Перелік спеціальностей та конкурсних предметів

для прийому на навчання на другий (старші) курс(и) або на перший курс (зі скороченим строком навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності

Спеціальності ОС бакалавра

Спеціалізація
(освітня програма )

Перелік конкурсних предметів

Вага предметів сертифікату ЗНО або вступних іспитів та оцінки фахового вступного випробування

Мінімальна кількість балів для допуску для участі в конкурсі

Термін
навчання

Код

Назва

навчання за державним замовленням або за кошти фізичних та/або юридичних осіб

для небюджетних конкурсних пропозицій (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

051 Економіка або споріднені в межах галузі знань спеціальності

051

Економіка

(денна, заочна)

Економіка підприємства і бізнес-аналітика

Економічна безпека

1. Українська мова і література

1. Українська мова і література

0,25

100

1р 10м

2. Математика

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

Інші спеціальності

051

Економіка

(денна, заочна)

Економіка підприємства і бізнес-аналітика

Економічна безпека

-

1. Українська мова і література

0,25

100

1р 10м

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

071 Облік і оподаткування або споріднені в межах галузі знань спеціальності

071

Облік і оподаткування

(денна, заочна)

Облік і оподаткування

1. Українська мова і література

1. Українська мова і література

0,25

100

1р 10м

2. Історія України

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

Інші спеціальності

071

Облік і оподаткування

(денна, заочна)

Облік і оподаткування

-

1. Українська мова і література

0,25

100

1р 10м

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

072 Фінанси, банківська справа та страхування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

(денна, заочна)

Фінанси і кредит

Державна податкова та митна справа

Фінансова аналітика та біржові технології

1. Українська мова і література

1. Українська мова і література

0,25

100

1р 10м

2. Історія України

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

Інші спеціальності

072

Фінанси, банківська справа та страхування

(денна, заочна)

Фінанси і кредит

Державна податкова та митна справа

Фінансова аналітика та біржові технології

-

1. Українська мова і література

0,25

100

2р 10м

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

ФАКУЛЬТЕТ ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність або споріднені в межах галузі знань спеціальності

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

(денна)

Товарознавство і торговельне підприємництво

Оптова, роздрібна та Інтернет-торгівля

1. Українська мова і література

1. Українська мова і література

0,25

100

1р 10м

2. Історія України

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

Інші спеціальності

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

(денна)

Товарознавство і торговельне підприємництво

Оптова, роздрібна та Інтернет - торгівля

-

1. Українська мова і література

0,25

100

1р 10м

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

161 Хімічні технології та інженерія або споріднені вмежах галузі знань спеціальності

161

Хімічні технології та інженерія

(денна, заочна)

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

1. Українська мова

1. Українська мова

0,25

100

1р 10м

2. Історія України

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

Інші спеціальності

161

Хімічні технології та інженерія

(денна, заочна)

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

1. Українська мова

1. Українська мова

0,25

100

1р 10м

2. Історія України

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

181 Харчові технології або споріднені в межах галузі знань спеціальності

181

Харчові технології

(денна)

Харчові технології та інженерія

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

1. Українська мова

1. Українська мова

0,25

100

1р 10м

2. Історія України

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

Інші спеціальності

181

Харчові технології

(денна)

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Харчові технології та інженерія

1. Українська мова

1. Українська мова

0,25

100

1р 10м

2. Історія України

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

182 Технології легкої промисловості

182

Технології легкої промисловості

(денна, заочна)

Експертиза текстильних матеріалів та виробів

Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів

1. Українська мова

1. Українська мова

0,25

100

2р 10м

2. Математика

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

182 Технології легкої промисловості

182

Технології легкої промисловості

(денна)

Стандартизація та сертифікація виробів

1. Українська мова

1. Українська мова

0,25

100

2р 10м

2. Історія України

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

022 Дизайн

022

Дизайн*

(денна, заочна)

022.01 Графічний дизайн

022.02 Дизайн одягу (взуття)

022.03 Дизайн середовища

-

1. Українська мова і література

0,25

100

1р 10м

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

Інші спеціальності

022

Дизайн*

(денна, заочна)

022.01 Графічний дизайн

022.02 Дизайн одягу (взуття)

022.03 Дизайн середовища

-

1. Українська мова і література

0,25

100

2р 10м

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

121 Інженерія програмного забезпечення

121

Інженерія програмного забезпечення

(денна, заочна)

Програмна інженерія

Програмне забезпечення систем

Програмування смарт-пристроїв та вбудованих систем

1. Українська мова

1. Українська мова

0,25

100

2р 10м

2. Математика

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

122 Комп'ютерні науки або споріднені в межах галузі знань спеціальності

122

Комп'ютерні науки

(денна, заочна)

Комп'ютерні науки

1. Українська мова

1. Українська мова

0,25

100

1р 10м

2. Математика

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

Інші спеціальності

122

Комп'ютерні науки

(денна, заочна)

Комп'ютерні науки

-

1. Українська мова

0,25

100

2р 10м

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

123 Комп’ютерна інженерія або споріднені в межах галузі знань спеціальності

123

Комп’ютерна інженерія

(денна, заочна)

Комп'ютерна інженерія

1. Українська мова

1. Українська мова

0,25

100

1р 10м

2. Математика

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

Інші спеціальності

123

Комп’ютерна інженерія

(денна, заочна)

Комп'ютерна інженерія

-

1. Українська мова

0,25

100

1р 10м

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

126 Інформаційні системи та технології або споріднені в межах галузі знань спеціальності

126

Інформаційні системи та технології

(денна, заочна)

