Головна

Про університет / Профспілка в університеті / Список членів профспілкового комітету ХНТУ

Список членів профспілкового комітету ХНТУ

№ п/п

Прізвище, ім’я та по-батькові

Місце основної роботи, посада

Робочий телефон,

e-mail

1

Семенченко Федір Григорович,

голова профспілкової організації ХНТУ

д.т.н., проф., завідувач кафедри філософії, політології та українознавства

32-69-31

semenchenko.fedir@kntu.net.ua

2

Безпальченко Віолета Михайлівна,

голова профбюро факультету інтегрованих технологій

к.т.н., доцент кафедри хімії, екології та БЖД

32-69-71

bezpalchenko.violeta@kntu.net.ua

3

Клименко Василь Леонтійович,

другий заст. голови профспілкової організації ХНТУ

начальник відділу з техніки безпеки

39-36-05

51-62-11

klymenko.vasyl@kntu.net.ua

4

Сморжанюк Тетяна Петрівна,

головний бухгалтер профспілкової організації ХНТУ

к.е.н., доц. кафедри обліку, оподаткування і аудиту

32-69-65

5

Соболєва Людмила Олексівна,

голова профбюро ректорату ХНТУ

начальник відділу науково-технічної інформації

32-69-24

soboleva.lyudmyla@kntu.net.ua

6

Огнєва Оксана Євгенівна,

голова профбюро факультету кібернетики та системної інженерії, перший заст. голови профспілкової організації ХНТУ

к.т.н., доц. кафедри інформатики і комп’ютерних наук

32-69-46

ohnyeva.oksana@kntu.net.ua

7

Дурман Микола Олександрович,

голова профбюро факультету МЕВ, УіБУ ХНТУ

к.т.н., доц. кафедри державного управління та місцевого самоврядування

32-69-12

durman.mykola@kntu.net.ua

8

Момоток Леонід Олексійович,

голова профбюро АГЧ ХНТУ

головний механік

39-37-28

9

Михайленко Наталя Олександрівна,

голова профбюро факультету економіки, бізнес-аналітики та підприємництва ХНТУ

к.е.н., доц. кафедри економіки і підприємництва

32-69-82

myhaylenko.nataliya@kntu.net.ua

10

Осадчук Світлана Андріївна,

голова профбюро АУП ХНТУ

культорганізатор відділу з організації виховної роботи студентів

32-69-80

Vyhovnyj.viddil@kntu.net.ua

11

Шкрум Віра Микитівна,

заст.голови профбюро АГЧ ХНТУ

комендант гуртожитку №2

51-99-90

12

Якимчук Тетяна Вікторівна,

профгрупогр кафедри ЗЕД факультету МЕВ, УіБ ХНТУ

к.е.н., доц. кафедри зовнішньоекономічної діяльності

32-69-43

yakymchuk.tetyana@kntu.net.ua

13

Бахтіна Світлана Михайлівна,

профгрупогр кафедри експертизи, технології та дизайну текстилю факультету машинобудування

зав.навчальними лабораторіями кафедри експертизи, технології та дизайну текстилю

35-32-76

14

Сусорова Олена Анатоліївна,

голова профбюро факультету інженерії і транспорту ХНТУ

зав.навчальними лабораторіями кафедри транспортних технологій і технічного сервісу

32-66-39

susorova.olena@kntu.net.ua

 

Войцеховський Олександр Никифорович

голова ревізійної комісії

ст.викладач кафедри фізики та електротехніки

32-69-92

voytsekhovskyy.oleksandr@kntu.net.ua