Головна

Структура / Кафедри університету / Магістратура публічного управління

Магістратура публічного управління

Історія створення магістратури публічного управління

Магістратуру публічного управління Херсонського національного технічного університету (далі – ХНТУ) відкрито 1 вересня 2009 року. Перший набір слухачів здійснено в кількості 25 осіб денної форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Підготовка фахівців за спеціальністю 8.15010002 – «Державна служба» здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"».

Відповідно до рішення ДАК України від 30 березня 2010 року (протокол № 82) ХНТУ було надано ліцензію на провадження освітньої діяльності зі спеціальності 8.15010002 – «Державна служба» в обсязі 25 осіб денної форми навчання і 25 осіб заочної форми навчання. Термін дії ліцензії до 1 липня 2020 року.

Відповідно до рішення ДАК України від 24 червня 2010 р., протокол № 84 (наказ МОН України від 14.07.2010 р. № 1850-Л) спеціальність 8.15010002 – «Державна служба» в ХНТУ було акредитовано за IV (найвищим) рівнем. Термін дії сертифіката про акредитацію до 1 липня 2020 року.

Перший випуск магістрів у кількості 25 осіб відбувся 8 жовтня 2010 року. 8 випускників отримали дипломи магістрів з державної служби з відзнакою. Другий випуск відбувся 5 жовтня 2011 року. Дипломи магістра з державної служби отримали 25 осіб, з них 8 – з відзнакою. Третій випуск магістрів у кількості 23 осіб відбувся 3 жовтня 2012 року. Дипломи магістра з державної служби з відзнакою отримали 7 осіб. Четвертий випуск магістрів у кількості 25 осіб відбувся 2 жовтня 2013 року. Дипломи магістра з державної служби з відзнакою отримали 5 осіб. П'ятий випуск магістрів у кількості 20 осіб відбувся 30 вересня 2014 року. Дипломи магістра з державної служби з відзнакою отримали 6 осіб. Шостий випуск магістрів відбувся 30 вересня 2015 року. Диплом магістра з державної служби отримали 13 осіб, з яких з відзнакою – 2. Сьомий випуск магістрів відбувся 28 вересня 2016 року. Дипломи магістрів з державної служби отримали 17 осіб, з яких 4 - з відзнакою.

Перший випуск магістрів за заочною формою навчання відбувся 6 червня 2012 року. Дипломи магістра з державної служби отримали 25 осіб, з них 7 – з відзнакою. Другий випуск магістрів, які навчалися за заочною формою, відбувся 30 липня 2013 року. Дипломи магістра з державної служби отримали 24 особи, з них 2 - з відзнакою. Третій випуск магістрів, які навчалися за заочною формою, відбувся 31 липня 2014 року. Дипломи магістра з державної служби отримали 24 особи, з них з відзнакою - 2. Четвертий випуск магістрів, які навчалися за заочною формою, відбувся 31 липня 2015 року. Диплом магістра з державної служби отримали 25 осіб, з яких з відзнакою - 3. П'ятий випуск магістрів, які навчалися за заочною формою, відбувся 29 липня 2016 року. Диплом магістра з державної служби отримали 8 осіб, з яких з відзнакою - 1.

Відповідно до рішення акредитаційної комісії України від 26 квітня 2013 року, протокол № 103, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.04.2013р. № 1480л "Про результати ліцензування, акредитації та атестації" у Херсонському національному технічному університеті проліцензовано спеціальність 8.15010011 "Електронне урядування" напряму підготовки "Державне управління" в обсязі підготовки 25 осіб з терміном підготовки 1,5 року.

Спеціальність акредитовано рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України від 27 січня 2015 року (Протокол № 114), затвердженим наказом МОН № 133л від 06.02.2015 р. з обсягом підготовки 25 осіб денної та 25 осіб заочної форми навчання. Термін дії сертифіката про акредитацію до 1 липня 2020 року.

