Головна

Про університет / Профспілка в університеті / Комісії профспілки співробітників ХНТУ на 2015-2020 рр.

Комісії профспілки співробітників ХНТУ на 2015-2020 рр.

Комісії профкому:

  1. Комісія з питань організаційної та інформаційної роботи – голова комісії Семенченко Федір Григорович
  2. Комісія соцстраху та оздоровлення – голова комісії Сморжанюк Тетяна Петрівна
  3. Культурно-масова комісія – голова комісії Осадчук Світлана Андріївна.
  4. Комісія з побутових та житлових питань – голова комісії Соболєва Людмила Олексівна
  5. Комісія роботи з ветеранами – голова комісії Клименко Василь Леонтійович
  6. Комісія з охорони праці та техніки безпеки – голова комісії Момоток Леонід Олексійович
  7. Комісія з соціально-економічних питань та контролю виконання колдоговору – голова комісії Дурман Микола Олександрович.

Для участі в управлінні ХНТУ профспілковим комітетом створено спеціальні комісії з чітко визначеними напрямами дій:

1. Комісія з питань організаційної та інформаційної роботи готує план роботи профспілкового комітету, матеріали і документи до засідання профкому; контролює виконання планів роботи комісій профкому; проводить роботу з мотивації профспілкового членства; організовує проведення звітно-виборної кампанії в профспілковій організації, забезпечує участь у ній членів профкому та профспілки; підводить підсумки проведення звітно-виборної кампанії, контролює реалізацію заходів щодо усунення недоліків у роботі профкому за результатами отриманих зауважень і пропозицій; здійснює діяльність, спрямовану на організацію оздоровлення працівників університету та їхніх дітей; співпрацює з адміністрацією щодо підготовки Новорічних і Різдвяних свят для дітей працівників університету; веде облік ювілярів ХНТУ для оформлення святкових привітань.

2. Комісія соціального страхування оформляє документи на: призначення допомог відповідно до лікарняних листків; надання одноразової допомоги на поховання; надання допомоги при вагітності і пологах. Комісія соціального страхування здійснює видачу путівок на оздоровлення співробітників та дітей працівників у літній період.

3 Культурно-масова комісія: бере участь у проведенні культурно-масових заходів, що відбуваються в університеті, зокрема Новорічних свят; організовує екскурсійні поїздки; систематично сприяє колективним відвідуванням культурно-освітніх закладів: Херсонського обласного академічного драматичного театру ім. Миколи Куліша, театру ляльок, кінотеатру.

4. Житлово-побутова комісія: проводить обстеження житлових умов працівників (заявників) та складає відповідні акти; оформляє документи, необхідні для встановлення на квартирну чергу та отримання ордера на квартиру; бере участь в обстеженні виробничих і побутових умов праці працівників університету; розробляє пропозиції щодо проведення ремонту навчальних приміщень, гуртожитків, інвентаря університету; бере участь у виробленні заходів з підготовки університету до осінньо-зимового періоду.

5. Комісія по роботі з ветеранами війни, праці та пенсіонерами: веде список ветеранів війни та бере участь у забезпеченні відвідування ветеранів та надання їм допомоги структурними підрозділами, здійснення контролю за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей; здійснення контролю за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали в університеті, права користуватись нарівні з працівниками університету можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно зі Статутом університету та Колективним договором; надання пропозицій до Колективного договору з питань соціального забезпечення ветеранів університету; допомога Ветеранській організації ХНТУ у підготовці нормативних документів, наказів, списків на преміювання та надання матеріальної допомоги; винесення на засідання профкому пропозицій щодо встановлення квот на виділення путівок ветеранам, порядку їх оплати, а також питання надання матеріальної допомоги, преміювання з нагоди ювілейних та пам`ятних дат; допомога в організації свят для ветеранів.

6. Комісія з охорони праці і техніки безпеки: контролює виконання заходів щодо підготовки приміщень університету до осінньо-зимового періоду; розробляє пропозиції щодо забезпечення підрозділів університету засобами пожежогасіння та медикаментами; контролює своєчасне забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту; бере участь в проведенні атестації робочих місць; здійснює систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил у приміщеннях та на робочих місцях; бере участь у щорічних комплексних обстеженнях стану охорони праці та протипожежної безпеки в університеті; перевіряє дотримання в кожному підрозділі університету умов праці працівників.

7. Комісія з правових питань бере участь у розробці колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку університету; надає консультації співробітникам ХНТУ щодо правого захисту їх соціально-економічних інтересів; контролює законність скорочення посад і звільнення працівників, виконання адміністрацією законодавства про працю, робочий час, вихідні дні, відпустки, перевіряє законність використання надурочних робіт; надає методично-правову допомогу членам профкому, головам профбюро, профгрупоргам; організовує навчання профспілкового активу з правових питань.