Якість освіти

Систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Херсонському національному технічному університеті розроблено відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти) та ґрунтується на принципах, викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти.

Основне завдання університету: забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, їх відповідності національним ліцензійним умовам надання освітніх послуг, європейським і міжнародним освітнім стандартам.

Складові системи контролю якості

освітньої діяльності хнту

1. Нормативна база

2. Результати моніторингу якості освіти

3. Ефективність управлінської діяльності ХНТУ

4. Якість викладацького складу

5. Наукове супроводження навчального процесу

6. Якість навчальних результатів

7. Моніторинг освітнього процесу

8. Соціальне опитування