Перший випуск магістрів державного управління за спеціальністю «Електронне урядування» відбувся 15 січня 2015 року. Диплом магістра отримало 13 осіб, з яких з відзнакою – 2. Другий випуск магістрів державного управління за спеціальністю «Електронне урядування» відбувся 14 січня 2016 року. Диплом магістра отримало 7 осіб, з яких з відзнакою – 2.

Рішенням Акредитаційної комісії України від 28 травня 2015 року (Протокол № 116, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України № 1415л від 10.06.2015 р.) у Херсонському національному технічному університеті на випусковій кафедрі державного управління і місцевого самоврядування проліцензовано спеціальність 8.15010009 «Місцеве самоврядування» з обсягом підготовки 50 осіб денної форми навчання.

Рішенням Акредитаційної комісії України від 20 грудня 2016 року (Протокол № 123, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України №1613 від 26.12.2016 р.) у Херсонському національному технічному університеті на випусковій кафедрі державного управління і місцевого самоврядування акредитовано спеціальність 8.15010009 «Місцеве самоврядування» галузі знань 1501 «Державне управління» з обсягом підготовки 50 осіб денної форми навчання.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 року № 266, наказу Міністерства освіти і науки «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266» від 06 листопада 2015 року № 1151, а також Акта узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Херсонського національного технічного університету, починаючи з 2016-2017 навчального року галузь знань 1501 «Державне управління» було переформатовано і започатковано нову спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Ліцензований обсяг підготовки слухачів за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» в магістратурі складає 100 осіб денної (спеціалізації «Державна служба», «Місцеве самоврядування, «Електронне урядування») і 50 осіб заочної (спеціалізації «Державна служба», «Електронне урядування) форм навчання, у бакалавраті – 30 осіб денної і 25 осіб заочної форм навчання.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 року №674 «Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на виконання статті 48 Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VIII «Про державну службу» (набув чинності з 01 травня 2016 року) було започатковано нову галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» зі спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

2016-2017 Н.Р. В МАГІСТРАТУРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ХНТУ НАВЧАЄТЬСЯ 137 ОСІБ.

Із них:

На спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» - 64 особи.

за денною формою навчання – 19 осіб:

 • спеціалізація «Державна служба» - 9
 • спеціалізація «Електронне урядування» - 3
 • спеціалізація «Місцеве самоврядування» - 7

за заочною формою навчання – 45 осіб:

 • спеціалізація «Державна служба» – 24

(у т.ч. 9 - за державним замовленням Нацдержслужби);

 • спеціалізація «Електронне урядування» – 21

(у т.ч. 16 - за державним замовленням Нацдержслужби).

На спеціальності 8.15010002 «Державна служба» – 38 осіб:

за денною формою навчання – 17 осіб

(у т.ч. 10 – за державним замовленням Нацдержслужби).

 • спеціалізація «Економіка» - 8
 • спеціалізація «Адміністративний менеджмент» - 9

з а заочною формою навчання – 21

(за державним замовленням Нацдержслужби)

 • спеціалізація «Економіка» - 7
 • спеціалізація «Адміністративний менеджмент» - 14

На спеціальності 8.15010009 «Місцеве самоврядування»17 осіб

за денною формою навчання:

 • спеціалізація «Місцеве господарювання» 8
 • спеціалізація «Організація місцевого самоврядування» 9

На спеціальності 8.15010011 «Електронне урядування» – 18 осіб:

за денною формою навчання – 12

 • спеціалізація «Системи електронного урядування» – 7
 • спеціалізація «Технології електронного урядування» – 5

за заочною формою навчання – 6

 • спеціалізація «Системи електронного урядування» – 3
 • спеціалізація «Технології електронного урядування» – 3

2016-2017 Н.Р. В БАКАЛАВРАТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ХНТУ НАВЧАЄТЬСЯ 18 ОСІБ.

 • за денною формою навчання – 12 студентів.
 • за заочною формою навчання – 6 студентів.