Головна

Про університет / Музей історії ХНТУ / Становлення національного технічного університету

Становлення національного технічного університету

1997

1997- Херсонський державний технічний університет

У 1997 році згідно Постанови Кабінету міністрів України від 24 березня №254 на базі індустріального інституту було створено Херсонський державний технічний університет. Це стало можливим завдяки особистим зусиллям ректора Бардачова Ю.М. та вагомим здобуткам усього трудового колективу. Відкриття першого університету в нашому місті ознаменувало собою нову сторінку в історії ВНЗ.

Основними напрямами діяльності університету є підготовка згідно державним замовленням і договірним зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців для різних галузей народного господарства, підприємств, установ і організацій. Технічний університет надає освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти нарівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра за 15 напрямами та 28 спеціальностями, а також здійснює підготовку до вступу в університет випускників середніх шкіл України, іноземних громадян, перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів за базовими напрямами. Станом на перше жовтня 2003 року контингент студентів університету становив 5169 чоловік, з них 4062 особи за денною формою навчання та 1107 — за заочною формою навчання. За державним замовленням навчається 2544 студента.

В останні роки в університеті реалізується програма комп’ютеризації, внаслідок чого отримало подальший розвиток комп’ютерне забезпечення навчального процесу, а саме: оновлення парку сучасної комп’ютерної техніки, впровадження локальних комп’ютерних мереж та новітніх інформаційних технологій. На даному етапі загальна кількість комп’ютерів становить 494 одиниці, причому 340 із них -це комп’ютери нового покоління. Комп’ютеризація проводиться у трьох напрямах: обладнання комп’ютерною технікою обчислювального центру, на базі якого Інформаційним технологіям навчаються студенти денної і заочної форм навчання всіх спеціальностей, обладнання комп’ютерами випускаючих кафедр, котрі готують фахівців у галузі комп’ютерних технологій, обладнання комп’ютерами інших кафедр і підрозділів.

 

2004

2004 — Херсонський національний технічний університет

Навчальні корпуси

*

Бардачов Юрій Миколайович

Ректор Херсонського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор

*

Сарібеков Георгій Савович

Проректор з наукової роботи і зовнішніх зв’язків, доктор хімічних наук, професор

*

Рогальський Франц Борисович

Перший проректор, проректор з навчально-методичної роботи, кандидат технічних наук, професор

*

Розов Юрій Георгійович

Проректор з науково-педагогічної роботи, заочного та дистанційного навчання, кандидат технічних наук, доцент

*

Юдін Ігор Олександрович

Проректор з адміністративно-господарської роботи

 

Навчальний процес у ХНТУ

Крючковський В.В. — к. ф-м. н., професор

*

Сидельникова Л.П. — к.е.н., доцент

*

Миколайчук Н.С. — д.е.н., професор

*

Луняка К.В. — д.т.н., професор

*

Китаєв О.В. — к.т.н., професор

*

Рогальський Ф.Б. — к.т.н., професор

*

Нога Л.В. — старший викладач у комп’ютерному класі

*

Семернікова І.О. — старший викладач кафедри економіки і підприємництва

*

Захист диплома студентки кафедри економічної кібернетики Царинної Т.П.

*

Лінгафонний клас факультету МЕВ

*

Міщенко Г.В. — д.т.н., професор з викладачем к.т.н. Попович Т.А.

*

Читальна зала бібліотеки

*

Хомченко А.Н. — д.ф-м.н., професор

 

Науково-дослідницька робота у ХНТУ

З 1972 по 2008 рр. викладачами, аспірантами і студентами університету одержано: — авторських свідоцтв на винаходи — 336; — патентів на винаходи, корисні моделі і промзразки — 748.

*

Учасники телепрограми «Спільна мова»: професори Коробов В.К., Крючковський В.В. та професор Католицького університету міста Люблін (Польща) С. Партицький

*

Міжнародна конференція «Регіональні проблеми та шляхи їх вирішення»

*

Міжнародна конференція з проблем легкої промисловості

*

Крічмар С.Й. — д.х.н., професор, дійсний член Нью-Йоркської академії наук з викладачем к.т.н., доцентом Безпальченко В.М.

*

Вручення диплома доктора технічних наук Сарібековій Д.Г.

*

Зустріч з професором університету Нового Орлеану (США) Девідом Х’юї

*

Міжнародна конференція «Інформаційні технології в освіті та управлінні»

*

Президент України Кучма Л.Д. вручає Державну премію в галузі науки і техніки професору Сарібекову Г.С.

*

Зустріч з китайськими колегами

*

Науково-дослідний сектор

 

Національно-патріотичне виховання студентської молоді

 

Відкриття магістратури державного управління

 

Святкування 50-річчя Херсонського національного технічного університету

 

Відкриття музею історії ХНТУ