Головна

Наука / Спеціалізовані вчені ради / Спеціалізована вчена рада Д 67.052.05

Спеціалізована вчена рада Д 67.052.05

ДЖЕРЕЛЮК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Здобувач наукового ступеня: ДЖЕРЕЛЮК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «СИСТЕМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ»

       

ЛАЗЕБНИК МАКСИМ РОМАНОВИЧ

Здобувач наукового ступеня: ЛАЗЕБНИК МАКСИМ РОМАНОВИЧ

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА»

 
Відгук_1.pdf 630,05 kB
Відгук_2.pdf 703,07 kB

ТЮХТЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ»

Відгук_1.pdf 562,41 kB
Відгук_2.PDF 679,65 kB
Відгук_3.pdf 694,53 kB

ФЕДОРОВА НАДІЯ ЄВГЕНІВНА

Здобувач наукового ступеня: ФЕДОРОВА НАДІЯ ЄВГЕНІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «АДАПТАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ ДО СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВ»

Відгук_1.pdf 845,85 kB
Відгук_2.pdf 798,14 kB

ПРИНЬКО МАР’ЯНА СЕРГІЇВНА

Здобувач наукового ступеня: ПРИНЬКО МАР’ЯНА СЕРГІЇВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ НА ЗАСАДАХ ВЗАЄМОДІЇ З НЕПРИБУТКОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ»

ВІДГУК_1.PDF 640,83 kB
ВІДГУК_2.PDF 413,23 kB

ЮРЧЕНКО АЛІНА ЮРІЇВНА

Здобувач наукового ступеня: ЮРЧЕНКО АЛІНА ЮРІЇВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БОРОШНОМЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ»

ВІДГУК_1.PDF 716,05 kB
ВІДГУК_2.PDF 588,12 kB

ЖИТЧЕНКО ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА

Здобувач наукового ступеня: ЖИТЧЕНКО ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА»

ВІДГУК_1.PDF 816,55 kB
ВІДГУК_2.PDF 825,72 kB

БАБІНА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Здобувач наукового ступеня: БАБІНА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Шифр спеціальності:
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ В КОНТЕКСТІ РЕЗУЛЬТУЮЧОГО ЛІДЕРСТВА»

ВІДГУК_1.PDF 631,67 kB
ВІДГУК_2.pdf 649,50 kB

БОЧКАРЬОВ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Здобувач наукового ступеня: БОЧКАРЬОВ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ»

ВІДГУК_1.pdf 884,15 kB
ВІДГУК_2.pdf 733,43 kB

ГАЦАН ВІЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Здобувач наукового ступеня: ГАЦАН ВІЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ»

Відгук_1.pdf 720,75 kB

ГУЗЬ ДАР’Я ОЛЕКСАНДРІВНА

Здобувач наукового ступеня: ГУЗЬ ДАР’Я ОЛЕКСАНДРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ»

Відгук_1.pdf 330,87 kB
Відгук_2.pdf 328,18 kB

ЖУКОВ СВЯТОСЛАВ АВГУСТОВИЧ

Здобувач наукового ступеня: ЖУКОВ СВЯТОСЛАВ АВГУСТОВИЧ

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ»

Відгук_1.pdf 612,63 kB
Відгук_2.pdf 245,83 kB
Відгук_3.pdf 324,15 kB

ПЕТРАШЕВСЬКА АНГЕЛІНА ДМИТРІВНА

Здобувач наукового ступеня: ПЕТРАШЕВСЬКА АНГЕЛІНА ДМИТРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ»

Відгук_1.PDF 592,90 kB
Відгук_2.PDF 541,91 kB
Відгук_3.PDF 855,93 kB

РУДКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Здобувач наукового ступеня: РУДКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ»

КОРЧЕВСЬКА ЛІЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Здобувач наукового ступеня: КОРЧЕВСЬКА ЛІЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «СИНЕРГЕТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА »