародників, відповідно до плану роботи проблемної групи, кафедрою зовнішньоекономічної діяльності Херсонського національного технічного університету спільно з Херсонським міським центром зайнятості було організовано і проведено семінар-тренінг «Майстерня бізнес-менеджерів», який передбачав отримання теоретичних знань і практичних навичок обґрунтування, складання та презентації бізнес-плану, для учнів шкіл міста Херсона та студентів.

3 Гру

03.12.19. Хол перед актовою залою з 10.00 до 15.00