Головна

Структура / Факультети / Інтегрованих технологій / ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ЄКТС факультету Інтегрованих технологій

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ЄКТС факультету Інтегрованих технологій

ФАКУЛЬТЕТ Інтегрованих технологій

Юридична адреса, адреса електронної пошти, адреса Web-сайту

Україна, 73008 м. Херсон, Бериславське шосе, 24 Тел.: +38(0552) 326905

E-mail: dek.tdesign@kntu.net.ua

http://kntu.net.ua/ukr/content/view/full/40244

Коротка історична довідка

Вступ

Факультет інтегрованих технологій є одним із найстаріших факультетів університету.

Він був створений в 1959 році. З тих пір пройшло вже 60 років, наповнених важкою наполегливою працею, причому в рівній мірі студентів і викладачів. Але якими насиченими були ці роки! Студенти, співробітники і викладачі факультету інтегрованих технологій ніколи не стояли осторонь від важливих подій університету, здобуваючи йому авторитет і славу.

На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів. Аспіранти та докторанти факультету мають можливість захистити дисертації у спеціалізованій Вченій Раді під керівництвом д.т.н., професора Чурсіної Л.А. зі спеціальностей 05.18.19 Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів та 05.18.02 Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур.

Гордістю нашого факультету є лауреати Державної Премії у галузі науки і техніки та медалісти виставки Нюрнберг-2002 д.т.н., професор Сарібеков Г.С., і к.т.н., доцент Гнідець В.П.

За вагомий особистий внесок у забезпечення підготовки кадрів вищої освіти науковці факультету відзначенні нагородами:

– знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти» - д.т.н., професор Чурсіна Л.А.; д.т.н., професор Міщенко Г.В.; д.т.н. професор Сарібекова Д.Г.;

– присвоєно звання «Заслужений працівник освіти» - д.т.н., професор Чурсіна Л.А.;

– нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» - д.т.н., професор Чурсіна Л.А.; д.т.н., професор Міщенко Г.В.;

– почесною грамотою та медаллю Кабінету Міністрів України нагороджено д.т.н., професор Тіхосова Г.А.

Плідно працюють на науковій ниві завідувачі кафедр хімії, екології та безпеки життєдіяльності (д.т.н., проф. Міщенко Г.В.), хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції (д.т.н. проф. Сарібекова Д.Г.), експертизи, технології і дизайну текстилю (к.т.н. доцент Закора О.В.), товарознавства, стандартизації та сертифікації (д.т.н. проф. Чурсіна Л.А..), харчових технологій (д.т.н. проф. Валько М.І.).

На факультеті склалися певні традиції в навчальній, науковій та виховній діяльності. Керівництво факультету з розумінням ставиться до проблеми підготовки всебічно розвинутої молоді.

Студенти факультету беруть активну участь у науковій роботі, громадському та культурно-масовому житті університету. Успіхи студентів відмічено дипломами та грамотами.

Випускники нашого факультету працюють провідними спеціалістами в різних галузях промисловості нашої країни.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ФАКУЛЬТЕТУ


1. Координатор ЄКТС від факультету:

Расторгуєва Марія Йосипівна, декан факультету інтегрованих технологій

Адреса: 73008 м. Херсон вул. Бериславське шосе,24 каб. 214 (1 корп.)

Телефон: (0552) 32 69 05

E-mail: dek.tdesign@kntu.net.ua


2. Структура факультету

2.1. Деканат

ПІБ (повністю)

Посада

тел./факс, E-mail

Расторгуєва Марія Йосипівна

декан

(0552) 32 69 05

dek.tdesign@kntu.net.ua

Євтушенко Валентина Вікторівна

заступник декана

(0552) 32 69 05

 

dek.tdesign@kntu.net.ua

Волик Оксана Володимирівна

методист

(0552) 32 69 05

dek.tdesign@kntu.net.ua

Соловйова Світлана Миколаївна

методист

(0552) 32 69 05

dek.tdesign@kntu.net.ua

Гич Ольга Анатоліївна

секретар

(0552) 32 69 05

dek.tdesign@kntu.net.ua

2.2. Кафедри факультету:

хімії, екології та безпеки життєдіяльності;

товарознавства, стандартизації та сертифікації;

експертизи, технології і дизайну текстилю;

харчових технологій;

хімічних технологій,експертизи та безпеки харчової продукції.

2.3. Кількість студентів:

Денна форма навчання

452

 

Заочна форма навчання

8

 


3. Умови навчання на факультеті

На факультеті здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою за наступними рівнями:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

другий (магістерський) рівень вищої освіти;

третій (освітньо - науковий) рівень вищої освіти.

Навчально-виховний процес на факультеті забезпечують 40 викладачів. Наукові звання та вчені ступені мають 31 (77,5%) осіб, з них 8 (26%) – доктори наук, професори, та 23 (74%) – кандидати наук, доценти.

На факультеті працюють заслужені працівники та відмінники освіти України – д.т.н. професор Чурсіна Л.А., д.т.н. професор Міщенко Г.В., д.т.н. професор Сарібєкова Д.Г., д.т.н. професор Валько М.І.

Три кафедри факультету очолюють доктори наук, професори.

На одну штатну посаду науково-педагогічного працівника припадає 10-11 студентів.

Навчальне аудиторне навантаження викладачів факультету встановлюється щорічно відповідно до Закону України «Про освіту» при загальному навантаженні 1548 годин.

Навчальні заняття студентів факультету інтегрованих технологій в основному проходять у першому, третьому і шостому навчальних корпусах загальноуніверситетського підпорядкування. Матеріально-технічна база в цілому забезпечує існуючий обсяг підготовки молодих фахівців.