Інформаційні системи та технології в економіці, менеджменті та управління проектами

1. Українська мова

1. Українська мова

0,25

100

1р 10м

2. Математика

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

Інші спеціальності

126

Інформаційні системи та технології

(денна, заочна)

Інформаційні системи та технології в економіці, менеджменті та управління проектами

-

1. Українська мова

0,25

100

1р 10м

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ТРАНСПОРТУ

131 Прикладна механіка або споріднені в межах галузі знань спеціальності

131

Прикладна механіка

(денна, заочна)

Прикладна механіка

1. Українська мова

1. Українська мова

0,25

100

1р 10м

2. Математика

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

Інші спеціальності

131

Прикладна механіка

(денна, заочна)

Прикладна механіка

-

1. Українська мова

0,25

100

2р 10м

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

133 Галузеве машинобудування або споріднені в межах галузі знань спеціальності

133

Галузеве машинобудування

(денна, заочна)

Технічний сервіс у побутовому обслуговуванні та інженерний дизайн

1. Українська мова

1. Українська мова

0,25

100

1р 10м

2. Математика

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

Інші спеціальності

133

Галузеве машинобудування

(денна, заочна)

Технічний сервіс у побутовому обслуговуванні та інженерний дизайн

-

1. Українська мова

0,25

100

2р 10м

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка або споріднені в межах галузі знань спеціальності

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

(денна, заочна)

Електротехніка та електротехнології

1. Українська мова

1. Українська мова

0,25

100

1р 10м

2. Математика

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

Інші спеціальності

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

(денна, заочна)

Електротехніка та електротехнології

-

1. Українська мова

0,25

100

2р 10м

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології або споріднені в межах галузі знань спеціальності

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

(денна, заочна)

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1. Українська мова

1. Українська мова

0,25

100

1р 10м

2. Математика

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

Інші спеціальності

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

(денна, заочна)

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1. Українська мова

1. Українська мова

0,25

100

1р 10м

2. Математика

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

274 Автомобільний транспорт або спеціальності, споріднені в межах галузей знань 13 Механічна інженерія, 14 Електрична інженерія, 18 Виробництво та технології, 27 Транспорт

274

Автомобільний транспорт

(денна, заочна)

Автомобільний транспорт

1. Українська мова

1. Українська мова

0,25

100

1р 10м

2. Математика

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

Інші спеціальності

274

Автомобільний транспорт

(денна, заочна)

Автомобільний транспорт

-

1. Українська мова

0,25

100

2р 10м

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) або споріднені в межах галузі знань спеціальності

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

(денна, заочна)

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

1. Українська мова

1. Українська мова

0,25

100

1р 10м

2. Математика

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

Інші спеціальності

275

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

(денна, заочна)

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

1. Українська мова

1. Українська мова

0,25

100

1р 10м

2. Математика

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН, УПРАВЛІННЯ І БІЗНЕСУ

Інші спеціальності

035

Філологія*

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

-

1. Українська мова і література

0,25

100

2р 10м

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

073 Менеджмент або споріднені в межах галузі знань спеціальності

073

Менеджмент

(денна, заочна)

Бізнес-адміністрування

Логістика

Менеджмент готельного і туристичного бізнесу

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент підприємницької діяльності

1. Українська мова і література

1. Українська мова і література

0,25

100

1р 10м

2. Історія України

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

Інші спеціальності

073

Менеджмент

(денна, заочна)

Бізнес-адміністрування

Логістика

Менеджмент готельного і туристичного бізнесу

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент підприємницької діяльності

-

1. Українська мова і література

0,25

100

1р 10м

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

075 Маркетинг або споріднені в межах галузі знань спеціальності, а також спеціальності 051 Економіка

075

Маркетинг

(денна, заочна)

Маркетинг

1. Українська мова і література

1. Українська мова і література

0,25

100

1р 10м

2. Історія України

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

Інші спеціальності

075

Маркетинг

(денна, заочна)

Маркетинг

-

1. Українська мова і література

0,25

100

2р 10м

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

242 Туризм

242

Туризм (денна, заочна)

Готельно-ресторанний сервіс

1. Українська мова і література

1. Українська мова і література

0,25

100

2р 10м

2. Історія України

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

281 Публічне управління та адміністрування або споріднені в межах галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності, а також спеціальності 051 Економіка

281

Публічне управління та адміністрування (денна, заочна)

Публічне управління та адміністрування

1. Українська мова і література

1. Українська мова і література

0,25

100

2р 10м

2. Історія України

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

Інші спеціальності

281

Публічне управління та адміністрування (денна, заочна)

Публічне управління та адміністрування

-

1.Українська мова і література

0,25

100

2р 10м

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

292 Міжнародний бізнес або споріднені в межах галузі знань спеціальності

292

Міжнародні економічні відносини

(денна, заочна)

Міжнародний бізнес

1. Українська мова і література

1.Українська мова і література

0,25

100

2р 10м

2. Історія України

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

Інші спеціальності

292

Міжнародні економічні відносини

(денна, заочна)

Міжнародний бізнес

-

1. Українська мова і література

0,25

100

2р 10м

2. Математика або історія України, або іноземна мова*, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

3. Фахове вступне випробування

0,5

100

                   

* прийом на навчання виключно на другий (старші) курс(и).

Примітка. 1. Споріднені в межах галузі знань спеціальності визначаються відповідно до Таблиці відповідності Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (Перелік 3) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 1151 від 06.11.2015 р. (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України № 419 від 12.04.2016 р.).

2. Замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть використовуватися результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури.