Головна

Наукова діяльність / Спеціалізовані вчені ради / Спеціалізована вчена рада Д 67.052.05

Спеціалізована вчена рада Д 67.052.05

ЛІСОВСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Здобувач наукового ступеня: ЛІСОВСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ»

ЯЦКЕВИЧ ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Здобувач наукового ступеня: ЯЦКЕВИЧ ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АЛЬЯНСОВИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН У СФЕРІ ДОПОМІЖНОЇ ОФІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ »

БОЧКАРЬОВА ЕММІЛІЯ ІВАНІВНА

Здобувач наукового ступеня: БОЧКАРЬОВА ЕММІЛІЯ ІВАНІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ»

БАЛИЧЕВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Здобувач наукового ступеня: БАЛИЧЕВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІОНАЛІЗМУ»

ЛЕВЧУК КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Здобувач наукового ступеня: ЛЕВЧУК КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «ІНФОРМАЦІЙНА ЛОГІСТИКА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОРИСНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ»

АЛ-ЛАМІ ХАЙДЕР МУХСІН АБДУЛАЗІЗ

Здобувач наукового ступеня: АЛ-ЛАМІ ХАЙДЕР МУХСІН АБДУЛАЗІЗ

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»

ГАВЛОВСЬКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Здобувач наукового ступеня: ГАВЛОВСЬКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ»

ЛЕНЬ ТАМАРА ВАЛЕРІЇВНА

Здобувач наукового ступеня: ЛЕНЬ ТАМАРА ВАЛЕРІЇВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА »

ШВЕЦЬ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Здобувач наукового ступеня: ШВЕЦЬ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «РОЛЬ БРЕНДИНГУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА »

ТРУХАЧОВА КАТЕРИНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА

Здобувач наукового ступеня: ТРУХАЧОВА КАТЕРИНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

КАЦЕМІР ЯНА ВІТАЛІЇВНА

Здобувач наукового ступеня: КАЦЕМІР ЯНА ВІТАЛІЇВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ СПОЖИВЧОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ»

СКІБІНА ТЕТЯНА ІГОРІВНА

Здобувач наукового ступеня: СКІБІНА ТЕТЯНА ІГОРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ІЗ НАДАННЯ КОМПЛЕКСУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ»

КОРЧЕВСЬКА ЛІЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Здобувач наукового ступеня: КОРЧЕВСЬКА ЛІЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «СИНЕРГЕТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА »

РУДКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Здобувач наукового ступеня: РУДКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ»

ПЕТРАШЕВСЬКА АНГЕЛІНА ДМИТРІВНА

Здобувач наукового ступеня: ПЕТРАШЕВСЬКА АНГЕЛІНА ДМИТРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ»

Відгук_1.PDF 592,90 kB
Відгук_2.PDF 541,91 kB
Відгук_3.PDF 855,93 kB