Головним напрямком діяльності факультету є науково-дослідна робота. В галузевій лабораторії кафедри хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції здійснюються наукові дослідження і розробки ресурсозберігаючих технологій, обробка текстильних матеріалів. В лабораторіях кафедри експертизи, технології і дизайну текстилю проводяться експертні оцінки конкурентоспроможності багатофункціональних виробів легкої промисловості. В атестованій випробувальній науково-дослідній лабораторії товарознавства та експертизи луб’яної сировини та продукції кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації проводиться визначення фізико-механічних, технологічних і товарознавчих властивостей даного виду сировини і продукції згідно діючих нормативних документів; експертиза харчових товарів з визначення органолептичних, фізико-хімічних та товарознавчих властивостей; експертиза непродовольчих товарів з визначення органолептичних, фізико-хімічних та товарознавчих властивостей; митна експертизи дорогоцінного каміння, дорогоцінних металів, ювелірних виробів та культурних цінностей з визначення органолептичних, фізико-хімічних та товарознавчих властивостей.

Обладнання лабораторій кафедр факультету інтегрованих технологій систематично поповнюється. Навчальні приміщення відповідають санітарним нормам.

Для ефективного використання більшість комп’ютерів зосереджена в комп’ютерних класах. На даний час в університеті функціонує 21 комп’ютерний клас, які мають локальні мережі і вихід у глобальну мережу Internet. Загальна площа у розрахунку на одного студента денної форми навчання становить 11,5м2, навчальна – 8,3м2.

Всі студенти факультету інтегрованих технологій забезпечені гуртожитком, вони проживають у трьох студентських гуртожитках ХНТУ. Площа проживання на 1 студента в гуртожитках - 6 м2. В кожному гуртожитку є: читальний зал, спортивна кімната, кімната для прання та прасування білизни, кухні, душеві, кімната для зберігання речей, спортивний майданчик.

Надзвичайно важливим елементом навчально-виховного процесу факультету є бібліотека. Студенти факультету користуються загальною університетською бібліотекою із загальною кількістю томів – 450 тис. За останні три роки бібліотечний фонд поповнений сучасними виданнями в кількості 50 тис. одиниць.

Робота з розвитку матеріально-технічної бази проводиться в напрямку вдосконалення діючої матеріальної бази шляхом реконструкції та переоснащення лабораторій кафедр і аудиторій сучасними приладами, обладнанням та комп’ютерами.


4. Перелік запропонованих спеціальностей з присвоєнням освітніх ступенів і терміну навчання

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Освітній ступінь

Термін навчання

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

- товарознавство і торговельне підприємництво

Бакалавр

3 роки

10 місяців

- оптова, роздрібна та Інтернет- торгівля

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

- хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

Бакалавр

3 роки

10 місяців

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

- технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Бакалавр

3 роки

10 місяців

- харчові технології

182 Технології легкої промисловості

- стандартизація та сертифікація виробів

Бакалавр

3 роки

10 місяців

 

- експертиза текстильних матеріалів та виробів

- художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Освітній ступінь

Термін навчання

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

- якість, стандартизація та сертифікація продовольчих і непродовольчих товарів

Магістр

1 рік

4 місяця

 

- товарознавство та експертиза в митній справі

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

- хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

Магістр

1 рік

4 місяця

- текстильна хімія і опоряджувальні виробництва

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

- технології продуктів бродіння і виноробства

Магістр

1 рік

4 місяця

- технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

- технологічна експертиза та безпека харчової продукції

182 Технології легкої промисловості

- товарознавство, стандар-тизація та сертифікація виробів

Магістр

1 рік

4 місяця

- технології та дизайн тканин

- експертиза текстильних матеріалів та виробів


5. Основні методи та форми викладання

Навчальний процес на факультеті базується на державних стандартах освіти, на основі яких складені навчальні плани.

Основними формами викладання та навчання є лекції, лабораторні та практичні заняття, семінари, диспути,

Навчальні плани підготовки бакалаврів, магістрів передбачають проходження навчальної і виробничої практики. За результатами проходження практики студент складає звіт і захищає його.

Для повного вивчення навчальних дисциплін навчальним планом передбачено самостійне виконання студентами індивідуальних завдань при консультуванні викладачем. Формами індивідуального завдання студента є курсова робота, курсовий проект, випускна робота.

Для успішного засвоєння знань, студентам пропонуються підручники, монографії, навчальні посібники, контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, методичні матеріали.

Дистанційне навчання студентів на факультеті здійснюється за допомогою системи Moodle та корпоративного Messenger. Вони призначені для об’єднання педагогів, адміністраторів та студентів в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для створення персоналізованого навчального середовища.

Вивчення навчальної дисципліни супроводжується рубіжним та семестровим контролями. Семестровий контроль проводиться у формі екзаменів та заліків. Семестровому контролю підлягає обсяг навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою у терміни, встановлені навчальним планом.

Після завершення підготовки фахівців згідно стандартів вищої освіти проводиться атестація здобувачів, яка оцінюється екзаменаційною комісією та завершується видачею документа встановленого зразка про присвоєння кваліфікації.


6. Критерії оцінювання знань студентів

У ХНТУ використовується розширена шкала підсумкового контролю: позитивні оцінки – «відмінно», «дуже добре», «добре», «задовільно», «достатньо», негативні оцінки – «незадовільно», «неприйнятно».

Сума балів за всі види навчальної діяльності/ Local grade

Оцінка ЄКТС /

ECTS grade

Оцінка за національною шкалою/National grade

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

excellent

Відмінно

зараховано / Passed

82-89

В

good

Добре

74-81

С

64-73

D

satisfactory

Задовільно

60-63

Е

35-59

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано / fail

1-34

F

fail

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни