Головна

Про університет / Новини університету / Кафедра обліку, аудиту і оподаткування провела VІІ Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію

Кафедра обліку, аудиту і оподаткування провела VІІ Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію

У роботі VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання» взяли участь 55 осіб, представники із 5 закладів вищої освіти України. Серед них 3 доктора наук, професора:

- Олешко Тамара Іванівна, доктор технічних наук, професор кафедри економічної кібернетики Національного авіаційного університету, м. Київ;

- Сарапіна Ольга Андріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, аудиту і оподаткування Херсонського національного технічного університету, м. Херсон;

- Шандова Наталія Вікторівна, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту та маркетингу Херсонського національного технічного університету, м. Херсон.

Кандидатів наук, що приймали участь у конференції – 33 особи.

Під час конференції було обговорено 39 доповідей провідних вчених, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів і студентів закладів вищої освіти України, в яких відображені питання, пов’язані з проблемами:

  1. Сучасний облік: тенденції розвитку, проблеми та перспективи.
  2. Фінанси та податкова політика підприємства України.
  3. Актуальні проблеми підвищення якості сучасного професійного аудиту.
  4. Економічний аналіз у забезпеченні підвищення ефективності управління підприємством.
  5. Інформаційні технології в обліково-аналітичних системах підприємств.
  6. Комерційна діяльність та підприємництво в сучасних умовах.

Учасники конференції відзначили, що сучасний етап розвитку національної економіки характеризується становленням системи ринкових відносин і створенням адекватного їй господарського механізму та інфраструктури. Закономірно цей процес вимагає розробки принципово нових підходів до управління підприємством, спрямованих на формування та забезпечення успішної реалізації конкурентної тактики і стратегії підприємницької діяльності. У цьому контексті особливого значення набуває проблема інформаційного забезпечення процесу управління, що потребує вдосконалення обліку, оподаткування, аудиту та економічного аналізу, їх орієнтації на отримання необхідної інформації, яка має бути достовірною, досить деталізованою і відповідати потребам управління для своєчасного прийняття ефективних управлінських рішень.

Конференція відкрила нові можливості продуктивної взаємодії в науковому середовищі. Результатом проведення конференції стала плідна дискусія про сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в Україні. За результатами роботи конференції обговорено і ухвалено рекомендації, спрямовані на пошук шляхів вирішення актуальних питань, які обговорювались під час роботи науково-практичного заходу.