Про центр

Про центр

Центр післядипломної освіти Херсонського національного технічного університету створений в 1995 році для здійснення післядипломної освіти.

ЦПО має у своєму розпорядженні необхідну навчально-матеріальну базу, володіє науково-методичним, технічним і інтелектуальними потенціалом, що відповідає сучасним вимогам вищої школи. У розпорядженні центру дисплейні класи, створений власний бібліотечний фонд. Навчальний процес забезпечують провідні викладачі університету. За роки діяльності Центру тут одержали другу вищу освіту й підвищили кваліфікацію більше двох тисяч фахівців. Багато випускників Центру займають керівні посади на підприємствах і організаціях області, працюють у державній податковій адміністрації, Національному й комерційних банках, казначействі.
Перепідготовка здійснюється за двома формами навчання: денною (за направленням центру зайнятості) та заочною (за індивідуальними угодами).На заочну форму навчання приймаються особи, які мають документ державного зразка про повну вищу освіту, а також студенти на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», якщо вони продовжують навчанняза освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» чи «магістр» та бажають паралельно отримувати другу вищу освіту. Перед зарахуванням зі вступниками проводиться співбесіда, за результатами співбесіди комісія виносить рішення про рекомендацію до зарахування на навчання за певною спеціальністю.

Зарахування на ЦПО здійснюється за результатами співбесіди. По закінченні навчання випускники одержують диплом державного зразка із присвоєнням відповідної кваліфікації.

Центр післядипломної освіти здійснює перепідготовку на контрактній основі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» без відриву від виробництва за спеціальностями:

  • "Облік і оподаткування",
  • "Фінанси, банківська справа та страхування",
  • "Економіка",
  • "Менеджмент",
  • "Іженерія програмного забезпечення".

Термін навчання 2 роки, вартість - за весь період навчання 13000,00 грн.

ЦПО підвищує кваліфікацію фахівців з вищою освітою за всіма ліцензованими спеціальностями.
Програми курсів, термін та форма навчання (денна або вечірня) визначаються разом із замовником.
Більш детальна іонформація про формування конкретних груп відображена у повідомленнях.

Центр післядипломної освіти запрошує до співпраці підприємства і організації, пропонує свої послуги щодо підготовки кадрів до розробки та реалізації інноваційно спрямованих стратегій.Ми впевнені в тому, що стратегічне управління є необхідною умовою виходу підприємств із кризового стану, стабілізації їх діяльності та забезпечення подальшого сталого розвитку. Але стратегічні плани мають розроблятись самими працівниками підприємств. Поєднання їх практичного досвіду з нашими теоретичними знаннями та певним досвідом співпраці з підприємствами буде сприяти формуванню у працівників підприємств стратегічного мислення, здатності втілювати у життя свої задуми.Вважаємо, що працівникам будуть корисні певні додаткові знання з менеджменту (особливо стратегічного, інноваційного), маркетингу, управління за результатами.
Однією з можливих форм співпраці є підготовка резерву керівників вищої ланки управління. Головною формою підготовки буде виконання ними практичних завдань, які стосуються стратегічного управління. Викладачі Центру надають допомогу у засвоєнні теоретичного матеріалу та консультативні послуги при виконанні практичних завдань.

Адреса: 73008, м. Херсон, Бериславське шосе 22, ХНТУ ЦПО (корп.3) тел./факс (0552) 32-69-73, 51-87-11, моб. 095-535-42-89 Остропольська Тетяна Василівна, 068-748-76-07 Наумова Катерина Вікторівнае–mail: cpo@kntu.net.ua