Головна

Про університет / Новини університету / ХНТУ АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ 2018:

ХНТУ АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ 2018:

За рішенням Акредитаційної комісії України (протокол №130 від 12.06.2018 р.) акредитовано освітньо-професійні програми за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти:

  • освітньо-професійна програма «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
  • освітньо-професійна програма «Мікро- та наноелектроніка» спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка»

визнано акредитованим підготовка бакалаврів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

За рішенням Акредитаційної комісії України (протокол №131 від 10.07.2018 р.) акредитовано освітньо-професійні програми за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти:

  • освітньо-професійна програма «Дизайн» спеціальності 022 «Дизайн»
  • освітньо-професійна програма «Економіка підприємства» спеціальності 051 «Економіка»
  • освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
  • освітньо-професійна програма «Програмна інженерія» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
  • освітньо-професійна програма «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»
  • освітньо-професійна програма «Технології та дизайн тканин» спеціальності спеціальності 182 «Технології легкої промисловості»
  • освітньо-професійна програма «Автомобільний транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»
  • освітньо-професійна програма «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)