Головна

Структура / Кафедри університету / Облік, аудит і оподаткування

Облік, аудит і оподаткування

Шановні батьки та абітурієнти!

Моя професійна діяльність завжди була пов’язана з бухгалтерським обліком. Декілька років я працювала спочатку бухгалтером, потім обіймала посаду головного бухгалтера, згодом усвідомила необхідність передачі отриманих знань та набутого досвіду й змінила практичну бухгалтерію на науково-педагогічну діяльність. І жодного разу не пошкодувала про колись зроблений мною вибір на користь почесної професії Бухгалтера.

Сьогодні як й протягом попередніх років на кожному підприємстві, установі державного сектору, фінансовій та банківській установах ведеться системне бухгалтерське спостереження, облік всієї сукупності об’єктів, що дозволяє відображати їх в єдиній картині економічної побудови суспільства. Сутність обліку в широкому розумінні як категорії полягає у відображенні фактичної діяльності.

Сучасна система бухгалтерського обліку включає декілька підсистем: фінансовий, управлінський (внутрішньогосподарський), а також податкові розрахунки. Характерною рисою податкових розрахунків є мінливість, яка пов’язана з нестабільним економічним середовищем та державною політикою оподаткування діяльності підприємств. Концептуальна інтеграція підсистем обліку, аналізу та контролю (аудиту), як основних функцій управління будь-якого підприємства, виступає основою обліково-аналітичної системи в умовах сучасного вітчизняного інституціонального середовища.

Підготовка фахівців зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» кваліфікації «Бакалавр обліку і оподаткування» кафедрою обліку, аудиту і оподаткування Херсонського національного технічного університету Міністерства освіти і науки України враховує актуальні напрацювання наукової спільноти та бізнесової громадськості, основана на засадах і принципах культури, етики та моралі професійних бухгалтерів та аудиторів у світовому масштабі, як результат надає можливість забезпечити всебічну теоретичну і практичну підготовку бакалаврів обліку і оподаткування, їх працевлаштування та подальше професійне удосконалення.

Ускладнення обліково-аналітичної системи дозволяє на порядок поглибити процес пізнання та розуміння сутності, тенденцій та закономірностей розвитку складного механізму функціонування підприємства у швидкозмінному та багатофакторному середовищі.

Підготовка фахівців зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань «Управління та адміністрування» кваліфікації «Магістр обліку і оподаткування» не тільки відповідає вимогам сучасного бізнесу, а й враховує тенденції розвитку на майбутнє.

За тридцять п’ять років існування кафедри «Облік, аудит і оподаткування» підготовлено понад 6000 фахівців, серед яких директори підприємств, банків, головні бухгалтери, керівники державної фіскальної служби, провідні спеціалісти державного сектору.

Науковий потенціал та професійний рівень професорсько-викладацького складу кафедри обліку, аудиту та оподаткування дозволяє здійснювати сучасну, якісну підготовку магістрів обліку і оподаткування з розвинутими фаховими компетенціями, здатних до самореалізації, саморозвитку та успішного працевлаштування.

Зробіть СВІЙ вибір вже зараз!

З повагою завідувач кафедри обліку і аудиту, доктор економічних наук, професор Сарапіна Ольга Андріївна.

За час існування кафедра обліку, аудиту і оподаткування сформувала свою символіку та традиції. Древні греки казали «Істина являється у світ у вигляді символів і традицій» (Горацій). Кафедра має свій герб. На синьому кольорі зображена сова, яка тримає фінансовий звіт. Синій – це академічний колір, символізує преклоніння перед навчанням, знаннями, наукою. Сова – це символ мудрості, знань і людського досвіду. Також у древніх греків сова виступала заступницею наук. Фінансовий звіт – головна мета і результат обліку.

ВУЗИ-партнери

  1. Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка;
  2. Запорізький національний технічний університет;
  3. Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського;
  4. Миколаївський національний аграрний університет;
  5. Харківський інститут фінансів КНТЕУ.

Наші партнери

Контактна інформація

Адреса:73000, м. Херсон,

Бериславське шосе, 24, корпус 1, аудиторія 213.

Телефон: (0552)326965

e-mail: oblik-kntu@kntu.net.ua

https://www.facebook.com/oblik.kntu